saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Reconeixements entre el Doble Grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia i el Grau d'Enginyeria Informàtica
1.0
DOBLE GRAU D’ENGINYERIA INFORMÀTICA I BIOTECNOLOGIA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17914003 Estadística* 6 2n 17234011 Estadística* 6
1r 17914009 Fonaments de Programació I* 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I* 6
1r 17914002 Matemàtiques* 9 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17914017
17914018
Física I *
Física II *
3
6
1r 17234003
17234004
Física I (extingida) *
Física II (extingida) *
6
6
                           o
1r 17914005 Física (extingida) * 9 1r 17234003 Física I (extingida) *  
17234004 Física II (extingida) *  
1r 17914010 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
2n 17914011 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
2n 17914112 Computadors * 6 2n 17234107 Computadors * 6
2n 17914113 Programació * 6 2n 17234114 Programació * 6
2n 17914114 Estructura de Computadors * 6 2n 17234108 Estructura de Computadors * 6
2n 17914115 Estructura de Dades * 6 2n 17234115 Estructura de Dades * 6
3r 17914126 Economia i Gestió d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses * 6
3r 17914012 Matemàtica Discreta I * 6 2n 17234009 Matemàtica Discreta I * 6
3r 17914127 Anglès Tècnic * 6 1r 17234102 Anglès Tècnic * 6
3r 17914128 Fonaments de Sistemes Operatius * 6 2n 17234112 Fonaments de Sistemes Operatius * 6
4t 17914133 Arquitectura de Computadors * 6 3r 17234109 Arquitectura de Computadors * 6
4t 17914134 Estructura de Sistemes Operatius * 6 3r 17234113 Estructura de Sistemes Operatius * 6
4t 17914135 Interacció Persona – Ordinador * 6 3r 17234104 Interacció Persona - Ordinador * 6
4t 17914131 Metodologies de la Programació * 6 2n 17234116 Metodologies de la Programació * 6
4t 17914136 Tècniques Avançades de Programació * 6 3r 17234117 Tècniques Avançades de Programació * 6
4t 17914137 Xarxes de Dades * 6 3r 17234118 Xarxes de Dades * 6
4t 17914138 Anàlisi i Disseny d’Aplicacions * 6 3r 17234105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions * 6
4t 17914132 Bases de Dades * 6 2n 17234103 Bases de Dades * 6
4t 17914139 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6 3r 17234119 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6
4t 17914140 Llenguatges Formals * 6 3r 17234110 Llenguatges Formals * 6
4t 17914013 Matemàtica Discreta II * 6 2n 17234010 Matemàtica Discreta II * 6
4t 17914141 Seguretat en Xarxes * 6 3r 17234120 Seguretat en Xarxes * 6
4t 17914142 Sistemes Distribuïts * 6 3r 17234106 Sistemes Distribuïts * 6
5e 17914148 Aplicacions Mòbils i Encastades * 6 4t 17234125 Aplicacions Mòbils i Encastades * 6
5e 17914150 Compiladors * 6 4t 17234127 Compiladors * 6
5e 17914151 Intel·ligència Artificial * 6 4t 17234128 Intel·ligència Artificial * 6
5e 17914149 Modelització i Visualització * 6 4t 17234126 Modelització i Visualització * 6
5e 17914143 Projectes de Sistemes Informàtics * 6 4t 17234111 Projectes de Sistemes Informàtics * 6
5e 17914147 Sistemes de Temps Real * 6 4t 17234124 Sistemes de Temps Real * 6
5e 17914146 Sistemes Oberts * 6 4t 17234123 Sistemes Oberts * 6
5e 17914152 Computació Paral·lela i Massiva * 6 4t 17234129 Computació Paral·lela i Massiva * 6
5e 17914145 Sistemes d’Informació en les Organitzacions * 6 4t 17234122 Sistemes d'Informació en les Organitzacions * 6
5e 17914144 Sistemes de Comerç Electrònic * 6 4t 17234121 Sistemes de Comerç Electrònic * 6
5e 17914153 Visió per Computadors * 6 4t 17234130 Visió per Computadors * 6
5e 17914401 Pràctiques Externes * 12 Optativa 17234501 Pràctiques Externes I * 6
Optativa 17234502 Pràctiques Externes II * 6
5e 17914301 Treball de Fi de Grau (Grau d’Enginyeria Informàtica ) * 12 4t 17234301 Treball de Fi de Grau * 12

