saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula de reconeixement dels ensenyaments de la Facultat de Ciències Jurídiques

Taula de Reconeixement del Grau en Dret de la URV (2009) al Grau en Relacions Laborals i Ocupació de la URV (2009)
Grau en Dret (2009) (URV) Grau en Relacions Laborals i Ocupació (2009) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
1r 15214001 Habilitats del Jurista 6 1r 15204001 Habilitats del Tècnic RL i Ocupació 6
1r 15214003 Història del Dret 6 1r 15204003 Història de les Relacions Laborals 6
1r 15214005 Constitució i Sistema de Fonts 6 1r 15204004 Elements de Dret Constitucional 6
1r 15214006 Introducció al Dret Processal 6 3r 15204113 Elements de Dret Processal 3
1r 15214007 Part General Dret Civil 6 1r 15204005 Elements de Dret Civil 6
2n 15214008 Institucions de Dret de la Unió Europea 6 Optativa 15204202 Dret Social de la Unió Europea 3
1r 15214010 Economia 6 1r 15204002 Economia 6
2n 15214110 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 2n 15204114 Elements de Dret Administratiu 5
2n 15214111 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4 Optativa 15204229 Règim Jurídic de la Funció Publica 3
4rt 15214115 Sistema Tributari 7 4rt 15204123 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9
3r 15214116 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8 1r 15204006 Dret del Treball I 6
3r
Optativa
15214116
15214206
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Dret de la Seguretat Social: Acció Protectora
8
4
1r
1r
15204006
15204007
Dret del Treball I
Dret de la Seguretat Social I
6
6
3r 15214117 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 2n 15204111 Dret Mercantil 5
Optativa 15214210 Nacionalitat i Estrangeria 4 2n 15204112 Règim d'Estrangeria 5
Optativa 15214217 Dret Penal Econòmic i de l'Empresa 4 Optativa 15204228 Dret Penal de l'Empresa 3
Optativa 15214229 Seminaris Interdisciplinaris 4 Optativa 15204234 Seminaris Interdisciplinaris 3
Optativa 15214230 Estudis en el Marc dels Convenis de Mobilitat 4 Optativa 15204235 Estudis en el Marc dels Convenis de Mobilitat 3
Optativa 15214231 Activitats Universitàries Reconegudes 4 Optativa 15204233 Activitats Universitàries Reconegudes 3
Optativa 15214236 Fonaments del Dret Públic Ambiental 4 Optativa 15204230 Regim Jurídic del Medi Ambient 3
Taula de Reconeixement del Grau en Relacions Laborals i Ocupació de la URV(2009) al Grau en Dret de la URV (2009)
Grau en Relaciona Laborals i Ocupació (2009) (URV) Grau en Dret (2009) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
1r 15204001 Habilitats Tècnic en R.L. 6 1r 15214001 Habilitats del Jurista 6
1r 15204002 Economia 6 1r 15204002 Economia 6
1r 15204003 Història de les Relacions Laborals 6 1r 15214003 Història del Dret 6
1r 15204004 Elements de Dret Constitucional 6 1r 15214005 Constitució i Sistema de Fonts 6
1r 15204005 Elements de Dret Civil 6 1r 15214007 Part General Dret Civil 6
1r
1r
15204006
15204007
Dret del Treball I
Dret de la Seguretat Social I
6
6
3r 15214116 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8
1r 15204109 Dret de la Seguretat Social II 5 Optativa 15214206 Dret de la Seguretat Social: Acció Protectora 4
2n 15204111 Dret Mercantil 5 3r 15214117 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8
2n 15204112 Règim d'Estrangeria 5 Optativa 15214210 Nacionalitat i Estrangeria 4
3r 15204113 Elements de Dret Processal 3 1r 15214006 Introducció al Dret Processal 6
2n 15204114 Elements de Dret Administratiu 5 2n 15214110 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6
3r 15204122 Igualtat,Gènere i Ocupació 6 Optativa 15214234 Regulació Jurídica de la Igualtat 4
4rt 15204123 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9 4rt 15214115 Sistema Tributari 7
Optativa 15204202 Dret Social de la Unió Europea 3 2n 15214008 Institucions de Dret de la Unió Europea 6
Optativa 15204229 Règim Jurídic de la Funció Pública 3 2n 15214111 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4
Optativa 15204230 Regim Jurídic del Medi Ambient 3 Optativa 15214236 Fonaments del Dret Públic Ambiental 4
Optativa 15204233 Activitats Universitàries Reconegudes 3 Optativa 15214231 Activitats Universitàries Reconegudes 4
Optativa 15204234 Seminaris Interdisciplinaris 3 Optativa 15214229 Seminaris Interdisciplinaris 4
Optativa 15204235 Estudis en el Marc dels Convenis de Mobilitat 3 Optativa 15214230 Estudis en el Marc dels Convenis de Mobilitat 4
Taula de Reconeixement del Grau en Treball Social de la URV (2009) al Grau en Educació Social de la URV (2009)
Grau en Treball Social (2009) (URV) Grau en Educació Social (2009) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
1r
1r
15224002
15224006
Antropologia Social i Cultural
Sociologia
6
6
1r 11224001 Societat, Família i Educació 12
1r
1r
15224001
15224103
Comunicació i Societat de la Informació
Habilitats Socials i Comunicació Interpersonal
6
6
1r 11224004 Habilitats Comunicatives 12
3r 15224119
15224004
Psicologia Evolutiva i Familiars
Psicologia Social
6
6
1r 11224003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18
3r
2n
3r
15224112
15224111
15224113
Tècniques Quantitatives d'Investigació Social
Tècniques Qualitatives d'Investigació Social
Investigació Social Aplicada
6
6
6
2n 11224105 Investigació i Avaluació en Educació 18
2n
1r
1r
15224007
15224010
15224003
Estructura de la Població i Desigualtat Social
Drets Socials
Marginació i Exclusió Social
6
6
6
3r 11224109 Acció Socioeducativa per a la Inclusió Social 18
Optativa
Optativa
15224219
15224213
Espais d'Intervenció amb Violència de Gènere
Justícia Penal Juvenil
6
6
Optativa 11224206 Contextos d'Intervenció II 6
Optativa 15224217 Intervenció Social en l'Àmbit de les Addiccions 6 Optativa 11224222 Contextos d'intervenció III 6
Taula de Reconeixement del Grau en Dret de la URV (2009) al Grau en Treball Social de la URV (2009)

