saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2009): Itinerari a Temps Parcial

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
A escollir entre les dues opcions:
12224007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9 Bàsica Llengua
12224010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 9 Bàsica Llengua
Primer Quadrimestre
12224004 Teories de la Comunicació 6 Bàsica Comunicació
12224008 Història del Món Actual 6 Bàsica Història
Segon Quadrimestre
12224005 Opinió Pública 6 Bàsica Comunicació
12224009 Corrents Estètics Contempornis en Comunicació 6 Bàsica Història

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12224006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 9 Bàsica Comunicació
Primer Quadrimestre
12224001 Esctructura i Canvi Social 6 Bàsica Sociologia
12224002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6 Bàsica Dret
Segon Quadrimestre
12224003 Introducció a la Psicologia 6 Bàsica Psicologia

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
12224101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9 Obligatòria
12224103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9 Obligatòria
12224105 Història i Estructura de la Comunicació 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12224102 Comunicació i Expressió Oral 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12224104 Fonaments del Periodisme 9 Obligatòria
12224106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques 9 Obligatòria
12224107 Disseny Gràfic i Multimèdia 9 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12224111 Creativitat Publicitària 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12224108 Teoria de la Imatge 6 Obligatòria
12224113 Tècniques de Màrqueting i Comunicació 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12224109 Dret de la Comunicació 6 Obligatòria
12224116 Direcció de Comptes en Publicitat i en Relacions públiques 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12224112 Tècniques de les Relacions Públiques 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12224115 Comunicació i Imatge Corporativa 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12224114 Planificació de Mitjans 6 Obligatòria
12224117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals 6 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12224301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optativa 1 6 Optativa
  Optativa 2 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 3 6 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12224401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria

(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau. A partir del curs 2022-23, per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optativa 4 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 5 6 Optativa
  Optativa 6 6 Optativa