saltar al contingut principal
Cercar
URV

Aspectes importants de les normes de Permanència. Grau 2021-22

  Temps complet (TC) Temps parcial (TP) (¹)
Mínim de crèdits a matricular(²) 60 18
Màxim de crèdits a matricular 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
48
Mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis (**) 12 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries 6 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries
  Temps complet (TC) Temps parcial (TP) (¹)
Mínim de crèdits a matricular(²) 30 18
Màxim de crèdits a matricular(³) 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
48
Obligatorietat de matrícula en cursos posteriors

De manera general els estudiants hauran de matricular les assignatures de Formació Bàsica matriculades i no superades el curs anterior.

Hi ha centres, però, que estableixen l’obligació de matricular la totalitat d’assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries no superades el curs anterior. Els centres que s’han acollit a aquesta excepció són la Facultat d’Infermeria, la Facultat de Ciències Jurídiques, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, la Facultat de Química, l’EUSES i el CESDA.

L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 30 crèdits, ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures de Formació Bàsica o les de Formació Bàsica i Obligatòries, segons el centre, matriculades i no superades del curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no s'ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.

(¹) Els estudiants de doble titulació no poden optar a la consideració d'estudiant a temps parcial.  

(²) En el cas d’estudiants que simultaniegin dos graus, el mínim de crèdits de què es poden matricular s’estableix en 15 per un ensenyament i en 30 per l’altre.

(³) Amb caràcter general, en el nombre màxim de crèdits no computen les assignatures de què l'estudiant s'hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. Se'n poden exceptuar els ensenyaments que hagin especificat un altre tractament en la memòria de plans d'estudis (en els graus de l'ETSE i ETSEQ, en aquest nombre màxim a matricular, sí que hi computen les assignatures matriculades i no superades el curs anterior).

  En període matrícula ordinària En període matrícula de febrer
Mínim de crèdits a matricular 6 6 crèdits amb assignatures de 2n quadrimestre
Màxim de crèdits a matricular 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
Només assignatures de 2n quadrimestre
Mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis (**) 6 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries 6 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries
Obligatorietat de matrícula en cursos posteriors Els estudiants hauran de matricular les assignatures de Formació Bàsica matriculades no superades el curs anterior.
L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 6 crèdits, ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures de Formació Bàsica  matriculades i no superades del curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no s'ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.

En el cas de graus de la URV que s'imparteixen en diferents campus, el control de permanència del mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis serà únic.

Encara que es tracti de graus amb entrada diferent per preinscripció, a efectes acadèmics, és un mateix pla d'estudis amb el mateix títol de sortida i, per tant, el control de permanència és únic i s'aplicarà indistintament del grau que s'hagi iniciat.

A la URV, els graus afectats per aquesta situació són:

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses Impartit a:

- Campus Bellisens
- Campus de Terres de l'Ebre
Grau d'Educació Infantil Impartit a:

- Campus Sescelades
- Campus de Terres de l'Ebre
- Seu del Baix Penedès
Grau d'Educació Primària Impartit a:

- Campus Sescelades
- Campus de Terres de l'Ebre