saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Arquitectura (2010): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
Arquitecte (2005)
ASSIGNATURES PLA NOU
Grau d'Arquitectura (2010)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
22012214 Amidaments i Pressupostos 4,5 22204132 Amidaments i Pressupostos 4
22012112 Aplicacions Informàtiques 4,5 22204121 Estructures IV 4
22012108 Arquitectura Legal 4,5 22204134 Arquitectura Legal 4
22012209 Arquitectura i Paisatge 4,5 22204207 Territori i Paisatge. Projectes Territorials 4
22011202 Càlcul Numèric per a Estructures Arquitectòniques 4,5    -  
22012207 Climatització d'Edificis 4,5    -  
22012208 Comprensió Estructural dels Edificis Històrics 4,5 22204216 Anàlisi Estructural dels Edificis Històrics 6
22011012 Composició I 4,5 22204006 Art i Arquitectura 6
22012021 Composició II 4,5 22204131 Composició I 4
22012022 Composició III 4,5 22204130 Composició II 4
22011001 Construcció I 4,5 22204111 Construcció I 6
22011002 Construcció II 6 22204112 Construcció II 4
22011003 Construcció III 4,5 22204113 Construcció III 4
22012023 Construcció IV 7,5 22204114 Construcció IV 6
22012024 Construcció V 7,5 22204115 Construcció V 6
22012025 Construcció VI 6 22204117 Patologies i Rehabilització 6
22011004 Dibuix I 6 22204001 Dibuix Arquitectònic I 6
22011101 Dibuix II 6 22204002 Dibuix Arquitectònic II 6
22011006 Dibuix III 9 22204005 Tècniques de Representació 6
22012204 Els Materials del Projecte. Sistemes Prefabricats 4,5    -  
22012107 Estètica 4,5 22204129 Teoria de l'Arquitectura 4
22012026 Estructures I 6 22204119 Estructures II 4
22012027 Estructures II 6 22204120 Estructures III 4
22011212 Física del Condicionament i de les Instal·lacions 4,5 22204008 Física de les Instal·lacions 6
22011007 Fonaments  Físics a l'Arquitectura 6 22204007 Física 6
22011008 Fonaments Matemàtics a l'Arquitectura 9 22204010 Matemàtiques I 6
22011005 Geometria Descriptiva I 7,5 22204003 Geometria Descriptiva I 6
22011102 Geometria Descriptiva II 7,5 22204004 Geometria Descriptiva II 6
22012215 Gestió Professional en Arquitectura 4,5 22204133 Gestió Professional 3
22011105 Habilitació i Serveis I 4,5 22204122 Instal·lacions I 4
22012017 Habilitació i Serveis II 4,5 22204123 Instal·lacions II 3
22012018 Habilitació i Serveis III 4,5 22204124 Instal·lacions III 3
22012019 Habilitació i Serveis IV 6 22204125 Instal·lacions IV 4
22011013 Història de l'Art i de l'Arquitectura  I 6 22204126 Història de l'Arquitectura I 4
22011014 Història de l'Art i de l'Arquitectura II 4,5 22204128 Història de l'Arquitectura II 3
22012020 Història de l'Art i de l'Arquitectura III 4,5 22204127 Història de l'Arquitectura III 4
22012210 Intervenció de Restauració en el Patrimoni Arquitectònic 4,5 22204205 Teoria i Pràctica de la Restauració del Patrimoni Arquitectònic 6
22011009 Introducció a les Estructures d'Edificació 9 22204118 Estructures I 6
22012206 La Representació del Projecte: Imatges i Maquetes 4,5    -  
22011103 Matemàtiques 6 22204009 Matemàtiques II 6
22012211 Mecànica del sòl i Materials 4,5 22204116 Geotècnia 4
22012035 Projecte de Fi de Carrera 3    -  
22011201 Principis de Física Ambiental 4,5    -  
22011010 Projectes I 9 22204101 Introducció a Projectes I 6
22011104 Projectes II 9 22204102 Introducció a Projectes II 6
22012030 Projectes IX 9 22204109 Urbanisme i Projectes VII 12
22012031 Projectes X 9 22204110 Urbanisme i Projectes VIII 12
22011015

22011011
Urbanística I
i
Projectes III
6

9
22204103 Urbanisme i Projectes I
 
12
22011016

22011106
Urbanística II
i
Projectes IV
6

9
22204104 Urbanisme i Projectes II 12
22012032

22012028
Urbanística III
i
Projectes V
6

9
22204105 Urbanisme i Projectes III 12
22012110

22012109
Urbanística IV
i
Projectes VI
6

9
22204106 Urbanisme i Projectes IV 12
22012033

22012029
Urbanística V
i
Projectes VII
6

9
22204107 Urbanisme i Projectes V 12
22012034

22012111
Urbanística VI
i
Projectes VIII
6

9
22204108 Urbanisme i Projectes VI 12
22011203 Superfícies Geomètriques Arquitectòniques 6    -  
22012205 Tècniques de Representació del Patrimoni Arquitectònic 6 22204206 Representació i Restauració Virtual. Patrimoni i Ciutat 6
22012217 Solar Decathlon I o 4,5 22204215 Sostenibilitat a la Ciutat Contemporània 4
22012218 Solar Decathlon II o 4,5
22012219 Solar Decathlon III o 4,5
22012220 Solar Decathlon IV o 4,5
22012223 Solar Decathlon V o 4,5
22012224 Solar Decathlon VI 4,5
22012221 Taller de Projecte de Fi de Carrera I 4,5    -  
22012222 Taller de Projecte de Fi de Carrera II 4,5    -