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

2.0
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I BIOTECNOLOGIA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17914003 Estadística* 6 2n 17234011 Estadística* 6
1r 17914009 Fonaments de Programació I* 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I* 6
1r 17914002 Matemàtiques* 9 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17914010 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17914016 Fonaments de Programació II * 6 1r 17234131 Fonaments de Programació II * 6
2n 17914011 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
2n 17914112 Computadors * 6 2n 17234107 Computadors * 6
2n 17914113 Programació * 6 2n 17234114 Programació * 6
2n 17914114 Estructura de Computadors * 6 2n 17234108 Estructura de Computadors * 6
2n 17914115 Estructura de Dades * 6 2n 17234115 Estructura de Dades * 6
3r 17914126 Economia i Gestió d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses * 6
3r 17914012 Matemàtica Discreta I * 6 2n 17234009 Matemàtica Discreta I * 6
3r 17914127 Anglès Tècnic * 6 1r 17234102 Anglès Tècnic * 6
3r 17914128 Fonaments de Sistemes Operatius * 6 2n 17234112 Fonaments de Sistemes Operatius * 6
4t 17914133 Arquitectura de Computadors * 6 3r 17234109 Arquitectura de Computadors * 6
4t 17914134 Estructura de Sistemes Operatius * 6 3r 17234113 Estructura de Sistemes Operatius * 6
4t 17914135 Interacció Persona - Ordinador * 6 3r 17234104 Interacció Persona - Ordinador * 6
4t 17914131 Metodologies de la Programació * 6 2n 17234116 Metodologies de la Programació * 6
4t 17914136 Tècniques Avançades de Programació * 6 3r 17234117 Tècniques Avançades de Programació * 6
4t 17914137 Xarxes de Dades * 6 3r 17234118 Xarxes de Dades * 6
4t 17914138 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions * 6 3r 17234105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions * 6
4t 17914132 Bases de Dades * 6 2n 17234103 Bases de Dades * 6
4t 17914139 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6 3r 17234119 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6
4t 17914140 Llenguatges Formals * 6 3r 17234110 Llenguatges Formals * 6
4t 17914013 Matemàtica Discreta II * 6 2n 17234010 Matemàtica Discreta II * 6
4t 17914141 Seguretat en Xarxes * 6 3r 17234120 Seguretat en Xarxes * 6
4t 17914142 Sistemes Distribuïts * 6 3r 17234106 Sistemes Distribuïts * 6
5e 17914148 Aplicacions Mòbils i Encastades * 6 4t 17234125 Aplicacions Mòbils i Encastades * 6
5e 17914150 Compiladors * 6 4t 17234127 Compiladors * 6
5e 17914151 Intel·ligència Artificial * 6 4t 17234128 Intel·ligència Artificial * 6
5e 17914149 Modelització i Visualització * 6 4t 17234126 Modelització i Visualització * 6
5e 17914143 Projectes de Sistemes Informàtics * 6 4t 17234111 Projectes de Sistemes Informàtics * 6
5e 17914147 Sistemes de Temps Real * 6 4t 17234124 Sistemes de Temps Real * 6
5e 17914146 Sistemes Oberts * 6 4t 17234123 Sistemes Oberts * 6
5e 17914152 Computació Paral·lela i Massiva * 6 4t 17234129 Computació Paral·lela i Massiva * 6
5e 17914145 Sistemes d'Informació en les Organitzacions * 6 4t 17234122 Sistemes d'Informació en les Organitzacions * 6
5e 17914144 Sistemes de Comerç Electrònic * 6 4t 17234121 Sistemes de Comerç Electrònic * 6
5e 17914153 Visió per Computadors * 6 4t 17234130 Visió per Computadors * 6
5e 17914401 Pràctiques Externes * 12 Optativa 17234501 Pràctiques Externes I * 6
Optativa 17234502 Pràctiques Externes II * 6
5e 17914301 Treball de Fi de Grau (Grau d'Enginyeria Informàtica ) * 12 4t 17234301 Treball de Fi de Grau * 12
Reconeixement des del Doble Grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia al Grau d'Enginyeria Informàtica (sentit únic)
1r 17914019

