saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula de Reconeixement del PFG d'Història i Història de l'Art: Grau d'Història / Grau d'Història de l'Art

GRAU DE: HISTÒRIA GRAU DE: HISTÒRIA DE L'ART
Assignatures de Formació Bàsica Assignatures de Formació Bàsica
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1r 12204010 Antropologia Cultural * 6 1r 12214010 Antropologia Cultural ** 6
1r 12204012 Filosofia Moderna i Contemporània * 6 1r 12214012 Filosofia Moderna i Contemporània ** 6
1r 12204007 Geografia: Territori i Societat I 6 1r 12214007 Geografia: Territori i Societat I 6
1r 12204008 Geografia: Territori i Societat II 6 1r 12214008 Geografia: Territori i Societat II 6
1r 12204002 Iconografia 6 1r 12214002 Iconografia 6
1r 12204001 Llenguatges Artístics 6 1r 12214001 Llenguatges Artístics 6
1r 12204011 Literatura i Societat * 6 1r 12214011 Literatura i Societat ** 6
1r 12204009 Problemes de la Societat Actual * 6 1r 12214009 Problemes de la Societat Actual ** 6
1r 12204004 Societat i Cultura en l'Antiguitat 6 1r 12214004 Societat i Cultura en l'Antiguitat 6
1r 12204005 Societat i Cultura en l'Edat Mitjana 6 1r 12214005 Societat i Cultura en l'Edat Mitjana 6
1r 12204006 Societat i Cultura en l'Època Moderna 6 1r 12214006 Societat i Cultura en l'Època Moderna 6
1r 12204003 Tècniques Artístiques i de la Construcció 6 1r 12214003 Tècniques Artístiques i de la Construcció 6
* D'aquestes quatre assignatures sols s'han de cursar 12 crèdits ** D'aquestes quatre assignatures sols s'han de cursar 12 crèdits
Total crèdits 1r curs 60 Total crèdits 1r curs 60
Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries
2n 12204101 Història del Cinema i Altres Arts Audiovisuals 6 2n 12214108 Història del Cinema i Altres Arts Audiovisuals 6
2n 12204103 Societat i Cultura en la Contemporaneïtat 6 2n 12214105 Societat i Cultura en la Contemporaneïtat 6
Total crèdits 2n curs 12 Total crèdits 2n curs 12
4t 12204119 Museologia 6 3r 12214119 Museologia I 6
Total crèdits 4t curs 6 Total crèdits 3r curs 6