saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preguntes més freqüents

Altres temes

  • Què significa que he de cursar obligatòriament un 10% dels crèdits lliures que haig de superar fora de l'ensenyament que curso?

Significa que del total de crèdits lliures que heu de superar, un mínim del 10% no pot ser cursat amb assignatures optatives de l'ensenyament propi, és a dir, que obligatòriament aquest 10% s'ha de cursar amb assignatures que ofereixen altres centres o bé amb RC.

  • Quan he de passar les assignatures optatives a crèdits lliures?

Obligatòriament quan feu el dipòsit de títol. També ho heu de fer en els casos següents:

- Quan vulgueu acreditar que teniu superat el primer cicle dels vostres estudis de 1r i 2n cicle.
- Quan traslladeu el vostre expedient a un altre centre/universitat per continuar els estudis en el mateix ensenyament.
- Si s'escau, quan us traslladeu a un altre centre/universitat per iniciar uns estudis de nou.
Aquesta petició de traspàs s'ha de formalitzar en un document que us facilitarà la secretaria del centre, la qual l’incorporarà al vostre expedient.

El traspàs tindrà caràcter irreversible.
 

  • Està inclosa a la matrícula una assegurança mèdica escolar?

Tots els estudiants menors de 28 anys són beneficiaris de l'assegurança escolar i queden automàticament assegurats quan formalitzen la matrícula, moment en què abonen la quota anual corresponent.

Més informació

  • On puc anar si necessito assistència mèdica?

Els centres concertats per la URV són:

- Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona)
- Hospital Universitari de Sant Joan (Reus)
- Hospital de Móra d'Ebre
- Centre Mèdic Quirúrgic (Reus)
- Reddis Mutual (Reus i Tortosa)
- Clínica Psiquiàtrica Bellavista (Lleida)


Els centres col·laboradors són:


- Pius Hospital (Valls)
- Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona)
- Hospital Verge de la Cinta (Tortosa)
 

  • Quin termini tinc per presentar la documentació no lliurada?

Disposeu d’un termini màxim de deu dies des de l’endemà de la data de la sol·licitud per presentar els documents que us manquen. Transcorregut aquest termini, si no heu presentat els documents requerits la sol·licitud es considera desistida i, per tant, s’arxiva sense cap efecte.

Per qualsevol altra consulta, contacteu amb nosaltres.