saltar al contingut principal
Cercar
URV

Itinerari en Menció dual del grau en Gestió en Turisme i Hoteleria

Per accedir a  la menció dual els estudiants han d'haver superat un mínim de 120 crèdits i haver estat admesos en el procés de selecció corresponent

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 42 18 -- -- -- 60
2n 18 42 -- -- -- 60
3r -- 34 2 12+12 (obligatòria) -- 60
4t -- 10 44 -- 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 104 46 24 6 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
21224001 Espais i Societats en un Món Global 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21224002 Organització d'Empreses Turístiques 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
21224003 Principis d'Economia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
21224101 Conceptes Bàsics del Turisme 6 Obligatòria    
21224102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
21224004 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
21224005 Màrqueting Turístic 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
21224006 Tècniques Quantitatives 6 Bàsica Estadística Ciències Socials i Jurídiques
21224007 Territori i Cultura 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21224103 Medi Ambient i Sostenibilitat 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
21224008 Espais i Recursos Turístics 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21224009 Introducció al Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
21224010 Mercats Turístics 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
21224104 Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria    
21224105 Desigualtat i Cooperació 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
21224107 Màrqueting Electrònic i Màrqueting Experiencial 6 Obligatòria    
21224109 Operacions i Processos en Hoteleria 6 Obligatòria    
21224110 Panorama Turístic Mundial 6 Obligatòria    
21224111 Tècniques Qualitatives en Ciències Socials 6 Obligatòria    
S'ha de triar una assignatura:  
21224106 Alemany I 6 Obligatòria    
21224108 Francès I 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21224114 Gestió de la Qualitat Turística 6 Obligatòria
21224115 Intermediació Turística i OTAs 6 Obligatòria
21224116 Lideratge i Gestió d'Equips 4 Obligatòria
21224117 Noves Tendències en Turisme 4 Obligatòria
21224118 Tècniques d'Anàlisi de Dades Turístiques 4 Obligatòria
S'ha de triar una assignatura:
21224112 Alemany II 6 Obligatòria
21224113 Francès II 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21224119 Gastronomia 4 Obligatòria
21224403 Pràctiques Acadèmiques Externes I Dual 12 Obligatòria
21224404 Pràctiques Acadèmiques Externes II Dual 12 Obligatòria
21224231 Orientació Professional en el Sector Turístic 2 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21224120 Construcció de Marca i Reputació en Línia 6 Obligatòria
21224121 Gestió Estratègica d'Esdeveniments 4 Obligatòria
  Optatives 20 Optativa
Segon Quadrimestre
21224501 Estada en l’Empresa Turística 24 Optativa
21224701 Treball de Fi de Grau Dual (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.