saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Medicina (2009): Assignatures optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA ECTS
14204201 Seminaris Interdisciplinaris 3
14204202 Activitats Universitàries Reconegudes 3
14204203 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
14204204 Tècniques de Microscopia 3
14204205 Imatge Científica i Comunicació Audiovisual en Medicina 3
14204206 Envelliment, Reparació i Regeneració Tissular 3
14204207 Drogodependències 3
14204208 Anatomia Radiològica i Topogràfica 3
14204209 Tècnica Anatòmica 3
14204210 Anatomia Quirúrgica 3
14204211 Toxicologia Ambiental 3
14204212 Medicina de l'Esport 3
14204213 Bioquímica Clínica 3
14204214 Medicina Transfusional i Teràpia Cel.lular i Tissular 3
14204215 Lectura Crítica 3
14204216 Arteriosclerosi 3
14204218 Medicina Intensiva i Crítica 3
14204219 Tècniques Quirúrgiques 3
14204220 Medicina d'Urgències, Emergències i Catàstrofes 3
14204221 Otologia i Audiologia 3
14204223 Genètica de Malalties Complexes 3
14204224 Diagnòstic Citològic 3
14204225 Protecció Radiològica i Acreditació per a Dirigir Instal·lacions de Radiodiagnostic 3
14204226 Psiquiatria Infantil 3
14204227 Claus Diagnòstiques en Dermatologia 3
14204228 Organització i Gestió del Sistema Sanitari 3
14204229 Medicina de Laboratori 3
14204231 Bioètica Clínica 3
14204232 Ergonomia Aplicada 3
14204233 Genoma, Microbioma i Nutrició 3
14204234 Aliments per a Finalitats Sanitàries Específiques 3