saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Planificació, Governança i Lideratge Territorial

Màster interuniversitari en Planificació, Governança i Lideratge Territorial - 10a edició

Admissió

El màster oficial en Planificació, Governança i Lideratge Territorial s'adreça a persones titulades en Geografia, Geografia i Ordenació del Territori, Arquitectura, Economia, Ciències Ambientals, Sociologia, Antropologia, Enginyeria i Enginyeria Civil i altres ensenyaments relacionats amb la planificació i la gestió territorial i urbanística.

A més, es recomana que l'estudiant tingui una gran capacitat de treball, esperit crític i autocrític, un fort compromís ètic i interès per aprofundir en la importància de la variable territorial per comprendre el món.

Es pot accedir al màster des de dos perfils:

 • Graduats en el camp de les ciències socials i jurídiques, les ciències ambientals, l'arquitectura, l’enginyeria i altres àmbits del coneixement amb perspectiva territorial.
 • Professionals de l'administració pública (ajuntaments, consells comarcals, administració provincial o autonòmica) o del sector privat (consultores, gabinets) que duen a terme tasques relacionades amb el lideratge i la planificació territorial, però que no tenen una formació reglada específica en la matèria.

Tot i que no és un requisit específic per cursar el màster, es recomana tenir coneixement de sistemes d'informació geogràfica (SIG), especialment del programa ArcGIS. Abans que comencin les activitats docents s'ofereix un curs online bàsic d'ArcGIS que serà obligatori per als que no acreditin aquesta formació.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, aquest màster requereix que presentis la següent documentació addicional següent:

 • Acreditació del nivell de castellà oral i escrit per a alumnes procedents de països on l'espanyol no sigui llengua oficial.
 • Acreditació del coneixement de sistemes d'informació geogràfica (SIG). Si no s’acredita la formació relacionada, cal seguir el curs d'ArcGis bàsic en línia.

Opcionalment, també es pot presentar acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster i coneixements d’anglès o altres idiomes.

Criteris de selecció

 1. Expedient acadèmic (40%) 
 2. Adequació de la formació bàsica en la titulació d'accés (20%):
  • Geografia, ordenació del territori i equivalents: 100%
  • Arquitectura, enginyeria civil, ciències ambientals i altres similars: 75%
  • Economia, sociologia, ciències polítiques i altres titulacions relacionades: 25%
  • La resta de titulacions acadèmiques admeses: 25%
 3. Formació complementària relacionada amb el contingut del màster (15%):
  • Postgraus: 7,5%
  • Una altra formació relacionada: 7,5%
  • Experiència professional relacionada amb els objectius i les sortides professionals del màster: 15%
  • Publicacions en revistes científiques relacionades amb la temàtica del màster: 10%
 4. Coneixement de la llengua anglesa i altres idiomes d'interès científic (5%)

L'òrgan de selecció pot organitzar una entrevista personal. Tanmateix, si hi ha prou places, s'admetran els candidats que compleixin els requisits d'accés, sense prioritzar en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat