saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17204005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques
17204007 Àlgebra Lineal  6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
17204006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques
17204008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa
17204102 Anglès Tècnic 6 Obligatòria  

1r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre 
17204001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica
17204003 Física I 6 Bàsica Física
17204101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
17204002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica
17204004 Física II 6 Bàsica Física

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17204009 Estadística i Mètodes Transformats 6 Bàsica Matemàtiques
17204105 Teoria de Circuits I 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
17204106 Teoria de Circuits II 5 Obligatòria  
17204121 Màquines i Mecanismes 5 Obligatòria  
17204122 Ciència i Resistència de Materials 5 Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
17204010 Fonaments Químics de l'Enginyeria 6 Bàsica Química
17204011 Dibuix Tècnic 6 Bàsica Expressió Gràfica
17204117 Termodinàmica i Hidràulica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
17204107 Fonaments d'Electrònica 5 Obligatòria  
17204115 Fonaments de Màquines Elèctriques 5 Obligatòria  
17204116 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques 5 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17204108 Electrònica Digital 6 Obligatòria
17204109 Electrònica Analògica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17204113 Instrumentació 6 Obligatòria
17204123 Control Automàtic 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17204110 Electrònica de Potència 6 Obligatòria
17204119 Informàtica Industrial I 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
17204111 Microcontroladors 6 Obligatòria
17204112 Equips Electrònics 6 Obligatòria

4t curs -1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17204103 Automatització 6 Obligatòria
17204124 Modelització de Sistemes i Control  de Processos 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17204104 Sistemes Robotitzats 6 Obligatòria
17204118 Organització Industrial 6 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17204114 Sistemes Electrònics de Potència 6 Obligatòria
17204120 Informàtica Industrial II 6 Obligatòria
17204125 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17204126 Projecte Integrador 3 Obligatòria
17204301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria

(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.