saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Arquitectura (2010) - Prerequisits

  • Per poder matricular l'assignatura de Projecte de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat 288 crèdits del grau, en els quals han d’estar incloses totes les assignatures de Projectes, que són les següents:
Codi Assignatura ECTS
22204101 Introducció a Projectes I 6
22204102 Introducció a Projectes II 6
22204103 Urbanisme i Projectes I 12
22204104 Urbanisme i Projectes II 12
22204105 Urbanisme i Projectes III 12
22204106 Urbanisme i Projectes IV 12
22204107 Urbanisme i Projectes V 12
22204108 Urbanisme i Projectes VI 12
22204109 Urbanisme i Projectes VII 12
22204110 Urbanisme i Projectes VIII 12

A més, no es podrà superar fins tenir els 300 ECTS superats també.