saltar al contingut principal
Cercar
URV

Requisits de la documentació expedida a Espanya

Compulsa de documentació

Durant el procés de revisió de la teva documentació només són necessàries les còpies digitalitzades. Quan ets admès i abans de la matrícula, hauràs de presentar les còpies compulsades o autenticades. Això significa que un organisme oficial o un notari públic certifiquen que la fotocòpia és fidel a l’original.

Veure un exemple de document compulsat.

Per a compulsar un document, has de presentar una fotocòpia i el corresponent document original davant un notari públic o l’organisme oficial corresponent.

La URV accepta les compulses realitzades per:

  • Qualsevol administració pública estatal, autonòmica o local o qualsevol universitat pública de l'estat espanyol.
  • Les representacions diplomàtiques o consulars de l'estat espanyol a l'estranger.
  • Els notaris de l'estat espanyol o els notaris de països acollits al conveni de la Haia sempre que portin la postil·la corresponent o els notaris d'altres països amb l'adient legalització.

La Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus pot compulsar la teva documentació a la teva arribada. En aquest moment hauràs de presentar el document original i una fotocòpia simple.