saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Dret (2009)

Branca: ciències socials i jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 54 6 -- -- -- 60
2n 6 54 -- -- -- 60
3r -- 44 16 -- -- 60
4t -- 28 20 6 (obligatòria) 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 132 36 6 6 240

Continguts (itinerari temps complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
15214001 Habilitats del Jurista 6 Bàsica Habilitats del Jurista --
15214002 Dret Romà 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15214003 Història del Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15214004 Teoria del Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15214005 Constitució i Sistema de Fonts 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
Segon quadrimestre  
15214006 Introducció al Dret Processal 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15214007 Part General del Dret Civil 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15214009 Ciència Política 6 Bàsica Ciència Política Ciències Socials i Jurídiques
15214010 Economia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
15214101 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Matèria Branca
Primer quadrimestre  
15214103 Dret Internacional Públic 8 Obligatòria    
15214104 Dret Penal: Part General 8 Obligatòria    
15214106 Dret d'Obligacions i Contractes 6 Obligatòria    
15214110 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 Obligatòria    
15214113 Dret Comparat 3 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
15214008 Institucions de Dret de la Unió Europea 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15214102 Drets Fonamentals 5 Obligatòria    
15214105 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 Obligatòria    
15214107 Drets Reals 6 Obligatòria    
15214111 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
15214108 Dret de Família 4 Obligatòria
15214109 Dret de Successions 5 Obligatòria
15214112 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 Obligatòria
15214114 Dret Financer 6 Obligatòria
  Optatives 8 Optativa
Segon quadrimestre
15214116 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8 Obligatòria
15214117 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 Obligatòria
15214119 Dret Processal Civil 7 Obligatòria
  Optatives 8 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
15214115 Sistema Tributari 7 Obligatòria
15214118 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 Obligatòria
15214120 Dret Processal Penal 3 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
Segon quadrimestre
15214121 Dret Internacional Privat 8 Obligatòria
15214122 Filosofia del Dret 3 Obligatòria
15214301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
15214401 Pràctiques Externes (**) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau i alhora matricular tots els crèdits que falten per finalitzar els estudis.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
  Optatives 8 Optativa