VALIDACIÓ D'USUARI
Usuari genèric | 21/11/2017
 
 
Usuari (*):
 
Clau (**):
  Canvi de clau
 
 
 
(*) L'usuari i la clau són les mateixes que feu servir per accedir als Serveis Digitals de la URV (Intranet, Correu Electrònic, Campus Virtual -Moodle-, etc.)
(**) La clau assignada per defecte als alumnes quan es matriculen per primer cop és la data de naixement en el format dd-mes-aa (per exemple 10-GEN-76) per alumnes matriculats posteriorment al 14/05/07. Pels alumnes anteriors el format és ddmmaa (exemple 100176).
 
L'accés a la consulta d'expedient està restringit als alumnes matriculats a partir del curs 2003-04. La resta d'alumnes cal que es dirigeixin a la secretaria del centre corresponent.