saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Dret

Amb aquest grau aprendràs els conceptes bàsics del dret i els fonaments de l'argumentació jurídica amb l'objectiu de dominar l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic, en les facetes local, autonòmica, estatal, europea i internacional. A més, la titulació et garantirà un coneixement de les diferents branques del dret privat i públic: dret administratiu, dret civil, dret constitucional, dret del treball i de la seguretat social, dret financer i tributari, dret internacional públic, dret internacional privat, dret mercantil, dret penal, dret processal, dret comparat i filosofia del del dret. D'aquesta manera, un cop t'hagis graduat, hauràs obtingut les destreses i habilitats necessàries per exercir les diferents professions jurídiques.

Places

135
Nota de tall 2023

8,216

Idiomes Català i castellà
Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010
Publicació del pla d'estudis al BOE 17 de maig de 2011

Per estudiar Dret és recomanable ser una persona amb un fort esperit crític, creativa, compromesa i que vulgui contribuir a millorar la societat a través del dret i la justícia. A més, el grau requereix que els estudiants siguin hàbils a l'hora de dominar, processar i recuperar tota mena d'informació, per la qual cosa és important que tinguin interès en els coneixements informàtics i en les noves tecnologies, ja que seran un instrument de treball imprescindible en l'exercici de la professió.

Aquesta titulació et capacita per dur a terme activitats relacionades amb el desenvolupament, la interpretació i l'aplicació de les normes legals. És requisit indispensable per accedir a la judicatura, a la fiscalia, als diferents cossos de lletrats de les administracions públiques i dels òrgans de l'Estat, i a les notaries i registres.

Així mateix, els estudis de Dret estan habilitats per a l'assessoria i consultoria jurídiques d'institucions i empreses, i per a l'exercici lliure de l'advocacia i la procuradoria.

Les persones que han cursat aquest grau poden dur a terme les seves activitats tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades i en la docència.