saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria (2018)

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
21224002 Organització d'Empreses Turístiques 6 Bàsica Empresa
21224101 Conceptes Bàsics del Turisme 6 Obligatòria  
21224001 Espais i Societats en un Món Global 6 Bàsica Geogràfia
Segon Quadrimestre
21224005 Màrqueting Turístic 6 Bàsica Empresa
21224006 Tècniques Quantitatives 6 Bàsica Estadística

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre  
21224003 Principis d'Economia 6 Bàsica Economia
21224102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
21224004 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa
21224103 Medi Ambient i Sostenibilitat 6 Obligatòria  
21224007 Territori i Cultura 6 Bàsica Geogràfia

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre  
21224009 Introducció al Dret 6 Bàsica Dret
21224010 Mercats Turístics 6 Bàsica Economia
21224104 Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
21224107 Màrqueting Electrònic i Màrqueting Experiencial 6 Obligatòria  
21224109 Operacions i Processos en Hoteleria 6 Obligatòria  

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre  
21224008 Espais i Recursos Turístics 6 Bàsica Geografia
21224105 Desigualtat i Cooperació 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
21224111 Tècniques Qualitatives en Ciències Socials 6 Obligatòria  
21224110 Panorama Turístic Mundial 6 Obligatòria  
L’estudiant ha de triar entre:
21224108 Francès I 6 Obligatòria  
21224106 Alemany I 6 Obligatòria  

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21224114 Gestió de la Qualitat Turística 6 Obligatòria
21224118 Tècniques d'Anàlisi de Dades Turístiques 4 Obligatòria
L’estudiant ha de triar entre:
21224113 Francès II 6 Obligatòria
21224112 Alemany II 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21224119 Gastronomia 4 Obligatòria
  Optatives 6-8 Optativa

6è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21224115 Intermediació Turística i Otas 6 Obligatòria
21224117 Noves Tendències en Turisme 4 Obligatòria
21224116 Lideratge i Gestió d'equips 4 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21224401 Pràctiques Externes I (*) 12 Obligatòria
  Optatives 6-8 Optativa
(*) Per poder matricular Pràctiques Externes I, és requisit indispensable haver superat el 40% dels crèdits del grau.

7è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21224121 Gestió Estratègica d'Esdeveniments 4 Obligatòria
  Optatives 14 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 12 Optativa

8è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21224120 Construcció de Marca i Reputació en Línia 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
21224402 Práctiques Externes II (*) 12 Obligatòria
21224301 Treball de Fi de Grau (**) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular Pràctiques Externes II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits del grau.
(**) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.