17914017

17914018

17914005
Física *
o
Física I*
i
Física II*
o
Física(extingida)*
9

3

6

9
1r 17234013 Física * 6

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

3.0
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I BIOTECNOLOGIA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17914003 Estadística* 6 2n 17234011 Estadística* 6
1r 17914009 Fonaments de Programació I* 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I* 6
1r 17914002 Matemàtiques* 9 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17914010 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17914016 Fonaments de Programació II * 6 1r 17234131 Fonaments de Programació II * 6
2n 17914011 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
2n 17914112 Computadors * 6 2n 17234107 Computadors * 6
2n 17914113 Programació * 6 2n 17234114 Programació * 6
2n 17914114 Estructura de Computadors * 6 2n 17234108 Estructura de Computadors * 6
2n 17914115 Estructura de Dades * 6 2n 17234115 Estructura de Dades * 6
3r 17914126 Economia i Gestió d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses * 6
3r 17914012 Matemàtica Discreta I * 6 2n 17234009 Matemàtica Discreta I * 6
3r 17914128 Fonaments de Sistemes Operatius * 6 2n 17234112 Fonaments de Sistemes Operatius * 6
4t 17914133 Arquitectura de Computadors * 6 3r 17234109 Arquitectura de Computadors * 6
4t 17914134 Estructura de Sistemes Operatius * 6 3r 17234113 Estructura de Sistemes Operatius * 6
4t 17914135 Interacció Persona - Ordinador * 6 3r 17234104 Interacció Persona - Ordinador * 6
4t 17914136 Tècniques Avançades de Programació * 6 3r 17234117 Tècniques Avançades de Programació * 6
4t 17914137 Xarxes de Dades * 6 3r 17234118 Xarxes de Dades * 6
4t 17914138 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions * 6 3r 17234105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions * 6
4t 17914132 Bases de Dades * 6 2n 17234103 Bases de Dades * 6
4t 17914139 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6 3r 17234119 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6
4t 17914140 Llenguatges Formals * 6 3r 17234110 Llenguatges Formals * 6
4t 17914013 Matemàtica Discreta II * 6 2n 17234010 Matemàtica Discreta II * 6
4t 17914141 Seguretat en Xarxes * 6 3r 17234120 Seguretat en Xarxes * 6
4t 17914142 Sistemes Distribuïts * 6 3r 17234106 Sistemes Distribuïts * 6
4t 17914154 Bases de Dades Avançades * 6 3r 17234132 Bases de Dades Avançades * 6
4t 17914155 Sistemes Oberts * 6 3r 17234133 Sistemes Oberts * 6
4t 17914156 Intel·ligència Artificial * 6 3r 17234134 Intel·ligència Artificial * 6
5e 17914148 Aplicacions Mòbils i Encastades * 6 4t 17234125 Aplicacions Mòbils i Encastades * 6
5e 17914150 Compiladors * 6 4t 17234127 Compiladors * 6
5e 17914149 Modelització i Visualització * 6 4t 17234126 Modelització i Visualització * 6
5e 17914143 Projectes de Sistemes Informàtics * 6 4t 17234111 Projectes de Sistemes Informàtics * 6
5e 17914147 Sistemes de Temps Real * 6 4t 17234124 Sistemes de Temps Real * 6
5e 17914152 Computació Paral·lela i Massiva * 6 4t 17234129 Computació Paral·lela i Massiva * 6
5e 17914145 Sistemes d'Informació en les Organitzacions * 6 4t 17234122 Sistemes d'Informació en les Organitzacions * 6
5e 17914144 Sistemes de Comerç Electrònic * 6 4t 17234121 Sistemes de Comerç Electrònic * 6
5e 17914153 Visió per Computadors * 6 4t 17234130 Visió per Computadors * 6
5e 17914157 Desenvolupament Avançat d’Aplicacions Web * 6 4t 17234136 Desenvolupament Avançat d'Aplicacions Web * 6
5e 17914159 Aplicacions i Serveis Mòbils * 6 4t 17234137 Aplicacions i Serveis Mòbils * 6
5e 17914160 Algorítimica * 6 4t 17234138 Algorítimica * 6
5e 17914161 Aprenentatge Automàtic i Mineria de Dades * 6 4t 17234139 Aprenentatge Automàtic i Mineria de Dades * 6
5e 17914163 Computació Ubiqua * 6 4t 17234141 Computació Ubiqua * 6
5e 17914166 Robòtica * 6 4 17234145 Robòtica * 6
5e 17914401 Pràctiques Externes * 12 Optativa 17234501 Pràctiques Externes I * 6
Optativa 17234502 Pràctiques Externes II * 6
5e 17914301 Treball de Fi de Grau (Grau d'Enginyeria Informàtica ) * 12 4t 17234301 Treball de Fi de Grau * 12
Reconeixement des del Doble Grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia al Grau d'Enginyeria Informàtica (sentit únic)
1r 17914019

