saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Història (2018): Taula d'adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Grau d'Història 2008)
ASSIGNATURES NOU PLA
Grau d'Història 2018)
Codi Denominació ECTS Codi Denominació ECTS
12204102 Evolució Humana i Cultura 6 12294004 Prehistòria i Evolució Humana 6
12204201 Prehistòria de la Peninsula Ibèrica 6 12294114 Prehistòria de la Península Ibèrica 6
12204258 Orígens de la Humanitat 6 12294221 Orígens de la Humanitat 6
12204004 Societat i Cultura a l'Antiguitat 6 12294005 Societat i Cultura a l'Antiguitat 6
12204224 Protohistòria de la Mediterrània 6 12294223 Protohistòria del Mediterrani 6
12204257 Història i Arqueologia de Grècia 6 12294210 Història de Grècia Clàssica i Hel·lenística 6
12204501

12204502
Pràctiques Externes I
o
Pràctiques Externes II
6

6
12294401 Pràctiques Externes 6
12204104 Història Antiga 6 12294102 Història Antiga 6
12204202 Història Antiga de la Peninsula Ibèrica 6 12294111 Història Antiga de la Península Ibèrica 6
12204111 Arqueologia 6 12294001 Arqueologia General 6
12204119 Museologia 6 12294122 Museologia 6
12204256 Història i Arqueologia de Roma 6 12294212 Història de l'Imperi Romà 6
12204112 Noves Tecnologies Aplicades a les Ciències Humanes 6 12294008 Recursos i Gestió Digital 6
12204115

12204114
Historiografia
o
Metodologia Històrica
6

6
12294110 Historiografia i Mètodes per a l'Estudi de la Història i la Història de l'Art 6
12204113 Arxivística 6 12294101 Arxivística 6
12204230 Història de la Dona en l'Edat Mitjana i Moderna 6 12294219 Les Dones a l'Edat Mitjana i Moderna 6
12204223 Història de l'Antiguitat Tardana i Primera Edat Mitjana 6 12294209 Història de l'Antiguitat Tardana i Primera Edat Mitjana 6
12204203 Història Medieval d'Espanya 6 12294113 Història Medieval d'Espanya 6
12204105 Història Medieval 6 12294103 Història Medieval 6
12204116 Història Medieval de la Corona d'Aragó 6 12294112 Història Medieval de la Corona d'Aragó 6
12204005 Societat i Cultura a l'Edat Mitjana 6 12294009 Societat i Cultura a l'Edat Mitjana 6
12204117 Història Moderna de la Corona de Aragó 6 12294120 La Corona d'Aragó a l'Edat Moderna 6
12204006 Societat i Cultura a l'Època Moderna 6 12294010 Societat i Cultura a l'Època Moderna 6
12204106 Història Moderna 6 12294104 Història Moderna 6
12204204 Història Moderna d'Espanya 6 12294119 Història Moderna d'Espanya 6
12204235 Segle XVIII i la Il·lustració 6 12294206 El Segle XVIII: entre la Tradició i la Revolució 6
12204118 Història Contempòrania de Catalunya 6 12294116 Història Contemporània de Catalunya 6
12204242 Història Social (Segles XIX-XX) 6 12294215 Història Social (XIX-XX) 6
12204107 Història Contemporània 6 12294108 Història Contemporània 6
12204208 Història d'Europa 6 12294109 Història d'Europa 6
12204103 Societat i Cultura en la Contemporaneïtat 6 12294105 Societat i Cultura a l'Època Contemporània 6
12204110 Món Actual 6 12294003 Món Actual 6
12204245 Conflictes del Segle XX 6 12294204 Conflictes del Segle XX i XXI 6
12204205 Història Contemporània d'Espanya 6 12294117 Història Contemporània d'Espanya 6
12204109 Història d'Amèrica 6 12294107 Història d'Amèrica 6
12204236 Història dels Estats Units 6 12294211 Història dels Estats Units d'Amèrica 6
12204239 Franquisme i Transició a la Democràcia 6 12294207 Franquisme i Transició a la Democràcia 6
12204225 Paleografia 6 12294222 Paleografia 6
12204007

12204008
Geografia: Territori i Societat I
o
Geografia: Territori i Societat II
6

6
12294115 Territori i Societat 6