(sentit únic)

Grau en Dret (2009) (URV) Grau en Treball Social (2009) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
2n

1r
15214110

15214005
Organització i Institucions Bàsiques del Dret Administratiu
o
Constitució i Sistema de Fonts
6

6
2n 15224009 Constitució i Administració Públiques 6
2n

1r
15214102

15214004
Drets Fonamentals
o
Teoria del Dret
5

6
2n 15224010 Drets Socials 6
3r
Optativa

3r
1r
15214108
15214210

15214108
15214007
Dret de Família
Nacionalitat i Estrangeria
o
Dret de Família
Part General del Dret Civil
4
4

4
6
2n 15224117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9
Optativa

2n
15214206

15214104
Dret de la Seguretat Social: Acció Protectora
o
Dret Penal Part General
4

8
3r 15224118 Dret Laboral i Penal 6
Optativa 15214225 Sociologia del Dret 4 1r 15224006 Sociologia 6
1r 15214009 Ciència política 6 1r 15224104 Política Social 6
Optativa 15214213 Dret de la Informació i la Comunicació 4 1r 15224001 Comunicació i Societat de la Informació 6
1r 15214001 Habilitats del Jurista 6 1r 15224008 Habilitats de Treballador Social 6
1r 15214010 Economia 6 Optativa 15224212 Elements d'Economia 6
Optativa 15214235 La Tutela Judicial Penal de la Violència sobre la Dona 4 Optativa 15224219 Espais d'Intervenció en Violència de Gènere 4
Optativa 15214246 L'Arbitratge de Dret Privat 4 Optativa 15224201 Mediació i Gestió del Conflicte 4
Optativa 15214234 La Regulació Jurídica de la Igualtat 4 Optativa 15224203 Polítiques d'Igualtat de Gènere 4
Optativa

1r
15214211

15214103
Protecció Internacional dels Drets Humans
o
Dret Internacional Públic
4

8
Optativa 15224208 Solidaritat i Cooperació Internacional 4

Taula de Reconeixement del Grau en Treball Social de la URV (2009) al Grau en Dret de la URV (2009)