17914017

17914018

17914005
Física *
o
Física I*
i
Física II*
o
Física(extingida)*
9

3

6

9
1r 17234013 Física * 6

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

BioGEI 2.0 – GEI 3.0
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I BIOTECNOLOGIA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17914003 Estadística* 6 2n 17234011 Estadística* 6
1r 17914009 Fonaments de Programació I* 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I* 6
1r 17914002 Matemàtiques* 9 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17914010 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17914016 Fonaments de Programació II * 6 1r 17234131 Fonaments de Programació II * 6
2n 17914011 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
2n 17914112 Computadors * 6 2n 17234107 Computadors * 6
2n 17914113 Programació * 6 2n 17234114 Programació * 6
2n 17914114 Estructura de Computadors * 6 2n 17234108 Estructura de Computadors * 6
2n 17914115 Estructura de Dades * 6 2n 17234115 Estructura de Dades * 6
3r 17914126 Economia i Gestió d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses * 6
3r 17914012 Matemàtica Discreta I * 6 2n 17234009 Matemàtica Discreta I * 6
3r 17914127 Anglès Tècnic * 6 optativa 17234270 Anglès Tècnic * 6
3r 17914128 Fonaments de Sistemes Operatius * 6 2n 17234112 Fonaments de Sistemes Operatius * 6
4t 17914131 Metodologies de la Programació 6 4t 17234138 Algorítimica 6
4t 17914133 Arquitectura de Computadors * 6 3r 17234109 Arquitectura de Computadors * 6
4t 17914134 Estructura de Sistemes Operatius * 6 3r 17234113 Estructura de Sistemes Operatius * 6
4t 17914135 Interacció Persona - Ordinador * 6 3r 17234104 Interacció Persona - Ordinador * 6
4t 17914136 Tècniques Avançades de Programació * 6 3r 17234117 Tècniques Avançades de Programació * 6
4t 17914137 Xarxes de Dades * 6 3r 17234118 Xarxes de Dades * 6
4t 17914138 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions * 6 3r 17234105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions * 6
4t 17914132 Bases de Dades * 6 2n 17234103 Bases de Dades * 6
4t 17914139 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6 3r 17234119 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6
4t 17914140 Llenguatges Formals * 6 3r 17234110 Llenguatges Formals * 6
4t 17914013 Matemàtica Discreta II * 6 2n 17234010 Matemàtica Discreta II * 6
4t 17914141 Seguretat en Xarxes * 6 3r 17234120 Seguretat en Xarxes * 6
4t 17914142 Sistemes Distribuïts * 6 3r 17234106 Sistemes Distribuïts * 6
5e 17914148 Aplicacions Mòbils i Encastades * 6 4t 17234125 Aplicacions Mòbils i Encastades * 6
5e 17914150 Compiladors * 6 4t 17234127 Compiladors * 6
5e 17914151 Intel·ligència Artificial * 6 3r 17234134 Intel·ligència Artificial * 6
5e 17914149 Modelització i Visualització * 6 4t 17234126 Modelització i Visualització * 6
5e 17914143 Projectes de Sistemes Informàtics * 6 4t 17234111 Projectes de Sistemes Informàtics * 6
5e 17914147 Sistemes de Temps Real * 6 4t 17234124 Sistemes de Temps Real * 6
5e 17914146 Sistemes Oberts * 6 3r 17234133 Sistemes Oberts * 6
5e 17914152 Computació Paral·lela i Massiva * 6 4t 17234129 Computació Paral·lela i Massiva * 6
5e 17914145 Sistemes d'Informació en les Organitzacions * 6 4t 17234122 Sistemes d'Informació en les Organitzacions * 6
5e 17914144 Sistemes de Comerç Electrònic * 6 4t 17234121 Sistemes de Comerç Electrònic * 6
5e 17914153 Visió per Computadors * 6 4t 17234130 Visió per Computadors * 6
5e 17914401 Pràctiques Externes * 12 Optativa 17234501 Pràctiques Externes I * 6
Optativa 17234502 Pràctiques Externes II * 6
5e 17914301 Treball de Fi de Grau (Grau d'Enginyeria Informàtica ) * 12 4t 17234301 Treball de Fi de Grau * 12
Reconeixement des del Doble Grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia al Grau d'Enginyeria Informàtica (sentit únic)
1r 17914019

17914017

17914018

17914005
Física *
o
Física I*
i
Física II*
o
Física(extingida)*
9

3

6

9
1r 17234013 Física * 6

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

BioGEI 3.0 - GEI 2.0
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I BIOTECNOLOGIA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17914003 Estadística* 6 2n 17234011 Estadística* 6
1r 17914009 Fonaments de Programació I* 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I* 6
1r 17914002 Matemàtiques * 9 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17914010 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17914016 Fonaments de Programació II * 6 1r 17234131 Fonaments de Programació II * 6
2n 17914011 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
2n 17914112 Computadors * 6 2n 17234107 Computadors * 6
2n 17914113 Programació * 6 2n 17234114 Programació * 6
2n 17914114 Estructura de Computadors * 6 2n 17234108 Estructura de Computadors * 6
2n 17914115 Estructura de Dades * 6 2n 17234115 Estructura de Dades * 6
3r 17914126 Economia i Gestió d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses * 6
3r 17914012 Matemàtica Discreta I * 6 2n 17234009 Matemàtica Discreta I * 6
3r 17914132 Bases de Dades * 6 2n 17234103 Bases de Dades * 6
3r 17914128 Fonaments de Sistemes Operatius * 6 2n 17234112 Fonaments de Sistemes Operatius * 6
4t 17914133 Arquitectura de Computadors * 6 3r 17234109 Arquitectura de Computadors * 6
4t 17914134 Estructura de Sistemes Operatius * 6 3r 17234113 Estructura de Sistemes Operatius * 6
4t 17914155 Sistemes Oberts * 6 4t 17234123 Sistemes Oberts * 6
4t 17914136 Tècniques Avançades de Programació * 6 3r 17234117 Tècniques Avançades de Programació * 6
4t 17914137 Xarxes de Dades * 6 3r 17234118 Xarxes de Dades * 6
4t 17914138 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions * 6 3r 17234105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions * 6
4t 17914139 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6 3r 17234119 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6
4t 17914156 Intel·ligència Artificial * 6 4t 17234128 Intel·ligència Artificial * 6
4t 17914140 Llenguatges Formals * 6 3r 17234110 Llenguatges Formals * 6
4t 17914013 Matemàtica Discreta II * 6 2n 17234010 Matemàtica Discreta II * 6
4t 17914141 Seguretat en Xarxes * 6 3r 17234120 Seguretat en Xarxes * 6
4t 17914142 Sistemes Distribuïts * 6 3r 17234106 Sistemes Distribuïts * 6
5e 17914143 Projectes de Sistemes Informàtics * 6 4t 17234111 Projectes de Sistemes Informàtics * 6
5e 17914160 Algorítimica * 6 2n 17234116 Metodologies de Programació * 6
5e 17914148 Aplicacions Mòbils i Encastades * 6 4t 17234125 Aplicacions Mòbils i Encastades * 6
5e 17914150 Compiladors * 6 4t 17234127 Compiladors * 6
5e 17914149 Modelització i Visualització * 6 4t 17234126 Modelització i Visualització * 6
5e 17914153 Visió per Computadors * 6 4t 17234130 Visió per Computadors * 6
5e 17914147 Sistemes de Temps Real * 6 4t 17234124 Sistemes de Temps Real * 6
5e 17914152 Computació Paral·lela i Massiva * 6 4t 17234129 Computació Paral·lela i Massiva * 6
5e 17914135 Interacció Persona - Ordinador * 6 4t 17234104 Interacció Persona - Ordinador * 6
5e 17914145 Sistemes d'Informació en les Organitzacions * 6 4t 17234122 Sistemes d'Informació en les Organitzacions * 6
5e 17914149 Modelització i Visualització * 6 4t 17234126 Modelització i Visualització * 6
5e 17914159 Aplicacions i Serveis Mòbils * 6 optativa 17234267 Aplicacions i Serveis Mòbils * 6
5e 17914144 Sistemes de Comerç Electrònic * 6 4t 17234121 Sistemes de Comerç Electrònic * 6
5e 17914401 Pràctiques Externes * 12 Optativa 17234501 Pràctiques Externes I * 6
Optativa 17234502 Pràctiques Externes II * 6
5e 17914301 Treball de Fi de Grau (Grau d'Enginyeria Informàtica ) * 12 4t 17234301 Treball de Fi de Grau * 12
Reconeixement des del Doble Grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia al Grau d'Enginyeria Informàtica (sentit únic)
1r 17914019

