saltar al contingut principal
Cercar
URV
Experiències URV

Maria Offenhenden

Argentina

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (Universidad de Buenos Aires).

Investigadora en un projecte que analitza l’acció col·lectiva dels joves a la ciutat de Tarragona, realitzat pel Dafits-URV en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona.

També forma part del projecte d’investigació GENDERCARE del Dafits-URV, "El compromiso de los hombres con los cuidados de larga duración. Género, generaciones y culturas de cuidado ", finançat per MINECO.

“El màster va complir amb les meves expectatives, com per exemple, la de poder reorientar la meva carrera professional a l’àmbit acadèmic després d'haver treballat durant molts anys en l'àmbit de la intervenció social. En aquest sentit, he pogut cursar els estudis de doctorat, finançats amb una beca pre-doctoral, que vaig finalitzar el juliol del 2017.”

Quina va ser la teva motivació principal per apuntar-te al màster?

La decisió de cursar el màster va obeir a dues raons interrelacionades. D'una banda, després d'haver estat treballant durant molts anys en programes d'intervenció social dirigits a població immigrada m'interessava adquirir una formació específica en l'àmbit dels estudis migratoris. Tanmateix, m'interessava poder reflexionar sobre les qüestions (socials, econòmiques, polítiques) amb les que bregava quotidianament en termes professionals, quelcom que és difícil de fer en l'àmbit de la intervenció social, ja que el volum de treball és sempre ingent i el temps és un bé escàs.

D'altra banda, després d'haver-me llicenciat en antropologia i, com he dit, haver treballat durant molts anys en l'àmbit de la intervenció, volia tornar a connectar-me amb l'àmbit acadèmic i estava especialment interessada en poder fer el doctorat en antropologia.

Què és el que més t'ha agradat del programa?

Destacaria sobre tot l'enfocament interdisciplinari en l'estudi de les migracions i també la combinació d'assignatures amb continguts pràctics i teòrics.

Quin impacte ha tingut o creus que pot tenir el màster en la teva carrera professional?

El màster va complir amb les meves expectatives, com per exemple, la de poder reorientar la meva carrera professional a l'àmbit acadèmic. En aquest sentit, he pogut cursar els estudis de doctorat, finançats amb una beca predoctoral, que vaig finalitzar el juliol del 2017.

Quins motius tens per recomanar el màster?

El recomanaria per l'enfocament interdisciplinari en l'estudi del fenomen migratori i la combinació d'aspectes pràctics i teòrics. També per la qualitat, professionalitat i proximitat del professorat.