saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria (2018)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 42 18 -- -- -- 60
2n 18 42 -- -- -- 60
3r -- 34 14 12 (obligatòria) -- 60
4t -- 10 32 12 (obligatòria) 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 104 46 24 6 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
21224001 Espais i Societats en un Món Global 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21224002 Organització d'Empreses Turístiques 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
21224003 Principis d'Economia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
21224101 Conceptes Bàsics del Turisme (docència en anglès) 6 Obligatòria    
21224102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
21224004 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
21224005 Màrqueting Turístic (docència en anglès) 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
21224006 Tècniques Quantitatives 6 Bàsica Estadística Ciències Socials i Jurídiques
21224007 Territori i Cultura 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21224103 Medi Ambient i Sostenibilitat 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
21224008 Espais i Recursos Turístics 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21224009 Introducció al Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
21224010 Mercats Turístics (docència en anglès) 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
21224104 Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria    
21224105 Desigualtat i Cooperació 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
21224107 Màrqueting Electrònic i Màrqueting Experiencial 6 Obligatòria    
21224109 Operacions i Processos en Hoteleria (docència en anglès) 6 Obligatòria    
21224110 Panorama Turístic Mundial 6 Obligatòria    
21224111 Tècniques Qualitatives en Ciències Socials 6 Obligatòria    
S'ha de triar una assignatura:  
21224106 Alemany I 6 Obligatòria    
21224108 Francès I 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21224114 Gestió de la Qualitat Turística 6 Obligatòria
21224115 Intermediació Turística i OTAs 6 Obligatòria
21224116 Lideratge i Gestió d'Equips (docència en anglès) 4 Obligatòria
21224117 Noves Tendències en Turisme 4 Obligatòria
21224118 Tècniques d'Anàlisi de Dades Turístiques 4 Obligatòria
S'ha de triar una assignatura:
21224112 Alemany II 6 Obligatòria
21224113 Francès II 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21224119 Gastronomia 4 Obligatòria
21224401 Pràctiques Acadèmiques Externes I * 12 Obligatòria
  Optatives 14 Optativa
(*) Per poder matricular Pràctiques Externes I, és requisit indispensable haver superat el 40% dels crèdits del grau.

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21224120 Construcció de Marca i Reputació en Línia 6 Obligatòria
21224121 Gestió Estratègica d'Esdeveniments 4 Obligatòria
  Optatives 20 Optativa
Segon Quadrimestre
21224402 Pràctiques Acadèmiques Externes II (*) 12 Obligatòria
21224301 Treball de Fi de Grau (**) 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
(*) Per poder matricular Pràctiques Externes II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits del grau.
(**) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.