saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 48 12 0 --- --- 60
2n 18 42 0 --- --- 60
3r --- 48 12 12
(Optativa)
--- 60
4t --- 45 3 12 60
TOTALS 66 147 15 12 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17204001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17204003 Física I 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17204005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17204007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17204101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
17204002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17204004 Física II 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17204006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17204008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura
17204102 Anglès Tècnic 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17204009 Estadística i Mètodes Transformats 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17204010 Fonaments Químics de l'Enginyeria 6 Bàsica Química Enginyeria i Arquitectura
17204011 Dibuix Tècnic 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
17204105 Teoria de Circuits I 6 Obligatòria    
17204117 Termodinàmica i Hidràulica 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
17204106 Teoria de Circuits II 5 Obligatòria    
17204107 Fonaments d'Electrònica 5 Obligatòria    
17204115 Fonaments de Màquines Elèctriques 5 Obligatòria    
17204116 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques 5 Obligatòria    
17204121 Màquines i Mecanismes 5 Obligatòria    
17204122 Ciència i Resistència de Materials 5 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17204108 Electrònica Digital 6 Obligatòria
17204109 Electrònica Analògica 6 Obligatòria
17204110 Electrònica de Potència 6 Obligatòria
17204119 Informàtica Industrial I 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
17204111 Microcontroladors 6 Obligatòria
17204112 Equips Electrònics 6 Obligatòria
17204113 Instrumentació 6 Obligatòria
17204123 Control Automàtic 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17204103 Automatització 6 Obligatòria
17204114 Sistemes Electrònics de Potència 6 Obligatòria
17204120 Informàtica Industrial II 6 Obligatòria
17204124 Modelització de Sistemes i Control de Processos 6 Obligatòria
17204125 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
       
Segon Quadrimestre
17204104 Sistemes Robotitzats 6 Obligatòria
17204118 Organització Industrial 6 Obligatòria
17204126 Projecte Integrador 3 Obligatòria
17204301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

​​​​​​​