saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme

Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme - 19a edició

Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme

Pla d'estudis

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN RECERCA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS  TOTALS
1r 18 24 18 (OBLIGATÒRIA) 60
TOTALS 18 24 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675101  Perspectives de la Nutrició Molecular (URV) 3
13675102  Nutrició i Integració Metabòlica (URV) 3
13675103 Nutrició i Fisiopatologia (UB) 6
13675104 Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) 3
13675105 Microcomponents de la dieta (UB) 3
13675301 Treball de Fi de Màster (UB/URV) 18

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675201 Seminaris de Recerca (UB/URV) 3

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2023-24
13675202 Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals (URV) 3
13675203 Metodologia d'Investigació Bàsica (UB) 3
13675204 Curs de Formació per a l’Experimentació amb Animals (URV) 3
13675205  Bioinformàtica Aplicada a l'Epigenètica Nutricional (URV) 3
13675206 Fonts de Coneixements i Finançament (URV) 3 No
13675207 Nutrició i Salut: Investigació, Desenvolupament i Innovació Aplicada a la Cura de la Salut (UB) 3
13675208 Aliments Funcionals (URV) 3
13675209 Comunicació en la Recerca de la Nutrició (URV) 3 No
13675210 Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca en Nutrició (URV) 3
13675211 Interpretació dels Resultats Nutricionals (URV)
13675212 Cultius Cel·lulars com a Model Experimental per Estudis Nutricionals (UB) 
13675213 Polifenols i Nutrició (URV) 
13675214 Investigació Nutricional en la Salut Metabòlica (URV)  3
13675215 Metabolòmica i Tractament de Dades (URV) 
13675216 Immunonutrició (UB) 
13675217 Política de la Nutrició (UB)
13675218 Tècniques d'Investigació al Laboratori (URV/UB)  No
13675219 Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (UIB) 
13675243 Nutrició i Patologies (UIB)

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN ALIMENTS SALUDABLES

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS
1r 18 24 18 (OBLIGATÒRIA) 60
TOTALS 18 24 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675101 Perspectives de la Nutrició Molecular (URV) 3
13675102 Nutrició i Integració Metabòlica (URV) 3
13675103 Nutrició i Fisiopatologia (UB) 6
13675104 Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) 3
13675105 Microcomponents de la Dieta (UB) 3
13675301 Treball de Fi de Màster (UB/URV) 18

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675233 Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments (URV) 3
13675234 Legislació Alimentària (UB) 3
13675235 Components Bioactius i Nutracèutics (URV) 3
13675236 Seguretat i Eficàcia dels Aliments (URV) 3
13675220 Disseny i Formulació de Nous Aliments (UB) 3

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2023-24
13675237 Quimioinformàtica Aplicada al Disseny d'Aliments Funcionals (URV) 3
13675238 Gestió de Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) en la Indústria Agroalimentària (URV) 3
13675239 Empresa Alimentària i Màrqueting (URV) 3
13675240 Funció dels Lípids en Alimentació i la Nutrició (UB) 3 No
13675241 Anàlisi Sensorial dels Aliments (UB) 3
13675242 Components Alimentaris i Nutricionals de la Dieta Mediterrània i Malalties Cròniques (URV) 3 No
13675243 Nutrició i Patologies (UIB) 
13675219 Nutrigenòmica i Nutrició Personalitza (UIB)       3

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN NUTRICIÓ CLÍNICA

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS
1r 18 24 18 (OBLIGATÒRIA) 60
TOTALS 18 24 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675101 Perspectives de la Nutrició Molecular (URV) 3
13675102 Nutrició i Integració Metabòlica (URV) 3
13675103 Nutrició i Fisiopatologia (UB) 6
13675104 Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) 3
13675105 Microcomponents de la Dieta (UB) 3
13675301 Treball de Fi de Màster (UB/URV) 18

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675221 Nutrició i Risc Cardiovascular (URV) 3
13675222 Nutrició i Càncer (URV) 3
13675223 Nutrició, Diabetis i altres Malalties Metabòliques (URV) 3
13675224 Suport Nutricional en Situacions Especials (URV) 3
13675225 Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries (UB) 3

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2023-24
13675226 Nutrició i Cicle Vital (UB) 3
13675227 Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari (URV) 3
13675228 Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient (URV) 3
13675229 Interaccions Fàrmac-Nutrient (URV) 3
13675230 Promoció d'Estils de Vida Saludables (URV) 3 No
13675231 Nutrició i Obesitat (UB)
13675232 Nutrició Comunitària (URV) No
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675244 Fisiologia (UB) 3
13675245 Dietètica i Dietoteràpia (UB) 3
13675246 Fonaments d'Immunologia (UB) 3
13675247 Estadística Aplicada a la Nutrició (URV) 3
13675248 Genètica Molecular (URV) 3
13675249 Aliments (UB) 3
13675250 Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició (UB) 3
13675251 Senyalització Cel·lular (URV) 3
13675252 Regulació del Metabolisme (URV) 3

