saltar al contingut principal
Cercar
URV

XARXA D'UNIVERSITATS INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES

ESTIU 2018

RELACIÓ D’UNIVERSITATS QUE OFEREIXEN CURSOS D’ESTIU
 

Marcs organitzatius

Universitat d'Alacant

Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant "Rafael Altamira"

Universitat d'Andorra

Aula d'Estiu
Universitat d'Estiu d'Andorra

Universitat Autònoma de Barcelona

Activitats d'estiu 2018

Universitat de Barcelona

Els Juliols de la UB

Universitat de Girona

Llistat de cursos d'estiu

Universitat de les Illes Balears

Cursos d'estiu 2018

Universitat Jaume I

Cursos d'estiu de la Universitat Jaume I

Universitat de Lleida

Universitat d'Estiu 2018

Universitat Miguel Hernández d'Elx

Cursos d'estiu 2018

Universitat Oberta de Catalunya

Seminaris i cursos
Seminaris de desenvolupament continu

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Catalana d'Estiu de la Natura
Campus Universitari de la Mediterrània
Cursos d'estiu UPC

Universitat Pompeu Fabra

Campus junior

Universitat de València

La Nau dels Estudiants i les Estudiantes

Podran ser reconeguts pels estudiants de Grau, sempre que compleixin els requisits establerts per la Normativa Acadèmica de Grau i Màster que regula les Activitats Universitàries Reconegudes.

Els requisits per poder optar al reconeixement són:

1.- Les activitats s’han de desenvolupar simultàniament a l’ensenyament de grau al qual es vulguin incorporar.

2.- Per a reconèixer aquestes activitats, s’estableix que 1 ECTS s’obté amb 25 hores de dedicació a l’activitat i una qualificació d’Apte/a en el certificat d’aprofitament corresponent.

3.- Es podran reconèixer un màxim de 2 crèdits durant tota la carrera.

4.- Serà necessari obtenir un certificat d’aprofitament de l’activitat que serà atorgat per l’organitzador.

5.- En cas que el curs sigui presencial, de les 25 hores hi haurà un mínim obligatori de 20 hores presencials i un màxim de 5 hores dedicades al treball autònom de l’estudiant.

6.- El màxim de crèdits que es podran reconèixer independentment de les hores que tingui el curs és de 2 ECTS, ja que és el màxim que es pot reconèixer per aquesta via durant la carrera.

7.- En cas que l’organitzador concedeixi menys crèdits que els que la URV atorgaria per normativa, es reconeixerà el nombre de crèdits que l’organitzador faci constar en el certificat d’aprofitament.