saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació Grau en Educació Infantil i Educació Primària amb menció d'Idiomes (Anglès) (2013): Prerequisits

PER PODER MATRICULAR L'ASSIGNATURA
S'HA DE TENIR SUPERADA L'ASSIGNATURA
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
11904401 Practicum I  21 11904001
11904002
11904003
11904004
Societat, Família i Educació
Processos i Contextos Educatius
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Habilitats Comunicatives
12
18
18
12
11904403 Practicum II 21 11904401 Practicum I 21
11904402 Pràctiques Externes I 21 11904403 Practicum II 21
11904404 Pràctiques Externes II 21 11904402 Pràctiques Externes I 21
PER PODER MATRICULAR L'ASSIGNATURA
S'HA DE TENIR MATRICULADA L'ASSIGNATURA
11904302 Treball de Fi de Grau II 9 11904301 Treball de Fi de Grau I  9
11904301 Treball de Fi de Grau I  9 11904302 Treball de Fi de Grau II 9