saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Infermeria (2016): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

Grau Infermeria 2009

ASSIGNATURES PLA NOU

Grau Infermeria 2016
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
18204101
18214101
18224101
Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 9 18234101
18244101
18254101

18234111
18244111
18254111
Infermeria Bàsica en el Cicle Vital

i

Pràctiques de Simulació Clínica I

63

18204005
18214005
18224005
Fonaments de Psicologia Aplicada 6 18234005
18244005
18254005
Fonaments de Psicologia Aplicada 6
18204008
18214008
18224008
Tecnologies de la Informació, Comunicació i Documentació  6 18234008
18244008
18254008
Tecnologies de la Informació, Comunicació i Documentació 6
18204001
18214001
18224001
Estructura i Funció del Cos Humà  6 18234001
18244001
18254001
Estructura i Funció del Cos Humà I 6
18204004
18214004
18224004
Biologia i Microbiologia  6 18234004
18244004
18254004
Biologia i Microbiologia 6
18204002
18214002
18224002
Funció del Cos Humà  6 18234002
18244002
18254002
Estructura i Funció del Cos Humà II 6
18204003
18214003
18224003
Bioestadística  6 18234003
18244003
18254003
Bioestadística 6
18204007
18214007
18224007
Salut Pública i Educació per a la Salut 6 18234007
18244007
18254007
Salut Pública i Educació per a la Salut 6
18204006
18214006
18224006
Relació Terapèutica i Comunicació en Infermeria 6 18234006
18244006
18254006
Relació Terapèutica i Comunicació en Infermeria 6
18204102
18214102
18224102
Infermeria en la Gestació, Infancia i Adolescència 6 18234102
18244102
18254102
Infermeria en la Gestació, Infància i Adolescència 6
18204108
18214108
18224108
Principis de Nutrició en Infermeria  3 18234108
18244108
18254108
Principis de Nutrició en Infermeria 3
18204010
18214010
18224010
Antropologia i Ciudadania  6 18234010
18244010
18254010
Antropologia i Ciutadania 6
18204103
18214103
18224103
Infermeria en la Joventut  9 18234103
18244103
18254103
Infermeria en la Joventut 6
18204104
18214104
18224104
Infermeria en la Persona Adulta 12 18234104
18244104
18254104
Infermeria en la Persona Adulta 10
18204104
18214104
18224104

18204103
18214103
18224103
Infermería en la Persona Adulta

i

Infermería en la Joventut

12
9

18234104
18244104
18254104

18234103
18244103
18254103

18234112
18244112
18254112
Infermeria en la Persona Adulta

i

Infermeria en la Joventut

i

Pràctiques de Simulació Clínica II

10


6


5

18204105
18214105
18224105
Infermeria en la Persona Gran 9 18234105
18244105
18254105
Infermeria en la Persona Gran 6
18204115
18214115
18224115
Gestió i Experiència Organitzativa 6 18234115
18244115
18254115
Gestió i Experiència Organitzativa 4
18204106
18214106
18224106
Infermeria en Situacions Complexes de Salut Mental 6 18234106
18244106
18254106
Infermeria de Salut Mental i Psiquiàtrica 6
18204116
18214116
18224116
Infermeria en Situacions Crítiques 6 18234116
18244116
18254116

18234118
18244118
18254118
Infermeria en Cures Crítiques

i

Pràctiques de Simulació Clínica III
64
18204009
18214009
18224009
Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals d'Infermeria 6 18234009
18244009
18254009
Ètica del Cuidar i Bases Conceptuals i Metodològiques de la Infermeria 6
18204107
18214107
18224107
Farmacologia 6 18234107
18244107
18254107
Farmacologia 6
18204109
18214109
18224109
Introducció a les Pràctiques Clíniques 3 18234109
18244109
18254109
Introducció a les Pràctiques Clíniques 3
18204110
18214110
18224110
Pràctiques Clíniques I 9 18234110
18244110
18254110
Pràctiques Clíniques I 9
18204111
18214111
18224111

18204112
18214112
18224112
Pràctiques Clíniques Comunitàries I

i

Pràctiques Clíniques Hospitalàries I

9
 

9

18234119
18244119
18254119
Pràctiques Clíniques II 18
18204119
18214119
18224119

18204118
18214118
18224118
Pràctiques Clíniques Hospitalàries II

i

Pràctiques Clíniques Comunitàries II
88
18234120
18244120
18254120
Pràctiques Clíniques III 17
18204114
18214114
18224114

18204120
18214120
18224120
Pràctiques Clíniques en Unitats de Crítics

i

Pràctiques Clíniques en Serveis Especials de Gestió Clínica
88
18234121
18244121
18254121
Pràctiques Clíniques IV 17
18204113
18214113
18224113
Pràctiques Clíniques en Unitats d'Atenció Geriàtrica 8 18234122
18244122
18254122
Pràctiques Clíniques V 8,5
18204117
18214117
18224117
Pràctiques Clíniques en Unitats de Psiquiatria i de Salut Mental 8 18234123
18244123
18254123
Pràctiques Clíniques VI 8,5

18204201
18214201
18224201

18204202
18214202
18224202

Introducció a la Investigació Qualitativa en Infermeria

i

Introducció a la Investigació Quantitativa en Infermeria
33
18234117
18244117
18254117
Metodologia d'Investigació i Infermeria 4
18204203
18214203
18224203
Desenvolupament Professional 3 18234205
18244205
18254205
Desenvolupament Professional 3
18204204
18214204
18224204
Metodologia en Gestió de la Qualitat 3 18234210
18244210
18254210
Metodologies en Gestió de Qualitat 3
18204205
18214205
18224205
International Nursing 3 18234207
18244207
18254207
Infermeria Internacional / International Nursing 3
18204206
18214206
18224206
Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 3 18234217
18244217
18254217
Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 3
18204207
18214207
18224207
Activitats Universitàries Reconegudes I 3 18234215
18244215
18254215
Activitats Universitàries Reconegudes I 3
18204208
18214208
18224208
Activitats Universitàries Reconegudes II 3 18234216
18244216
18254216
Activitats Universitàries Reconegudes II 3
18204209
18214209
18224209
Seminaris Interdisciplinaris 3 18234218
18244218
18254218
Seminaris Interdisciplinaris 3
18204210
18214210
18224210
Introducció a les Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria 3 18234208
18244208
18254208
Introducció a les Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria 3
18204212
18214212
18224212
Drogodependències i Altres Addiccions 3 18234206
18244206
18254206
Drogodependències i Altres Addiccions 3
18204213
18214213
18224213
Salut Mental Positiva: de la Normalitat a la Patologia 3 18234213
18244213
18254213
Salut Mental Positiva 3
18204214
18214214
18224214
Malalts Terminals i Cures Pal·liatives 3 18234113
18244113
18254113
Cures Pal·liatives 3
18204217
18214217
18224217
La Infància i l'Adolescència a la Comunitat 3 18234202
18244202
18254202
Aprofundiment en l'Atenció a la Infància i Adolescència a la Comunitat 3
18204218
18214218
18224218
La Infància i l'Adolescència Hospitalitzada 3 18234203
18244203
18254203
Aprofundiment en l'Atenció a la Infància i Adolescència a l'Hospital 3
18204220
18214220
18224220
Salut, Gènere i Desigualtats Socials 3 18234212
18244212
18254212
Salut, Gènere i Desigualtats Socials 3
18204221
18214221
18224221
Programes de Salut 3 18234114
18244114
18254114
Programes de Salut en la Comunitat 3
18204223
18214223
18224223
Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona Cuidadora 3 18234214
18244214
18254214
Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona Cuidadora 3