saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Història

Amb aquest grau assoliràs els coneixements, els mètodes i les tècniques indispensables en la societat actual per convertir-te en un historiador o historiadora. L'objectiu és que l'anàlisi i reflexió sobre el passat de la humanitat et permeti entendre i explicar el present. Així, aprendràs a analitzar els  processos socials històrics i contemporanis, per comprendre i explicar problemàtiques humanes i oferir-hi solucions. La titulació ofereix una formació generalista, al mateix temps que et permet especialitzar-te a través de diverses mencions: Prehistòria, Història Antiga i Història Medieval, o Història Moderna i Contemporània.

Des del primer curs viuràs l'ensenyament dins i fora de l'aula, amb pràctiques docents i professionals a les principals entitats i institucions culturals del territori

Places

75 (Història + Història de l’Art i Arqueologia)

Idiomes

Català i castellà

Nota de tall 2019

5,00

És important que tinguis interès per conèixer el progrés de l'evolució humana i la formació i desenvolupament dels principals sistemes econòmics, polítics i socials. També és recomanable que, a més de ser una persona responsable, tinguis constància, capacitat d'estudi, anàlisi crítica i disposició per al treball individual i en equip.

La URV té una gran experiència docent en l'ensenyament de la història. Des de l'inici fins a l'actualitat, el professorat del Departament ha destacat tant per la vàlua docent com per la implicació en la recerca local, nacional o internacional, la qual cosa es transmet a la docència, alhora que permet que els estudiants puguin implicar-se des de molt aviat en temes relacionats amb la investigació històrica. Hi contribueix també la possibilitat de fer pràctiques en moltes empreses o centres del territori que duen a terme tasques de recerca o difusió històrica i tenen convenis de pràctiques amb la URV.

  • Prehistòria, Història Antiga i Història Medieval. Aquesta menció et permet adquirir una formació completa en el coneixement i anàlisi des de la prehistòria fins al final de l'edat mitjana. Té continuïtat natural en els màsters Arqueologia Clàssica, Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, i Identitat Europea Medieval.
  • Història Moderna i Contemporània. Aquesta menció estudia el procés de transformació econòmica, social i política des de les etapes finals de l'antic règim fins a l'actualitat, posant l'accent en diversos temes de debat històric que marquen el camí de la societat actual.

Podràs desenvolupar la teva activitat en diversos àmbits relacionats amb el patrimoni, la gestió documental, l'ensenyament, l'administració pública, la difusió o el turisme. Algunes sortides professionals són:

  • La docència, secundària i superior
  • La documentació, conservació o gestió en arxius i biblioteques
  • La gestió i conservació del patrimoni històric i cultural: direcció o administració de museus, conservació de béns culturals, gestió d'exposicions (comissariat), assessorament cultural, dictàmens històrics i patrimonials
  • La gestió arqueològica: direcció d'intervencions arqueològiques, peritatges, assessoria, redacció de memòries i informes arqueològics, disseny de projectes arqueològics o relacionats amb l'arqueologia (museïtzació de jaciments, centres d'interpretació, socialització del patrimoni, difusió)
  • Guiatges, creació d'activitats didàctiques i educatives en el turisme
  • La recerca, directa o indirecta: participació en plans d'investigació, gestió, avaluació de projectes