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

MÀSTER EN NUTRICIÓ I METABOLISME (2010) MÀSTER EN NUTRICIÓ I METABOLISME (2012)
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
13665109 Aliments Funcionals 3 13675208  Aliments Funcionals 3
- - - 13675238 Gestió de Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) en la Indústria Agroalimentària 3
- - - 13675242 Components Alimentaris i Nutricionals de la Dieta Mediterrània i Malalties Cròniques 3
- - - 13675212  Cultius Cel·lulars com a Model Experimental per Estudis Nutricionals 3
- - - 13675220 Disseny i Formulació de Nous Aliments 3
- - - 13675244  Fisiologia 3
- - - 13675216  Immunonutrició 3
- - - 13675214  Investigació Nutricional en la Síndrome Metabòlica 3
- - - 13675215  Metabolòmica i Tractament de Dades 3
- - - 13675203  Metodologia d'Investigació Bàsica 3
- - - 13675232 Nutrició Comunitària 3
- - - 13675217  Política de la Nutrició 3
- - - 13675213 Polifenols i Nutrició 3
- - - 13675250  Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició 3
- - - 13675237 Quimioinformàtica Aplicada al Disseny d'Aliments Funcionals 3
- - - 13675201 Seminaris de Recerca 3
13665302 Treball de Fi de Màster 15 13675301 Treball de Fi de Màster (Esp. en Aliments Saludables) 18
13665303 Treball de Fi de Màster 15 13675301 Treball de Fi de Màster (Esp. en Nutrició Clínica) 18
13665301 Treball de Fi de Màster 26 13675301 Treball de Fi de Màster (Esp. en Recerca) 18
13665101 Assimilació i Metabolisme de Macronutrients 5 13675102 Nutrició i Integració Metabòlica 3
13665102 Assimilació i Metabolisme de Micronutrients 5 13675105 Microcomponents de la Dieta 3
13665103 Nutrició Molecular 3 13675101 Perspectives de la Nutrició Molecular 3
13665104 Nutrició en les Diferents Etapes Fisiològiques 2 13675226 Nutrició i Cicle Vital 3
13665105

13665110
Homeòstasi Energètica
i
Nutrients i Fisiopatologia
5

3
13675103 Nutrició i Fisiopatologia 6
13665106 Nutrició i Patologies 3 13675243  Nutrició i Patologies 3
13665107 Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments 4 13675233 Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments 3
13665108 Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 5 13675219  Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 3
13665109 Aliments Funcionals 3 13675235 Components Bioactius i Nutracèutics 3
13665201 Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals 4 13675202   Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals 3
13665202 Fonts de Coneixement i Finançament 4 13675206   Fonts de Coneixement i Finançament 3
13665203 Tècniques d'Investigació al Laboratori 4 13675218   Tècniques d'Investigació al Laboratori 3
13665204 Metodologia de la Investigació en Epidemiologia Nutricional 4 13675104   Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana 3
13665205 Bioinformàtica 4 13675205

13675210
Bioinformàtica Aplicada a l'Epigenètica Nutricional
i
Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca en Nutrició
3

3
13665206 Capacitació per a l'Experimentació Animal 4 13675204   Curs de Formació per a l'Experimentació amb Animals (URV) 3
13665207 Ús de Fonts Radioactives per a l'Experimentació 4   --  
13665209 Seguretat i Eficàcia dels Aliments 3 13675236 Seguretat i Eficàcia dels Aliments 3
13665210 Legislació Alimentària 3 13675234 Legislació Alimentària 3
13665211 Anàlisi Sensorial dels Aliments 3 13675241 Anàlisi Sensorial dels Aliments 3
13665212 Paper dels Lípids als Aliments Infantils 3   --  
13665213 Dieta Mediterrània i Salut: Aproximació Experimental 3 13675207   Nutrició i Salut: Investigació, Desenvolupament i Innovació Aplicada a la Cura de la Salut (UB) 3
13665214 Funció dels Lípids en l'Alimentació i la Nutrició 3 13675240 Funció dels Lípids en l'Alimentació i la Nutrició 3
13665215 Empresa Alimentària i Màrqueting 3 13675239 Empresa Alimentària i Màrqueting 3
13665220 Bases Pedagògiques per a la Promoció i l'Educació Nutricional 3 13675230 Promoció d'Estils de Vida Saludables 3
13665221 Dietètica i Dietoteràpia 3 13675245 Dietètica i Dietoteràpia 3
13665222 Avaluació de l'Estat Nutricional 3   --  
13665223 Interaccions Fàrmac-Nutrient 3 13675229 Interaccions Fàrmac-Nutrient 3
13665224 Models Alimentaris 3 13675211   Interpretació dels Resultats Nutricionals (URV) 3
13665225 Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient 3 13675228 Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient 3
13665227 Nutrició i Risc Cardiovascular 3 13675221 Nutrició i Risc Cardiovascular 3
13665228 Nutrició i Obesitat 3 13675231 Nutrició i Obesitat 3
13665229 Nutrició i Càncer 3 13675222 Nutrició i Càncer 3
13665230 Nutrició, Diabetis i Altres Malalties Metabòliques 3 13675223 Nutrició, Diabetis i Altres Malalties Metabòliques 3
13665231 Suport Nutricional en Situacions Especials 3 13675224 Suport Nutricional en Situacions Especials 3
13665232 Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari 3 13675227 Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari 3
13665233 Fonaments d'Immunologia 4 13675246 Fonaments d'Immunologia 3
13665234 Aliments 5 13675249   Aliments 3
13665235 Estadística Aplicada a la Nutrició 4 13675247   Estadística Aplicada a la Nutrició 3
13665236 Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries 3 13675225 Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries 3
13665237 Orientació Professional i Ciutadania 3 - - -
13665238 Genètica Molecular 6.5 13675248   Genètica Molecular 3
13665239 Regulació del Metabolisme 6 13675252

13675251
Regulació del Metabolisme
i
Senyalització Cel·lular
3

3
13665240 Biosíntesi de Macromolècules 3 - - -
13665241 Comunicació en Recerca Nutricional 3 13675209   Comunicació en la Recerca de la Nutrició 3