17914017

17914018

17914005
Física *
o
Física I*
i
Física II*
o
Física(extingida)*
9

3

6

9
1r 17234013 Física * 6

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el Grau d'Enginyeria Telemàtica i el Grau d'Enginyeria Informàtica (PFG Àmbit en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

(Sentit únic)

GEI 1.0
GRAU D'ENGINYERIA TELEMÀTICA (en extinció) GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17224007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17224005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17224006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17224102 Anglès Tècnic * 6 1r 17234102 Anglès Tècnic * 6
1r 17224008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses * 6
1r 17224003 Física I * 6 1r 17234003 Física I * 6
1r 17224004 Física II * 6 1r 17234004 Física II * 6
1r 17224002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17224001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació * 6
1r 17224101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
2n 17224114 Programació * 6 2n 17234114 Programació * 6
2n 17224118 Xarxes de Dades * 6 3r 17234118 Xarxes de Dades * 6
3r 17224119 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6 3r 172343119 Gestió de Sistemes i Xarxes * 6
4t 17224120 Seguretat en Xarxes * 6 4t 17234120 Seguretat en Xarxes * 6
4t 17224106 Sistemes Distribuïts * 6 4t 17234106 Sistemes Distribuïts * 6
4t 17224123 Sistemes Oberts 6 4t 17234123 Sistemes Oberts 6
Optativa 17224220 Tecnologies Cisco 3 Optativa 17234265 Tecnologies Cisco 3
Optativa 17224209 Història de l'Enginyeria 6 Optativa 17234207 Història de l'Enginyeria 6
Optativa 17224211 Sistemes de Comerç Electrònic 6 Optativa 17234211 Sistemes de Comerç Electrònic 6
Optativa 17224212 Aplicacions Mòbils i Encastades 6 Optativa 17234210 Aplicacions Mòbils i Encastades 6
3r 17224124 Disseny de Xarxes 6 Optativa 17234206 Disseny de Xarxes 6
Optativa 17224203 Activitats Universitàries Reconegudes I * 3 Optativa 17234203 Activitats Universitàries Reconegudes I * 3
Optativa 17224219 Activitats Universitàries Reconegudes II * 3 Optativa 17234263 Activitats Universitàries Reconegudes II * 3

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

(Sentit únic)

