saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau en Enginyeria Informàtica i en Biotecnologia

Branca: Enginyeria i Arquitectura + Ciències

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r  78     0 -- -- --   78
2n  6   78 -- -- --   84
3r   6   78 -- -- --   84
4t   6   81 -- -- --   87
 --   36 -- 12 12+9   69
TOTALS  96 273 -- 12 21 402

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17914002 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques Ciències
17914003 Estadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
17914004 Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
17914009 Fonaments de Programació I 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17914014 Química I 6 Bàsica Química Ciències
17914017 Física I 3 Bàsica Física Ciències
Segon Quadrimestre  
17914018 Física II 6 Bàsica Física Ciències
17914006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia Ciències
17914007 Genètica 6 Bàsica Biologia Ciències
17914008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
17914010 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17914015 Química II 6 Bàsica Química Ciències
17914016 Fonaments de Programació II 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
17914102 Química Orgànica 6 Obligatòria    
17914105 Enzimologia 6 Obligatòria    
17914106 Estructura i Funció de Biomolècules 6 Obligatòria    
17914107 Biologia Animal i Vegetal 6 Obligatòria    
17914112 Computadors 6 Obligatòria    
17914113 Programació 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
17914011 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17914103 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria    
17914104 Bioinformàtica 6 Obligatòria    
17914108 Termodinàmica i Cinètica 4 Obligatòria    
17914109 Cultius Cel·lulars 4 Obligatòria    
17914110 Química Analítica Instrumental 4 Obligatòria    
17914111 Enginyeria Bioquímica 6 Obligatòria    
17914114 Estructura de Computadors 6 Obligatòria    
17914115 Estructura de Dades 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17914101 Microbiologia 6 Obligatòria    
17914116 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria    
17914118 Immunologia 6 Obligatòria    
17914120 Genètica Molecular 6 Obligatòria    
17914121 Tecnologia de l’ADN Recombinant 6 Obligatòria    
17914126 Economia i Gestió d'Empreses 6 Obligatòria    
17914012 Matemàtica Discreta I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
Segon Quadrimestre  
17914117 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria    
17914119 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria    
17914122 Enginyeria de Bioreactors 4 Obligatòria    
17914123 Processos de Separació i Purificació 4 Obligatòria    
17914124 Biotecnologia Molecular Microbiana 4 Obligatòria    
17914125 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6 Obligatòria    
17914128 Fonaments de Sistemes Operatius 6 Obligatòria    
17914132 Bases de Dades 6 Obligatòria    

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17914129 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 Obligatòria    
17914133 Arquitectura de Computadors 6 Obligatòria    
17914134 Estructura de Sistemes Operatius 6 Obligatòria    
17914136 Tècniques Avançades de Programació 6 Obligatòria    
17914137 Xarxa de Dades 6 Obligatòria    
17914154 Bases de Dades Avançades 6 Obligatòria    
17914155 Sistemes Oberts 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
17914130 Processos i Productes Biotecnològics 3 Obligatòria    
17914013 Matemàtica Discreta II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17914138 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6 Obligatòria    
17914139 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 Obligatòria    
17914140 Llenguatges Formals 6 Obligatòria    
17914141 Seguretat de Xarxes 6 Obligatòria    
17914142 Sistemes Distribuïts 6 Obligatòria    
17914156 Intel·ligència Artificial Obligatòria    


5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17914143 Projectes de Sistemes Informàtics 6 Obligatòria
  Assignatures d’Especialitat (veure obligatòries opcionals) 18 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Assignatures d’Especialitat (veure obligatòries opcionals)  12 Obligatòria
17914301 Treball de Fi de Grau I (Grau Enginyeria Informàtica) (*) 12 Obligatòria
17914302 Treball de Fi de Grau II (Grau Biotecnologia) (*) 9 Obligatòria
17914401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria

(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del Grau.

(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat 144 crèdits dels totals del Grau.

Obligatòries Opcionals: Enginyeria del Software
17914145 Sistemes d'Informació en les Organitzacions (1Q) 6 Obligatòria
17914157 Desenvolupament Avançat d’Aplicacions Web (1Q)  6 Obligatòria
17914135 Interacció Persona-Ordinador (1Q) 6 Obligatòria
17914144 Sistemes de Comerç Electrònic (2Q) 6 Obligatòria
17914159 Aplicacions i Serveis Mòbils (2Q) 6 Obligatòria
 Obligatòries Opcionals: Computació
17914149 Modelització i Visualització (1Q) 6 Obligatòria
17914150 Compiladors (1Q) 6 Obligatòria
17914160 Algorítmica (1Q) 6 Obligatòria
17914153 Visió per Computador (2Q) 6 Obligatòria
17914161 Aprenentatge Automàtic i Mineria de Dades (2Q) 6 Obligatòria
Obligatòries Opcionals: Enginyeria de Computadors
17914162 Aplicacions Mòbils i Encastades (1Q) 6 Obligatòria
17914163 Computació Ubiqua (1Q) 6 Obligatòria
17914164 Sistemes de Temps Real (1Q) 6 Obligatòria
17914165 Computació Paral·lela i Massiva (2Q) 6 Obligatòria
17914166 Robòtica (2Q) 6 Obligatòria