(sentit únic)

Grau en Treball Social (2009) (URV) Grau en Dret (2009) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
2n 15224009 Constitució i Administració Públiques 6 2n

1r
15214110

15214005
Organització i Institucions Bàsiques del Dret Administratiu
o
Constitució i Sistema de Fonts
6

6
2n 15224010 Drets Socials 6 2n 15214102 Drets Fonamentals 5
2n 15224117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9 3r
Optativa

3r
1r
15214108
15214210

15214108
15214007
Dret de Família
Nacionalitat i Estrangeria
o
Dret de Família
Part General del Dret Civil
4
4

4
6
3r 15224118 Dret Laboral i Penal 6 Optativa

2n
15214206

15214104
Dret de la Seguretat Social: Acció Protectora
o
Dret Penal Part General
4

8
1r 15224006 Sociologia 6 Optativa 15214225 Sociologia del Dret 4
1r 15224104 Política Social 6 1r 15214009 Ciència política 6
1r 15224001 Comunicació i Societat de la Informació 6 Optativa 15214213 Dret de la Informació i la Comunicació 4
1r 15224008 Habilitats de Treballador Social 6 1r 15214001 Habilitats del Jurista 6
Optativa 15224212 Elements d'Economia 6 1r 15214010 Economia 6
Optativa 15224219 Espais d'Intervenció en Violència de Gènere 6 Optativa 15214235 La Tutela Judicial Penal de la Violència sobre la Dona 4
Optativa 15224201 Mediació i Gestió del Conflicte 6 Optativa 15214246 L'Arbitratge de Dret Privat 4
Optativa 15224203 Polítiques d'Igualtat de Gènere 6 Optativa 15214234 La Regulació Jurídica de la Igualtat 4
Optativa 15224208 Solidaritat i Cooperació Internacional 6 Optativa 15214211 Protecció Internacional dels Drets Humans 4
Taula de Reconeixement del Grau en Relacions Laborals i Ocupació de la URV (2009) al Grau en Treball Social de la URV (2009)

(sentit únic)

Grau en Relacions Laborals i Ocupació (2009) (URV) Grau en Treball Social (2009) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
1r 15204010 Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6 1r 15224004 Psicologia Social 6
1r 15204009 Sociologia del Treball 6 1r 15224006 Sociologia 6
Optativa 15204207 Psicologia Aplicada a la Formació i Comunicació 3 1r 15224103 Habilitats Socials i de Comunicació Interpersonal 6
1r 15204004 Elements de Dret Constitucional 6 2n 15224009 Constitució i Administració Públiques 6
1r 15204005 Elements de Dret Civil 6 2n 15224117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9
2n 15204116 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 5 3r 15224112 Tècniques Quantitatives d'Investigació Social 6
3r 15204121 Direcció Estratègica de les Organitzacions 6 4rt 15224120 Gestió i Lideratge de les Organitzacions de Serveis Socials 6
Optativa 15204205 Inserció i Dependència 3 Optativa 15224214 La Dependència com a Context d'Intervenció Social 6
1r 15204002 Economia 6 Optativa 15224212 Elements d'Economia 6
1r 15204001 Habilitats del Tècnic/a en Relacions Laborals i Ocupació 6 1r 15224008 Habilitats del Treballador Social 6
Optativa 15204234 Seminaris Interdisciplinaris 3 Optativa 15224220 Seminaris Interdisciplinaris 6
Optativa 15204233 Activitats Universitàries Reconegudes 3 Optativa 15224221 Activitats Universitàries Reconegudes 6
Optativa 15204235 Estudis en el Marc dels Convenis de Mobilitat 3 Optativa 15224222 Estudis en el Marc dels Convenis de Mobilitat 6
Taula de Reconeixement del Grau en Treball Social de la URV (2009) al Grau en Relacions Laborals i Ocupació de la URV (2009)

(sentit únic)

