saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Arquitectura (2010)

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
22204010 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques
22204007 Física 6 Bàsica Física
22204003 Geometria Descriptiva I 6 Bàsica  Expressió Gràfica
Segon Quadrimestre
22204009 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques
22204004 Geometria Descriptiva II 6 Bàsica Expressió Gràfica

1r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre 
 22204001 Dibuix Arquitectònic I 6 Bàsica  Expressió Gràfica
 22204101 Introducció a Projectes I 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
 22204002 Dibuix Arquitectònic II 6 Bàsica  Expressió Gràfica
 22204101 Introducció a Projectes II 6 Obligatòria  
22204006 Art i Arquitectura 6 Bàsica  Art

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
22204008 Física de les Instal·lacions 6 Bàsica Física
22204111 Construcció I 6 Obligatòria  
22204118 Estructures I 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
22204005 Tècniques de Representació 6 Bàsica Expressió Gràfica
22204112 Construcció II 4 Obligatòria  
22204126 Història de l'Aqruitectura I 4 Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
22204103 Urbanisme i Projectes   12 Obligatòria
Segon Quadrimestre
22204122 Instal·lacions I 4 Obligatòria
22204104 Urbanisme i Projectes II 12 Obligatoria

3r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
22204113 Construcció III 4 Obligatòria
22204119 Estructures II 4 Obligatòria
22204123 Instal·lacions II 3 Obligatòria
22204128 Història de l'Arquitectura II 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
22204116 Geotècnia 4 Obligatòria
22204120 Estructures III 4 Obligatòria
22204114 Construcció IV 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
22204129 Teoria de l'Arquitectura 4 Obligatòria
22204105 Urbanisme i Projectes III 12 Obligatòria
Segon Quadrimestre
22204127 Història de l'Arquitectura III 4 Obligatòria
22204106 Urbanisme i Projectes IV 12 Obligatòria

4t curs -1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
22204115 Construcció V 6 Obligatòria
22204121 Estructures IV 4 Obligatòria
22204131 Composició I 4 Obligatòria
Segon Quadrimestre
22204133 Gestió Professional 3 Obligatòria
22204130 Composició II 4 Obligatòria
22204124 Instal·lacions III 3 Obligatòria
  Optativa 4 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
22204107 Urbanisme i Projectes V 12 Obligatòria
22204132 Amidaments i Pressupostos 4 Obligatòria
Segon Quadrimestre
22204108 Urbanisme i Projectes VI 12 Obligatòria
   Optatives 4 Optativa

5è curs - 1r any                                                        

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
22204117 Patologies i Rehabilitació 6 Obligatòria
22204125 Instal·lacions IV 4 Obligatòria
  Optatives 4 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 4 Optativa

5è curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
22204109 Urbanisme i Projectes VII 12 Obligatòria
22204134 Arquitectura Legal 4 Obligatòria
Segon Quadrimestre
22204110 Urbanisme i Projectes VIII 12 Obligatòria
   Optatives 4 Optativa

TFG

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
22204301 Projecte de Fi de Grau (*) 30 Obligatòria

(*) Per poder matricular l’assignatura de Projecte de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat 300 crèdits del grau.