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17914002 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques Ciències
17914003 Estadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
17914004 Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
17914009 Fonaments de Programació I 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17914014 Química I 6 Bàsica Química Ciències
17914017 Física I 3 Bàsica Física Ciències
Segon Quadrimestre  
17914018 Física II 6 Bàsica Física Ciències
17914006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia Ciències
17914007 Genètica 6 Bàsica Biologia Ciències
17914008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
17914010 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17914015 Química II 6 Bàsica Química Ciències
17914016 Fonaments de Programació II 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
17914102 Química Orgànica 6 Obligatòria    
17914105 Enzimologia 6 Obligatòria    
17914106 Estructura i Funció de Biomolècules 6 Obligatòria    
17914107 Biologia Animal i Vegetal 6 Obligatòria    
17914112 Computadors 6 Obligatòria    
17914113 Programació 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
17914011 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17914103 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria    
17914104 Bioinformàtica 6 Obligatòria    
17914108 Termodinàmica i Cinètica 4 Obligatòria    
17914109 Cultius Cel·lulars 4 Obligatòria    
17914110 Química Analítica Instrumental 4 Obligatòria    
17914111 Enginyeria Bioquímica 6 Obligatòria    
17914114 Estructura de Computadors 6 Obligatòria    
17914115 Estructura de Dades 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17914101 Microbiologia 6 Obligatòria    
17914116 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria    
17914118 Immunologia 6 Obligatòria    
17914120 Genètica Molecular 6 Obligatòria    
17914121 Tecnologia de l’ADN Recombinant 6 Obligatòria    
17914126 Economia i Gestió d'Empreses 6 Obligatòria    
17914012 Matemàtica Discreta I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
Segon Quadrimestre  
17914117 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria    
17914119 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria    
17914122 Enginyeria de Bioreactors 4 Obligatòria    
17914123 Processos de Separació i Purificació 4 Obligatòria    
17914124 Biotecnologia Molecular Microbiana 4 Obligatòria    
17914125 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6 Obligatòria    
17914127 Anglès Tècnic 6 Obligatòria    
17914128 Fonaments de Sistemes Operatius 6 Obligatòria    

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17914129 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 Obligatòria    
17914131 Metodologies de la Programació 6 Obligatòria    
17914133 Arquitectura de Computadors 6 Obligatòria    
17914134 Estructura de Sistemes Operatius 6 Obligatòria    
17914135 Interacció Persona-Ordinador 6 Obligatòria    
17914136 Tècniques Avançades de Programació 6 Obligatòria    
17914137 Xarxa de Dades 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
17914130 Processos i Productes Biotecnològics 3 Obligatòria    
17914013 Matemàtica Discreta II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17914132 Bases de Dades 6 Obligatòria    
17914138 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6 Obligatòria    
17914139 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 Obligatòria    
17914140 Llenguatges Formals 6 Obligatòria    
17914141 Seguretat de Xarxes 6 Obligatòria    
17914142 Sistemes Distribuïts 6 Obligatòria    


5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17914143 Projectes de Sistemes Informàtics 6 Obligatòria
  Assignatures d’Especialitat (veure obligatòries opcionals)  18 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Assignatures d’Especialitat (veure obligatòries opcionals) 12 Obligatòria
17914301 Treball de Fi de Grau I (Grau Enginyeria Informàtica) (*) 12 Obligatòria
17914302 Treball de Fi de Grau II (Grau Biotecnologia) (*) 9 Obligatòria
17914401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria

(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del Grau.

(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat 144 crèdits dels totals del Grau.

Obligatòries Opcionals: Enginyeria del Software
17914146 Sistemes Oberts (1Q) 6 Obligatòria
17914147 Sistemes de Temps Real (1Q) 6 Obligatòria
17914148 Aplicacions Mòbils i Encastades (1Q) 6 Obligatòria
17914144 Sistemes de Comerç Electrònic (2Q) 6 Obligatòria
17914145 Sistemes d'Informació en les Organitzacions (2Q) 6 Obligatòria
 Obligatòries Opcionals: Computació
17914149 Modelització i Visualització (1Q) 6 Obligatòria
17914150 Compiladors (1Q) 6 Obligatòria
17914151 Intel·ligència Artificial (1Q) 6 Obligatòria
17914152 Computació Paral·lela i Massiva (2Q) 6 Obligatòria
17914153 Visió per Computador (2Q) 6 Obligatòria

