saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau en Dret i en Relacions Laborals i Ocupació (2014)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60   8 --- ---  68
2n 24  46 --- ---  70
3r  6  65 --- ---  71
4t ---  68 --- ---  68
---  56 9 15  80
TOTALS 90 243 9 15 357

Continguts (itinerari a temps complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre    
15904001 Habilitats del Jurista 6 Bàsica Habilitats del Jurista --
15904002 Economia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
15904005 Dret Romà 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15904006 Història del Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15904007 Teoria del Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
Segon quadrimestre    
15904004 Constitució i Sistema de Fonts 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15904008 Dret del Treball I 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15904009 Dret de la Seguretat Social I 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15904010 Ciència Política 6 Bàsica Ciència Política Ciències Socials i Jurídiques
15904011 Sociologia del Treball 6 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
15904101 Dret Internacional Públic 8 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre    
15904012 Introducció del Dret Processal 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15904102 Dret Sindical I 5 Obligatòria    
15904103 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 Obligatòria    
15904104 Dret de la Seguretat Social II 5 Obligatòria    
15904105 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 5 Obligatòria    
15904106 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre    
15904107 Drets Fonamentals 5 Obligatòria    
15904013 Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
15904014 Part General del Dret Civil 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15904108 Dret del Treball II 5 Obligatòria    
15904015 Teoria de les Organitzacions 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
15904109 Dret Sindical II 5 Obligatòria    
15904110 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre    
15904111 Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema 6 Obligatòria    
15904112 Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom 6 Obligatòria    
15904113 Direcció Estratègica de les Organitzacions 6 Obligatòria    
15904114 Dret de la Seguretat i Salut al Treball 6 Obligatòria    
15904115 Polítiques de Recursos Humans 5 Obligatòria    
15904116 Igualtat, Gènere i Ocupació 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre       
15904016 Institucions de Dret de la Unió Europea  6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15904117 Dret Penal: Part General 8 Obligatòria    
15904118 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 Obligatòria    
15904119 Dret d'Obligacions i Contractes 6 Obligatòria    
15904120 Psicologia dels Recursos Humans 5 Obligatòria    
15904121 Economia Laboral 5 Obligatòria    

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
15904122 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 Obligatòria
15904123 Dret Comparat 3 Obligatòria
15904124 Drets Reals 6 Obligatòria
15904125 Dret Financer 6 Obligatòria
15904126 Dret de Família 4 Obligatòria
15904127 Dret Processal Civil 7 Obligatòria
Segon quadrimestre
15904128 Règim d'Estrangeria 5 Obligatòria
15904129 Dret de la Seguretat Social III  6 Obligatòria
15904130 Mercat de Treball Aplicat  6 Obligatòria
15904131 Sistemes Laborals Comparats  6 Obligatòria
15904132 Dret Sancionador i Processal del Treball  6 Obligatòria
15904133 Teories i Models de les Relacions Laborals 5 Obligatòria

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
15904134 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9 Obligatòria
15904135 Sistema Tributari 7 Obligatòria
15904136 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 Obligatòria
15904137 Dret de Successions 5 Obligatòria
15904138 Relacions Laborals Especials 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
15904139  Dret Internacional Privat  8 Obligatòria
15904140 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari  7 Obligatòria
15904141 Dret Processal Penal  3 Obligatòria
15904142 Filosofia del Dret  3 Obligatòria
15904301 Treball de Fi de Grau I (Dret) * 6 Obligatòria
15904302 Treball de Fi de Grau II (Relacions Laborals i Ocupació) * 9 Obligatòria
15904401 Pràctiques Externes ** 9 Obligatòria

(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 65% dels crèdits totals del grau i el 70% dels crèdits de la titulació per poder cursar-les.