saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Geografia i Ordenació del Territori (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
21214001 Principis d'Economia 6 Bàsica Economia
21214003 Gestió d'Empreses 6 Bàsica Empresa
21214005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica 6 Bàsica Geografia
Segon Quadrimestre
21214009 Introducció a la Sociologia 6 Bàsica Sociologia
21214010 Introducció al Dret 6 Bàsica Dret

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
21214007 Habilitats Professionals i Científiques 6 Bàsica Geografia
21214008 Estadística Bàsica 6 Bàsica Estadística
Segon Quadrimestre
21214002 Economia Mundial 6 Bàsica Economia
21214004 Operacions i Processos de Producció 6 Bàsica Empresa
21214006 Espais i Societats 6 Bàsica Geografia

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21214101 Tècniques Quantitatives 6 Obligatòria
21214108 Geodemografia 6 Obligatòria
21214111 Anglès Intermedi 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21214106 Climatologia i Biogeografia 6 Obligatòria
21214109 Geografia de les Activitats Econòmiques 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS  Tipologia
Primer Quadrimestre
21214102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 Obligatòria
21214105 Geomorfologia 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21214112 Sistemes d'Informació Geogràfica 6 Obligatòria
21214115 Geografia de la Península Ibèrica 6 Obligatòria
21214116 Geografia del Desenvolupament 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21214103 Fonaments del Desenvolupament Sostenible 6 Obligatòria
21214104 Tècniques Qualitatives 6 Obligatòria
21214117 Geografia d'Europa. La Unió Europea 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21214107 Variabilitat i Canvi Climàtic 6 Obligatòria
21214110 Geografia dels Assentaments Rurals i Urbans 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21214113 Fotointerpretació i Teledetecció 6 Obligatòria
21214118 Marc de la Planificació Territorial 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21214114 Tècniques d'Anàlisi Espacial 6 Obligatòria
21214119 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial: Àmbit Físic 6 Obligatòria
21214120 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial: Àmbit Social i Econòmic 6 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 18 Optativa
Segon Quadrimestre
21214401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 65% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 12 Optativa
Segon Quadrimestre
21214301 Treball de Fi de Grau (**) 18 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.