GEI 2.0
GRAU D'ENGINYERIA TELEMÀTICA (en extinció) GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17224007 Àlgebra Lineal  6 1r 17234007 Àlgebra Lineal  6
1r 17224005 Anàlisi Matemàtica I  6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I  6
1r 17224006 Anàlisi Matemàtica II  6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II  6
1r 17224102 Anglès Tècnic  6 1r 17234102 Anglès Tècnic  6
1r 17224008 Economia i Organització d'Empreses  6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses  6
1r 17224002 Fonaments de Computadors  6 1r 17234002 Fonaments de Computadors  6
1r 17224001 Fonaments de Programació  6 1r 17234001 Fonaments de Programació I 6
1r 17224101 Orientació Professional i Acadèmica  6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica  6
2n 17224114 Programació  6 2n 17234114 Programació  6
2n 17224118 Xarxes de Dades  6 3r 17234118 Xarxes de Dades  6
4t 17224124 Disseny de Xarxes 6 Optativa 17234206 Disseny de Xarxes 6
3r 17224120 Seguretat en Xarxes  6 3r 17234120 Seguretat en Xarxes  6
3r 17224106 Sistemes Distribuïts  6 3r 17234106 Sistemes Distribuïts  6
Optativa 17224220 Tecnologies Cisco 3 Optativa 17234265 Tecnologies Cisco 3
Optativa 17224209 Història de l'Enginyeria 6 Optativa 17234207 Història de l'Enginyeria 6
Reconeixement des del Grau d'Enginyeria Telemàtica al Grau d'Enginyeria Informàtica (sentit únic) 
1r 17224004 Física II 6 1r 17234013 Física 6
GEI 3.0
GRAU D'ENGINYERIA TELEMÀTICA (en extinció) GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17224007 Àlgebra Lineal  6 1r 17234007 Àlgebra Lineal  6
1r 17224005 Anàlisi Matemàtica I  6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I  6
1r 17224006 Anàlisi Matemàtica II  6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II  6
1r 17224102 Anglès Tècnic  6 Optativa 17234270 Anglès Tècnic  6
1r 17224008 Economia i Organització d'Empreses  6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses  6
1r 17224002 Fonaments de Computadors  6 1r 17234002 Fonaments de Computadors  6
1r 17224001 Fonaments de Programació  6 1r 17234001 Fonaments de Programació I 6
1r 17224101 Orientació Professional i Acadèmica  6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica  6
2n 17224114 Programació  6 2n 17234114 Programació  6
2n 17224118 Xarxes de Dades  6 3r 17234118 Xarxes de Dades  6
4t 17224124 Disseny de Xarxes 6 Optativa 17234206 Disseny de Xarxes 6
3r 17224120 Seguretat en Xarxes  6 3r 17234120 Seguretat en Xarxes  6
3r 17224106 Sistemes Distribuïts  6 3r 17234106 Sistemes Distribuïts  6
Optativa 17224220 Tecnologies Cisco 3 Optativa 17234265 Tecnologies Cisco 3
Optativa 17224209 Història de l'Enginyeria 6 Optativa 17234207 Història de l'Enginyeria 6
Reconeixement des del Grau d'Enginyeria Telemàtica al Grau d'Enginyeria Informàtica (sentit únic) 
1r 17224004 Física II 6 1r 17234013 Física 6

Reconeixements entre el Doble Grau d'Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacións i el Grau d'Enginyeria Biomèdica

DOBLE GRAU D'ENGINYERIA BIOMÈDICA I ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS GRAU D'ENGINYERIA BIOMÈDICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17924001 Fonaments de Programació * 6 1r 17254001 Fonaments de Programació * 6
1r 17924003 Física I * 6 1r 17254003 Física I * 6
1r 17924007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17254007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17924012 Química * 6 1r 17254009 Química * 6
1r 17924101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17254101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
1r 17924002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17254002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17924004 Física II * 6 1r 17254004 Física II * 6
1r 17924006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17254006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17924008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17254008 Economia i Organització d'Empreses * 6
1r 17924013 Biologia Cel·lular * 6 1r 17254005 Biologia Cel·lular * 6
2n 17924009 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals * 6 2n 17254014 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals * 6
2n 17924010 Programació * 6 2n 17254013 Programació * 6
2n 17924011 Fonaments de Comunicacions I * 6 2n 17254015 Fonaments de Comunicacions I * 6
2n 17924014 Biofluidomecànica * 6 2n 17254010 Biofluidomecànica * 6
2n 17924103 Anàlisi de Dades i Bioestadística * 6 2n 17254105 Anàlisi de Dades i Bioestadística * 6
2n 17924105 Electrònica Digital * 6 3r 17254108 Electrònica Digital * 6
2n 17924015 Bioquímica * 6 2n 17254011 Bioquímica * 6
2n 17924107 Electrònica Analògica * 5 2n 17254109 Electrònica Analògica * 4,5
2n 17924108 Fonaments de Comunicació II * 6 2n 17254106 Fonaments de Comunicació II * 6
2n 17924142 Fisiologia * 7,5 2n 17254107 Fisiologia * 7,5
3r 17924104 Xarxes de Dades i Internet * 6 3r 17254114 Xarxes de Dades i Internet * 6
3r 17924122 Fisiopatologia * 4,5 3r 17254111 Fisiopatologia * 4,5
3r 17924123 Física Mèdica Avançada * 3 3r 17254110 Física Mèdica Avançada * 3
3r 17924118 Sensors i Instrumentació * 4,5 3r 17254120 Sensors i Instrumentació per a la Biomedicina * 4,5
3r 17924121 Tecnologies per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents * 4,5 3r 17254121 Tecnologies per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents * 4,5
3r 17924124 Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits I * 3 3r 17254116 Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits I * 3
3r 17924125 Biomecànica I * 3 3r 17254117 Biomecànica I * 3
3r 17924117 Microcontroladors i Sistemes Embedded * 6 optativa 17254207 Microcontroladors i Sistemes Embedded * 6
4t 17924113 Tractament Digital de Senyals * 6 3r 17254113 Tractament Digital de Biosenyals * 6
4t 17924126 Tecnologies Òmiques i Tractament de Dades * 4,5 3r 17254112 Tecnologies Òmiques i Tractament de Dades * 4,5
4t 17924127 Biomecànica II * 4,5 4t 17254123 Biomecànica II * 4,5
4t 17924132 Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils per a la Bioenginyeria * 3 4t 17254125 Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils per a la Bioenginyeria * 3
4t 17924136 Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits II * 3 4t 17254122 Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits II * 3
4t 17924016 Biofísica * 6 2n 17254012 Biofísica * 6
4t 17924106 Infraestructures per al Big Data * 6 3r 17254118 Infraestructures per al Big Data * 6
4t 17924131 Innovació i Emprenedoria * 6 4t 17254128 Innovació i Emprenedoria * 4,5
4t 17924133 Telemedicina * 4,5 4t 17254129 Telemedicina * 4,5
4t 17924137 Equips per al Monitoratge, el Diagnòstic i la Teràpia * 3 4t 17254127 Equips per al Monitoratge, el Diagnòstic i la Teràpia * 3
4t 17924138 Processat d'Imatges Biomèdiques * 4,5 3r 17254119 Processat d'Imatges Biomèdiques * 4,5
4t 17924139 Biologia Computacional i Analítica de Dades Biomèdiques * 4,5 3r 17254115 Biologia Computacional i Analítica de Dades Biomèdiques * 4,5
5e 17924140 Gestió d'Infraestructures per a la Salut * 6 4t 17254124 Gestió d'Infraestructures per a la Salut * 6
5e 17924141 Robòtica Mèdica * 4,5 4t 17254126 Robòtica Mèdica * 4,5
5e 17924302 Treball de Fi de Grau II (Grau d’Enginyeria Biomèdica)* 12 4t 17254301 Treball de Fi de Grau * 12

