saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Biomèdica (2017): Itinerari a Temps Parcial

1r curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre
17254009 Química 6 Bàsica Física i Química
17254101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria  
Segon quadrimestre
17254005 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques
17254006 Anàlisi Matemàtica 6 Bàsica Matemàtiques
17254008 Economia i Organització d’Empreses 6 Bàsica Empresa

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre
17254001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica
17254003 Física I 6 Bàsica Física i Química
17254007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques
Segon quadrimestre
17254002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica
17254004 Física II 6 Bàsica Física i Química

2n curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre  
17254014 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals 6 Bàsica Electrònica
17254015 Fonaments de Comunicacions I 6 Bàsica Comunicacions
17254013 Programació 6 Bàsica Informàtica
Segon quadrimestre  
17254106 Fonaments de Comunicacions II 6 Obligatòria  
17254109 Electrònica Analògica 4,5 Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre
17254010 Biofluïdomecànica 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques
17254105 Anàlisi de Dades i Bioestadística 6 Obligatòria  
Segon quadrimestre
17254011 Bioquímica 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques
17254012 Biofísica 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques
17254107 Fisiologia 7.5 Obligatòria  

3r curs -1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17254108 Electrònica Digital 6 Obligatòria
17254110 Física Mèdica Avançada 3 Obligatòria
17254113 Tractament Digital de Biosenyals 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
17254116 Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits I 3 Obligatòria
17254117 Biomecànica I 3 Obligatòria
17254118 Infraestructures per al Big Data 6 Obligatòria
17254120 Sensors i Instrumentació per a la Biomedicina 4.5 Obligatòria

3r curs – 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17254111 Fisiopatologia 4.5 Obligatòria
17254112 Tecnologies Òmiques i Tractament de Dades 4.5 Obligatòria
17254114 Xarxes de Dades i Internet 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
17254115 Biologia Computacional i Analítica de Dades Biomèdiques 4.5 Obligatòria
17254119 Processat d'Imatges Biomèdiques 4.5 Obligatòria
17254121 Tecnologies per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents 4.5 Obligatòria

4t curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17254122 Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits II 3 Obligatòria
17254123 Biomecànica II 4.5 Obligatòria
17254125 Lab de Sensors i Tecnologies mòbils per a la Bioenginyeria 3 Obligatòria
  Optatives 4.5 Optativa
Segon quadrimestre
17254127 Equips per al Monitoratge, el Diagnòstic i la Teràpia 3 Obligatòria
17254128 Innovació i Emprenedoria 4.5 Obligatòria
17254129 Telemedicina 4.5 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17254124 Gestió d'Infraestructures per a la Salut 6 Obligatòria
17254126 Robòtica Mèdica 4.5 Obligatòria
  Optatives 4.5 Optativa
Segon quadrimestre
17254301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.