saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Història de l'Art (2008): Itinerari a Temps Parcial

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12214001 Llenguatges Artístics 6 Bàsica
12214003 Tècniques Artístiques i de la Construcció 6 Bàsica
12214004 Societat i Cultura en l'Antiguitat 6 Bàsica
Segon Quadrimestre
12214006 Societat i Cultura en l'Època Moderna 6 Bàsica
12214009 Problemes de la Societat Actual

6*
 
 

Bàsica
12214010  Antropologia Cultural Bàsica
12214011  Literatura i Societat  Bàsica
12214012  Filosofia Moderna i Contemporània Bàsica 

* 6 crèdits a escollir entre una de les quatres assignatures

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12214005 Societat i Cultura en l'Edat Mitjana 6 Bàsica
12214007 Geografia: Territori i Societat I 6 Bàsica
Segon Quadrimestre
12214002 Iconografia 6 Bàsica
12214008 Geografia: Territori i Societat II 6 Bàsica
12214009 Problemes de la Societat Actual

6*
 

Bàsica
12214010 Antropologia Cultural Bàsica
12214011 Literatura i Societat Bàsica
12214012 Filosofia Moderna i Contemporània Bàsica

* 6 crèdits a escollir entre una de les quatres assignatures

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12214101 Art del Pròxim Orient 6 Obligatòria
12214102  Art Clàssic 6 Obligatòria
12214105 Societat i Cultura en la Contemporaneïtat 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12214112  Teoria de l'Art 6 Obligatòria
12214108 Història del Cinema i Altres Mitjans Audiovisuals 6 Obligatòria
12214114  Noves Tecnologies Aplicades a les Ciències Humanes 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12214103  Art Altmedieval Romànic               6 Obligatòria
12214104  Art Gòtic 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12214106  Art del Renaixement 6 Obligatòria
12214107  Art del Barroc 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12214115 Art Català Medieval 6 Obligatòria
12214117  Història de les Idees Estètiques 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12214119  Museologia I 6 Obligatòria
12214110  Art i Multiculturalitat 6 Obligatòria
12214113  Literatura Artística 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Menció d'Antropologia Social i Cultural
Primer Quadrimestre
12214109 Art del Segle XIX 6 Obligatòria
12214118  Història i Concepte de Patrimoni 6 Obligatòria
12214120 Història de la Música i de l'Espectacle 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12214111  Art del Segle XX 6 Obligatòria
12214116  Art Català Modern i Contemporani 6 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12214501   Pràctiques Externes o Optativa 6 Optativa
  Optativa 6 Optativa
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 6 Optativa
  Optativa 6 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12214301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau
Primer Quadrimestre
12214501   Pràctiques Externes 12* Optativa
  Optativa Optativa
  Optativa Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 6 Optativa

  * 12 crèdits a escollir entre l'assignatura de Pràctiques Externes - 12 crèdits - o dues assignatures optatives de 6 crèdits cada una.