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el Doble Grau d'Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacións i el Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA BIOMÈDICA I ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS GRAU D'ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17924001 Fonaments de Programació * 6 1r 17244001 Fonaments de Programació * 6
1r 17924003 Física I * 6 1r 17244003 Física I * 6
1r 17924005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17244005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17924007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17244007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17924101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17244101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
1r 17924002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17244002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17924004 Física II * 6 1r 17244004 Física II * 6
1r 17924006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17244006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17924008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17244008 Economia i Organització d'Empreses * 6
1r 17924102 Anglès Tècnic * 6 1r 17244102 Anglès Tècnic * 6
2n 17924009 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals * 6 2n 17244009 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals * 6
2n 17924010 Programació * 6 2n 17244010 Programació * 6
2n 17924011 Fonaments de Comunicacions I * 6 2n 17244011 Fonaments de Comunicacions I * 6
2n 17924105 Electrònica Digital * 6 2n 17244105 Electrònica Digital * 6
2n 17924107 Electrònica Analògica * 5 2n 17244107 Electrònica Analògica * 4,5
2n 17924108 Fonaments de Comunicació II * 6 2n 17244108 Fonaments de Comunicació II * 6
2n 17924109 Laboratori de Telecomunicacions * 3 2n 17244109 Laboratori de Telecomunicacions * 3
2n 17924110 Transmissió i Propagació d'Ones * 5 2n 17244110 Transmissió i Propagació d'Ones * 5
2n 17924111 Enginyeria de Radiofreqüència * 5 2n 17244111 Enginyeria de Radiofreqüència * 5
3r 17924104 Xarxes de Dades i Internet * 6 2n 17244104 Xarxes de Dades i Internet * 6
3r 17924112 Comunicacions Digitals * 6 3r 17244112 Comunicacions Digitals * 6
3r 17924117 Microcontroladors i Sistemes Embedded * 6 3r 17244117 Microcontroladors i Sistemes Embedded * 6
3r 17924119 Antenes i Radiopropagació * 6 3r 17244119 Antenes i Radiopropagació * 6
3r 17924114 Serveis Multimèdia * 6 3r 17244114 Serveis Multimèdia * 6
3r 17924115 Aplicacions i Serveis Mòbils * 6 3r 17244115 Aplicacions i Serveis Mòbils * 6
3r 17924118 Sensors i Instrumentació * 4,5 3r 17244118 Sensors i Instrumentació * 4,5
3r 17924120 Telefonia i Comunicacions Mòbils * 6 3r 17244120 Telefonia i Comunicacions Mòbils * 6
3r 17924121 Tecnologies per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents * 4,5 3r 17244121 Tecnologies per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents * 4,5
4t 17924113 Tractament Digital de Senyals * 6 3r 17244113 Tractament Digital de Senyals * 6
4t 17924116 Emissors i Receptors * 6 3r 17244116 Emissors i Receptors * 6
4t 17924128 Projectes de Telecomunicacions * 6 4t 17244128 Projectes de Telecomunicacions * 6
4t 17924132 Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils * 3 4t 17244132 Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils * 3
4t 17924106 Infraestructures per al Big Data * 6 2n 17244106 Infraestructures per al Big Data * 6
4t 17924131 Innovació i Emprenedoria * 6 4t 17244131 Innovació i Emprenedoria * 4,5
4t 17924133 Telemedicina * 4,5 4t 17244133 Telemedicina * 3
4t 17924135 Telecomunicacions Industrials i Compatibilitat Electromagnètica * 3 4t 17244135 Telecomunicacions Industrials i Compatibilitat Electromagnètica * 3
5e 17924129 Gestió de l'Energia en Sistemes de Telecomunicacions * 3 4t 17244129 Gestió de l'Energia en Sistemes de Telecomunicacions * 3
5e 17924130 Disseny de Xarxes * 6 4t 17244130 Disseny de Xarxes * 6
5e 17924134 Comunicacions Òptiques i de Banda Ampla * 6 4t 17244134 Comunicacions Òptiques i de Banda Ampla * 6
5e 17924301 Treball de Fi de Grau I (Grau d’Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions) * 12 4t 17244301 Treball de Fi de Grau * 12

