saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Biotecnologia (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
Primer Quadrimestre
19204005 Biologia 6 Bàsica Biologia
19204009 Química I 6 Bàsica Química
Segon Quadrimestre
19204007 Genètica 6 Bàsica Biologia
19204006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia
19204010 Química II 6 Bàsica Química

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
19204004 Estadística 6 Bàsica Estadística
19204001 Matemàtiques                         9 Bàsica Matemàtiques
19204011 Física I 3 Bàsica Física
Segon Quadrimestre
19204008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica
19204012 Física II 6 Bàsica Física

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19204101 Química Orgànica 6 Obligatòria
19204112 Microbiologia 6 Obligatòria
19204108 Biologia Animal i Vegetal 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19204115 Cultius Cel·lulars 4 Obligatòria
19204116 Química Analítica Instrumental 4 Obligatòria
19204103 Bioinformàtica 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19204107 Estructura i Funcions de Biomolècules 6 Obligatòria
19204106 Enzimologia 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19204111 Termodinàmica i Cinètica 4 Obligatòria
19204102 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria
19204118 Enginyeria Bioquímica 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19204113 Genètica Molecular 6 Obligatòria
19204104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria
19204117 Tecnologia del ADN Recombinant 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19204110 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria
19204119 Enginyeria de Bioreactors 4 Obligatòria
19204120 Processos de Separació i Purificació 4 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19204109 Immunologia 6 Obligatòria
19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19204105 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria
19204121 Biotecnologia Molecular Microbiana 4 Obligatòria
19204122 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 15 Optativa
Segon Quadrimestre
19204401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
19204127 Processos i Productes Biotecnològics 3 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 9 Optativa
19204124 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 6 Optativa
19204301 Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.