saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010): Taula d'Adaptació

 

ASSIGNATURES PLA  PREEXISTENT ASSIGNATURES
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
ASSIGNATURA NOU PLA
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
17022012 Accionaments Elèctrics 6 17204115 Fonaments de Màquines Elèctriques 5
17022010 Accionaments Mecànics 6 17204121 Màquines i Mecanismes 5
17022216 Arquitectura Elèctrica de Satèl·lits 6 17204255 Arquitectura Elèctrica de Satèl·lits *
17022220 Control Basat en Lògica Borrosa 6 17204237 Control Basat en Lògica Borrosa *
17022219 Control Basat en Lògica Borrosa en Electrònica de Potència 6 17204238 Control Basat en Lògica Borrosa en Electrònica de Potència *
17022211 Control Intel·ligent 6 17204239 Control Intel·ligent *
17022218 Control de Processos Industrials 6 17204240 Control de Processos Industrials *
17022004 Control i Programació de Robots 6 17204104 Sistemes Robotitzats 6
17022007 Enginyeria de Control I 6 17204123 Control Automàtic 6
17022011 Enginyeria de Control II 6 17204241 Enginyeria de Control II *
17022205 Electrònica a l'Automòbil 4,5 17204242 Electrònica a l'Automòbil *
17022204 Francès I 6 17204243 Francès I *
17022209 Francès II 6 17204244 Francès II *
17022006

17022005
Gestió de Projectes
i
Sistemes de Producció Integrats
6

6
17204118 Organització Industrial 6
17022221 Introducció a la Transmissió de Dades 6 17204211 Transmissió de Dades
17022102 Instrumentació Industrial 6 17204113 Instrumentació 6
17022210 Materials per a l'Enginyeria 4,5 17204245 Materials per a l'Enginyeria *
17022009 Modelatge i Simulació de Sistemes Dinàmics 9 17204124 Modelització de Sistemes i Control de Processos 6
17022001 Optimització i Control Òptim 6 17204246 Optimització i Control Òptim *
17022217 Optoelectrònica 6 17204247 Optoelectrònica *
17022206 Pràctiques a la Indústria 6 17204501

17204502
Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II
6

6
17022207 Pràctiques a la Indústria 9 17204501

17204502
Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II
6

6
17022208 Pràctiques a la Indústria 12 17204501

17204502
Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II
6

6
17022203 Prevenció de Riscos Industrials 4,5 17204248 Prevenció de Riscos Industrials *
17022101 Projecte Final de Carrera 12 17204126 Projecte Integrador
17022202 Qualitat Total a la Indústria 4,5 17204249 Qualitat Total a la Indústria *
17022212 Robòtica Mòbil 4,5 17204210 Introducció als Robots Mòbils
17022223 Sintesi, Modelització i Control de Convertidors Commutats 6 17204250 Síntesi, Modelització i Control de Convertidors Commutats *
17022008 Sistemes Electrònics Digitals 6 17204108 Electrònica Digital 6
17022002 Sistemes Electrònics Industrials 6 17204114 Sistemes Electrònics de Potència 6
17022013 Sistemes Informàtics de Temps Real 6 17204119 Informàtica Industrial I 6
17022003 Sistemes de Percepció 6 17204251 Sistemes de Percepció *
17022222 Sistemes de Telecomunicació Industrial 6 17204211 Transmissió de Dades
17022201 Telecomunicació Industrial 6 17204252 Telecomunicació Industrial *
17022213 Treball Dirigit 6 17204253 Treball Dirigit *
17022214 Treball Dirigit 9 17204254 Treball Dirigit * 12 
17022215 Treball Dirigit 12 17204254 Treball Dirigit * 12 

 

ASSIGNATURES PLA  PREEXISTENT ASSIGNATURES
Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial (2002)
ASSIGNATURA NOU PLA
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
17091006 Administració d'Empreses i Organització de la Producció 6 17204008 Economia i Organització d'Empreses 6
17091213 Gestió d'Empreses 4,5 17204118 Organització Industrial 6
17091002 Àlgebra 4,5 17204007 Àlgebra Lineal 6
17091202 Anglès 6 17204102 Anglès Tècnic 6
17091007 Automatització Industrial 9 17204103 Automatització 6
17091003 Càlcul 9 17204005

17204006
Anàlisi Matemàtica I
i
Anàlisi Matemàtica II
6
6
17091211 Disseny de Circuits Electrònics en Suport PCB 4,5 17204233 Disseny de Circuits Electrònics en Suport PCB * 6
17091208 Disseny de Circuits Integrats 4,5 17204234 Disseny de Circuits Integrats * 6
17091008 Electrònica Analògica 7,5 17204109 Electrònica Analògica 6
17091010 Electrònica Digital I 7,5 17204108 Electrònica Digital 6
17091106 Electrònica Digital II 6 17204111 Microcontroladors 6
17091009 Electrònica de Potència 7,5 17204110 Electrònica de Potència 6
17091207 Enginyeria d'Equips Electrònics 6 17204112 Equips Electrònics 6
17091014 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador 6 17204011 Dibuix Tècnic 6
17091001 Fonaments Físics de l'Enginyeria 9 17204003

17204004
Física I
i
Física II
6

6
17091005 Fonaments d'Informàtica 6 17204001 Fonaments de Programació 6
17091105 Informàtica Industrial I 4,5 17204119 Informàtica Industrial I 6
17091011 Informàtica Industrial II 9 17204120 Informàtica Industrial II 6
17091012 Instrumentació Electrònica 9 17204113 Instrumentació 6
17091212 Introducció a la Robòtica 4,5 17204235 Introducció a la Robòtica * 6
17091104 Introducció als Sistemes Digitals 6 17204002 Fonaments de Computadors 6
17091209 Introducció a la Transmissió de Dades 6 17204211 Transmissió de Dades 3
17091101 Màquines Elèctriques 6 17204115 Fonaments de Màquines Elèctriques 5
17091102

17091016
Laboratori de Tecnologia Electrònica i Teoria de Circuits
i
Tecnologia Electrònica I
4,5

4,5
17204107 Fonaments d'Electrònica 5
17091004

17091018
Mètodes Estadístics de l'Enginyeria
i
Teoria de Circuits II
6

6
17204009 Estadística i Mètodes Transformats 6
17091201 Mètodes Numérics 4,5 17204236 Mètodes Numèrics * 6
17091019 Oficina Tècnica 6 17204125 Oficina Tècnica 6
17091203 Pràctiques en la Indústria I 6 17204501

17204502
Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II
6

6
17091204 Pràctiques en la Indústria II 9 17204501

17204502
Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II
6

6
17091205 Pràctiques en la Indústria III 12 17204501

17204502
Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II
6

6
17091020 Projecte de Fi de Carrera 12 17204126 Projecte Integrador 3
17091013 Regulació Automàtica 9 17204123 Control Automàtic 6
17091210 Sistemes Electrònics amb Microcontrolador 4,5 17204205 Aplicacions amb Microcontroladors 3
17091015 Sistemes Mecànics 6 17204121 Màquines i Mecanismes 5
17091206 Tècniques de Comunicació Professional  4,5 17204101 Orientació Professional i Acadèmica 6
17091017 Tecnologia Electrònica II 6 17204107 Fonaments d'Electrònica 5
17091103 Teoria de Circuits I 4,5 17204105 Teoria de Circuits I 6
17091018 Teoria de Circuits II 6 17204106 Teoria de Circuits II 5

* Aquestes assignatures s'activen sols a efectes de reconeixement adaptat.