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el Doble Grau d'Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacións i el Grau d'Enginyeria d’Informàtica
GEI 1.0
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA BIOMÈDICA I ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17924007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17924005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17924006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17924003 Física I * 6 1r 17234003 Física I * 6
1r 17924004 Física II * 6 1r 17234004 Física II * 6
1r 17924002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17924001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació * 6
1r 17924101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
1r 17924102 Anglès Tècnic * 6 1r 17234102 Anglès Tècnic * 6
1r 17924008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses * 6
2n 17924010 Programació 6 2n 17234114 Programació 6
3r 17924104 Xarxes de Dades i Internet  6 3r 17234118 Xarxes de Dades i Internet  6
3r 17924115 Aplicacions i Serveis Mòbils  6 optativa 17234267 Aplicacions i Serveis Mòbils  6
5e 17924130 Disseny de Xarxes  6 optativa 17234206 Disseny de Xarxes  6

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

GEI 2.0
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA BIOMÈDICA I ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17924007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17924005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17924006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17924004 Física II * 6 1r 17234013 Física * 6
1r 17924002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17924001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17924101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica *  6
1r 17924102 Anglès Tècnic * 6 1r 17234102 Anglès Tècnic * 6
1r 17924008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses * 6
2n 17924010 Programació  6 2n 17234114 Programació  6
3r 17924104 Xarxes de Dades i Internet  6 3r 17234118 Xarxes de Dades i Internet  6
3r 17924115 Aplicacions i Serveis Mòbils  6 optativa 17234267 Aplicacions i Serveis Mòbils  6
5e 17924130 Disseny de Xarxes  6 optativa 17234206 Disseny de Xarxes  6

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

GEI 3.0
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA BIOMÈDICA I ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17924007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17924005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17924006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17924004 Física II * 6 1r 17234013 Física * 6
1r 17924002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17924001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17924101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
1r 17924102 Anglès Tècnic * 6 optativa 17234270 Anglès Tècnic * 6
1r 17924008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses *  6
2n 17924010 Programació  6 2n 17234114 Programació  6
3r 17924104 Xarxes de Dades i Internet  6 3r 17234118 Xarxes de Dades i Internet  6
3r 17924115 Aplicacions i Serveis Mòbils  6 optativa 17234267 Aplicacions i Serveis Mòbils  6
5e 17924130 Disseny de Xarxes  6 optativa 17234206 Disseny de Xarxes  6

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el Doble Grau d'Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacións i el Grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA BIOMÈDICA I ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS GRAU DE TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB I MÒBILS
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17924007 Àlgebra Lineal  6 1r 17264007 Àlgebra Lineal  6
1r 17924005 Anàlisi Matemàtica I  6 1r 17264005 Anàlisi Matemàtica I  6
1r 17924006 Anàlisi Matemàtica II  6 1r 17264006 Anàlisi Matemàtica II  6
1r 17924004 Física II  6 1r 17264013 Física 6
1r 17924002 Fonaments de Computadors  6 1r 17264002 Fonaments de Computadors  6
1r 17924001 Fonaments de Programació  6 1r 17264001 Fonaments de Programació I 6
1r 17924101 Orientació Professional i Acadèmica  6 1r 17264101 Orientació Professional i Acadèmica  6
1r 17924008 Economia i Organització d'Empreses  6 1r 17264008 Economia i Organització d'Empreses  6
2n 17924010 Programació  6 2n 17264114 Programació  6
3r 17924104 Xarxes de Dades i Internet  6 2n 17264118 Xarxes de Dades 6
3r 17924115 Aplicacions i Serveis Mòbils  6 2n 17264106 Aplicacions i Serveis Mòbils  6

Reconeixements entre el Doble Grau d'Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacións i el Grau d'Enginyeria Elèctrica
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA BIOMÈDICA I ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17924007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17214007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17924005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17214005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17924006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17214006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17924003 Física I * 6 1r 17214003 Física I * 6
1r 17924004 Física II * 6 1r 17214004 Física II * 6
1r 17924002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17214002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17924001 Fonaments de Programació * 6 1r 17214001 Fonaments de Programació * 6
1r 17924101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17214101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
1r 17924102 Anglès Tècnic * 6 1r 17214102 Anglès Tècnic * 6
1r 17924008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17214008 Economia i Organització d'Empreses * 6
2n 17924107 Electrònica Analògica 5 optativa 17214222 Electrònica Analògica 6
2n 17924105 Electrònica Digital 6 optativa 17214221 Electrònica Digital 6

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost