saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau en Educació Infantil i en Educació Primària amb menció d'Anglès (2013)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 72 -- 3 -- -- 75
2n 30 18 6 21 (obligatòria) -- 75
3r -- 39 12 21 (obligatòria) -- 72
4t -- 45 6 21 (obligatòria) -- 72
-- 27 6 21 (obligatòria) 9+9 72
TOTALS 102 129 33 84 18 366

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual    
11904001 Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
11904002  Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11904003   Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
11904004   Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació Ciències Socials i Jurídiques
11904005   Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11904008   L'Escola d'Educació Infantil 6 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11904201   Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera I 3 Optativa    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual    
11904006 Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 12 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11904007 Infància, Salut i Alimentació 12 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11904009   Dificultats d'Aprenentatges i Trastorns del Desenvolupament 6 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
11904101   Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I 6 Obligatòria    
11904102   Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I 6 Obligatòria    
11904103  Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I 6 Obligatòria    
11904401   Practicum I (*) (Grau d’Educació Infantil) 21 Obligatòria    
11904202 Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera II 6 Optativa    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11904104 Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II 12 Obligatòria
11904105 Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II 6 Obligatòria
11904106 Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II 6 Obligatòria
11904107 Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III 9 Obligatòria
11904403 Practicum II (*) (Grau d'Educació Infantil) 21 Obligatòria
11904108 Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II 6 Obligatòria
11904203 Competència Comunicativa Oral i Cultura Popular 12 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11904109 Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12 Obligatòria
11904110 Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I 12 Obligatòria
11904111 Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica I 12 Obligatòria
11904112 Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I 9 Obligatòria
11904402 Pràctiques Externes I (*) (Grau d’Educació Primària) 21 Obligatòria
11904204 Didàctica de la Llengua Estrangera 6 Optativa

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11904113 Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III 6 Obligatòria
11904114 Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II 6 Obligatòria
11904115 Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III 6 Obligatòria
11904116 Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II 9 Obligatòria
11904404 Pràctiques Externes II (*) (Grau d'Educació Primària) 21 Obligatòria
11904301 Treball de Fi de Grau I (Grau Educació Infantil) ** (*) 9 Obligatòria
11904302 Treball de Fi de Grau II (Grau Educació Primària) ** (*) 9 Obligatòria
11904205 Competència Comunicativa i Intercultural en Llengua Estrangera 6 Optativa

** Per poder matricular les assignatures de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(*) Consulteu els prerequisits del pla