saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 2024

Branca: ciències socials i jurídiques
Àmbit: periodisme, comunicació, publicitat i relacions públiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 48 12 -- -- -- 60
2n 12 48 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- -- 36 12 (Obligatòria) 12 (Obligatòria) 60
TOTALS 60 120 36 12 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Àmbit de coneixement
Anual
12314006 Tecnologia i Llenguatges Audiovisuals  9 Bàsica Periodisme, Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques
A escollir entre les dues opcions:
12314007 Redacció per a Professionals de la Comunicació (Català) 9 Bàsica Filologia, Estudis Clàssics, Traducció i Lingüística
12314010 Redacció per a Professionals de la Comunicació (Castellà) 9 Bàsica Filologia, Estudis Clàssics, Traducció i Lingüística
Primer Quadrimestre
12314001 Estructura i Canvi Social 6 Bàsica Ciències Socials, Treball Social, Relacions Laborals i Recursos Humans, Sociologia, Ciència Política i Relacions Internacionals
12314002 Sistema Jurídic-polític  6 Bàsica Dret i Especialitats Jurídiques
12314008 Món Actual 6 Bàsica Història, Arqueologia, Geografia, Filosofia i Humanitats
12314102 Expressió Oral i Locució 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
12314003 Fonaments de la Comunicació 6 Bàsica Periodisme, Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques  
12314009 Corrents Estètics Contemporanis 6 Bàsica Periodisme, Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques  
12314113 Projectes de Disseny Gràfic 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia  Àmbit de coneixement    
Anual
12314103 Llenguatge Audiovisual 9 Obligatòria  
12314104 Teoria i Pràctica del Periodisme 9 Obligatòria  
12314105 Història i Estructura de la Comunicació 9 Obligatòria  
12314106 Fonaments de la Publicitat i les Relacions Públiques 9 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
12314004 Teoria de la Comunicació 6 Bàsica Periodisme, Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques
12314101 Emprenedoria i Gestió d'Empreses de Comunicació 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
12314005 Opinió Pública 6 Bàsica Periodisme, comunicació, publicitat i relacions públiques
12314107 Projectes Multimèdia 6 Obligatòria  

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12314111 Creativitat i Innovació Publicitària 9 Obligatòria
12314112 Tècniques Avançades de les Relacions Públiques 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12314108 Teoria de la Imatge 6 Obligatòria
12314115 Comunicació i Imatge Corporativa 6 Obligatòria
12314116 Direcció de Comptes 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12314109 Dret de la Comunicació 6 Obligatòria
12314110 Taller de Gestió Digital 6 Obligatòria
12314114 Planificació de Mitjans 6 Obligatòria
12314117 Relacions amb els Mitjans 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12314301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
12314401 Pràctiques Acadèmiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau. A partir del curs 2022-23, per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa

Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Lletres

Guia de Pràctiques Externes de la Facultat de Lletres

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
12224006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 9 Bàsica Comunicació Ciències Socials i Jurídiques
A escollir entre les dues opcions:  
12224007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
12224010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 9 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
Primer Quadrimestre  
12224001 Estructura i Canvi Social 6 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
12224002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
12224004 Teories de la Comunicació 6 Bàsica Comunicació Ciències Socials i Jurídiques
12224008 Història del Món Actual 6 Bàsica Història Ciències Socials i Jurídiques
Segon Quadrimestre  
12224003 Introducció a la Psicologia 6 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
12224005 Opinió Pública 6 Bàsica Comunicació Ciències Socials i Jurídiques
12224009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6 Bàsica Història Ciències Socials i Jurídiques

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12224101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9 Obligatòria
12224103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9 Obligatòria
12224104 Fonaments del Periodisme 9 Obligatòria
12224105 Història i Estructura de la Comunicació 9 Obligatòria
12224106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques 9 Obligatòria
12224107 Disseny Gràfic i Multimèdia 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12224102 Comunicació i Expressió Oral 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12224111 Creativitat Publicitària 9 Obligatòria
12224112 Tècniques de les Relacions Públiques 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12224108 Teoria de la Imatge 6 Obligatòria
12224113 Tècniques de Màrqueting i Comunicació 6 Obligatòria
12224115 Comunicació i Imatge corporativa 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12224109 Dret de la Comunicació 6 Obligatòria
12224114 Planificació de Mitjans 6 Obligatòria
12224116 Direcció de Comptes en Publicitat i en Relacions Públiques 6 Obligatòria
12224117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12224301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
12224401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau. A partir del curs 2022-23, per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa

Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Lletres

Guia de Pràctiques Externes de la Facultat de Lletres