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual          
17914019 Física 9 Bàsica Física Ciències
Primer Quadrimestre  
17914002 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques Ciències
17914003 Estadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
17914004 Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
17914009 Fonaments de Programació I 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17914014 Química I 6 Bàsica Química Ciències
Segon Quadrimestre  
17914006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia Ciències
17914007 Genètica 6 Bàsica Biologia Ciències
17914008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
17914010 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17914015 Química II 6 Bàsica Química Ciències
17914016 Fonaments de Programació II 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
17914102 Química Orgànica 6 Obligatòria    
17914105 Enzimologia 6 Obligatòria    
17914106 Estructura i Funció de Biomolècules 6 Obligatòria    
17914107 Biologia Animal i Vegetal 6 Obligatòria    
17914112 Computadors 6 Obligatòria    
17914113 Programació 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
17914011 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17914103 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria    
17914104 Bioinformàtica 6 Obligatòria    
17914108 Termodinàmica i Cinètica 4 Obligatòria    
17914109 Cultius Cel·lulars 4 Obligatòria    
17914110 Química Analítica Instrumental 4 Obligatòria    
17914111 Enginyeria Bioquímica 6 Obligatòria    
17914114 Estructura de Computadors 6 Obligatòria    
17914115 Estructura de Dades 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17914101 Microbiologia 6 Obligatòria    
17914116 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria    
17914118 Immunologia 6 Obligatòria    
17914120 Genètica Molecular 6 Obligatòria    
17914121 Tecnologia de l’ADN Recombinant 6 Obligatòria    
17914126 Economia i Gestió d'Empreses 6 Obligatòria    
17914012 Matemàtica Discreta I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
Segon Quadrimestre  
17914117 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria    
17914119 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria    
17914122 Enginyeria de Bioreactors 4 Obligatòria    
17914123 Processos de Separació i Purificació 4 Obligatòria    
17914124 Biotecnologia Molecular Microbiana 4 Obligatòria    
17914125 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6 Obligatòria    
17914128 Fonaments de Sistemes Operatius 6 Obligatòria    
17914132 Bases de Dades 6 Obligatòria    

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17914129 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 Obligatòria    
17914133 Arquitectura de Computadors 6 Obligatòria    
17914134 Estructura de Sistemes Operatius 6 Obligatòria    
17914136 Tècniques Avançades de Programació 6 Obligatòria    
17914137 Xarxa de Dades 6 Obligatòria    
17914154 Bases de Dades Avançades 6 Obligatòria    
17914155 Sistemes Oberts 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
17914130 Processos i Productes Biotecnològics 3 Obligatòria    
17914013 Matemàtica Discreta II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17914138 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6 Obligatòria    
17914139 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 Obligatòria    
17914140 Llenguatges Formals 6 Obligatòria    
17914141 Seguretat de Xarxes 6 Obligatòria    
17914142 Sistemes Distribuïts 6 Obligatòria    
17914156 Intel·ligència Artificial Obligatòria    


5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17914143 Projectes de Sistemes Informàtics 6 Obligatòria
  Assignatures d’Especialitat (veure obligatòries opcionals) 18 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Assignatures d’Especialitat (veure obligatòries opcionals)  12 Obligatòria
17914301 Treball de Fi de Grau I (Grau Enginyeria Informàtica) (*) 12 Obligatòria
17914302 Treball de Fi de Grau II (Grau Biotecnologia) (*) 9 Obligatòria
17914401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria

(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del Grau.

(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat 144 crèdits dels totals del Grau.

Obligatòries Opcionals: Enginyeria del Software
17914145 Sistemes d'Informació en les Organitzacions (1Q) 6 Obligatòria
17914157 Desenvolupament Avançat d’Aplicacions Web (1Q)  6 Obligatòria
17914135 Interacció Persona-Ordinador (1Q) 6 Obligatòria
17914144 Sistemes de Comerç Electrònic (2Q) 6 Obligatòria
17914159 Aplicacions i Serveis Mòbils (2Q) 6 Obligatòria
 Obligatòries Opcionals: Computació
17914149 Modelització i Visualització (1Q) 6 Obligatòria
17914150 Compiladors (1Q) 6 Obligatòria
17914160 Algorítmica (1Q) 6 Obligatòria
17914153 Visió per Computador (2Q) 6 Obligatòria
17914161 Aprenentatge Automàtic i Mineria de Dades (2Q) 6 Obligatòria
Obligatòries Opcionals: Enginyeria de Computadors
17914162 Aplicacions Mòbils i Encastades (1Q) 6 Obligatòria
17914163 Computació Ubiqua (1Q) 6 Obligatòria
17914164 Sistemes de Temps Real (1Q) 6 Obligatòria
17914165 Computació Paral·lela i Massiva (2Q) 6 Obligatòria
17914166 Robòtica (2Q) 6 Obligatòria