Grau en Treball Social (2009) (URV) Grau en Relacions Laborals i Ocupació (2009) (URV)
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS
1r 15224004 Psicologia Social 6 1r 15204010 Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6
1r 15224006 Sociologia 6 1r 15204009 Sociologia del Treball 6
1r 15224103 Habilitats Socials i de Comunicació Interpersonal 6 Optativa 15204207 Psicologia Aplicada a la Formació i Comunicació 3
2 15224009 Constitució i Administració Públiques 6 1r 15204004 Elements de Dret Constitucional 6
2n 15224117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9 1r 15204005 Elements de Dret Civil 6
3r 15224112 Tècniques Quantitatives d'Investigació Social 6 2n 15204116 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 5
4rt 15224120 Gestió i Lideratge de les Organitzacions de Serveis Socials 6 3r 15204121 Direcció Estratègica de les Organitzacions 6
Optativa 15224214 La Dependència com a Context d'Intervenció Social 6 Optativa 15204205 Inserció i Dependència 3
1r 15224008 Habilitats del Treballador Social 6 1r 15204001 Habilitats del Tècnic/a en Relacions Laborals i Ocupació 6
Optativa 15224212 Elements d'Economia 6 1r 15204002 Economia 6
Optativa 15224220 Seminaris Interdisciplinaris 6 Optativa 15204234 Seminaris Interdisciplinaris 3
Optativa 15224221 Activitats Universitàries Reconegudes 6 Optativa 15204233 Activitats Universitàries Reconegudes 3
Optativa 15224222 Estudis en el Marc dels Convenis de Mobilitat 6 Optativa 15204235 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 3

Reconeixements entre el Grau en Dret i el doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Dret

Doble Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Dret Grau en Dret
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1 16914001 Constitució i Sistema de Fonts 6 1 15214005 Constitució i Sistema de Fonts 6
1 16914002 Dret Romà 6 1 15214002 Dret Romà 6
1 16914004 Habilitats del Jurista 6 1 15214001 Habilitats del Jurista 6
1 16914011 Teoria del Dret 6 1 15214004 Teoria del Dret 6
1 16914008 Ciència Política 6 1 15214009 Ciència Política 6
1 16914102 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 1 15214101 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6
1 16914015 Introducció al Dret Processal 6 1 15214006 Introducció al Dret Processal 6
2 16914101 Dret Internacional Públic 8 2 15214103 Dret Internacional Públic 8
2 16914007 Història del Dret 6 1 15214003 Història del Dret 6
2 16914104 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 2 15214110 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6
2
2
16914016
16914017
Introducció a la Microeconomia
Introducció a la Macroeconomia
6
6
1 15214010 Economia 6
2 16914106 Drets Fonamentals 5 2 15214102 Drets Fonamentals 5
2 16914105 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4 2 15214111 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4
2 16914018 Part General del Dret Civil 6 1 15214007 Part General del Dret Civil 6
3 16914122 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'empresari Social 8 3 15214117 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'empresari Social 8
3 16914123 Dret Processal Civil 7 3 15214119 Dret Processal Civil 7
3 16914121 Drets Reals 6 2 15214107 Drets Reals 6
3 16914117 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8 3 15214116 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8
3 16914020 Institucions de Dret de la Unió Europea 6 2 15214008 Institucions de Dret de la Unió Europea 6
4 16914118 Dret Comparat 3 2 15214113 Dret Comparat 3
4 16914119 Dret de Família 4 3 15214108 Dret de Família 4
4 16914120 Dret Financer 6 3 15214114 Dret Financer 6
4 16914116 Dret d'Obligacions i Contractes 6 2 15214106 Dret d'Obligacions i Contractes 6
4 16914114 Dret Penal: Part General 8 2 15214104 Dret Penal: Part General 8
4 16914115 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 3 15214112 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6
5 16914138 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 4 15214118 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7
5 16914139 Dret Processal Penal 3 4 15214120 Dret Processal Penal 3
5 16914133 Dret de Successions 5 3 15214109 Dret de Successions 5
5 16914136 Sistema Tributari 7 4 15214115 Sistema Tributari 7
5 16914137 Dret Internacional Privat 8 4 15214121 Dret Internacional Privat 8
5 16914132 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 2 15214105 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8
5 16914140 Filosofia del Dret 3 4 15214122 Filosofia del Dret 3
5 16914301 Treball de Fi de Grau - Dret 6 4 15214301 Treball de Fi de Grau 6
6 16914401 Pràctiques Acadèmiques Externes 24 4 15214401 Pràctiques Externes 6