saltar al contingut principal
Cercar
URV

estil-sga.css

Per poder passar al segon cicle, s'han de complir els dos requisits següents:

 1. Tenir superades les assignatures troncals seqüents:
  • Anatomia de l'Aparell Locomotor
  • Aparell Circulatori
  • Aparell Respiratori
  • Aparell Digestiu
  • Aparell Locomotor
  • Sistema Nerviós
  • Sistema Excretor
  • Sistema Endocrí
  • Sistema Immunològic
  • Sistema Reproductor
  • Sang i Òrgans Hematopoiètics
  • Òrgans dels Sentits
  • Pell i Annexes Cutanis
  • Integració i Adaptació de l'Organisme Humà al Medi Ambient
  • Història de la Medicina i Documentació Mèdica
  • Bioestadística
  • Física Mèdica
  • Biologia Cel·lular
  • Bioquímica i Biologia Molecular
  • Citologia i Histologia Humana
  • Anatomia Humana
  • Fisiologia Humana
 2. De la resta d'assignatures troncals de 1r cicle: s'han de tenir superats 58.5 crèdits. Per tant, únicament es poden tenir pendents de superar 13.5 crèdits.
  • Psicologia Mèdica, 7.5 crèdits
  • Epidemiologia General, 4.5 crèdits
  • Patologia General, 15 crèdits
  • Anatomia Patològica, 12 crèdits
  • Farmacologia General, 10.5 crèdits
  • Microbiologia i Parasitologia Generals, 9 crèdits
  • Radiologia i Medicina Física, 10.5 crèdits
  • Microbiologia Clínica, 3 crèdits

NOTA: aquests prerequisits de cicle no afecten a l'assignatura de segon cicle "Malalties Infeccioses", i per tant pot matricular-la qualsevol alumne/a.

Altres prerequisits

Per poder superar l'/les assignatura/es...

S'ha/n d'haver superat prèviament ...

Neurobiologia II

Neurobiologia I

Patologia Molecular II

Patologia Molecular I