saltar al contingut principal
Cercar
URV

MATRÍCULA GRAU 2020-21: ESTUDIANTS A PARTIR DE 2N CURS

INFORMACIÓ SOBRE L'ASSIGNACIÓ DE DIA I FRANJA HORÀRIA

A cada estudiant a partir de segon curs se li assigna un dia i hora concrets per formalitzar l'automatrícula.

Així, la cita per a l'automatrícula del curs 2020-21, ha quedat definida de la manera següent:

 • A cada estudiant se li assignarà un dia i franja de 30 minuts per automatricular-se.
 • Dit això, atenent als vostres suggeriments, la sessió d'automatrícula no es tanca quan arriba l'hora final de la franja assignada, sinó que s'allarga més enllà (fins que hàgiu finalitzat la vostra automatrícula). Cal que tingueu en compte que heu d'estar a l'automatrícula de manera continuada i no en podeu sortir fins que no l'acabeu.
 • Se us assignarà una franja entre les 8.30 h i les 14.00 h.
 • Les assignacions es duran a terme, un cop tancades totes de les actes d'avaluació, els dies:
  • 24/07/2020, per als estudiants que ja han pogut examinar-se de les dues convocatòries de totes les assignatures de què es van matricular al curs 2019-20.
  • 15/09/2020, per als estudiants que s'han d'examinar al començament de setembre/novembre d'alguna assignatura de què es van matricular  al curs 2019-20.
 • Podreu consultar la franja que us ha estat assignada el mateix dia d'assignació, 24/07/2020 o 15/09/2020, segons correspongui, durant la tarda, a la intranet URV, a l'apartat Secretaria Virtual: "Consulta dia i hora de matrícula" (a més, abans de l'inici del període de matrícula us enviarem un correu electrònic recordatori).
 • En la franja assignada, hi haurà atenció de les secretaries.
 • El criteri d'ordenació per a l'assignació és la mitjana d'expedient acadèmic a 24/07/2020 o 15/09/2020, segons correspongui: als estudiants amb mitjana més alta se'ls assignarà una franja horària anterior a la dels de mitjana més baixa.
 • L'assignació de cita serà única i invariable; per tant, les modificacions de qualificacions que puguin produir-se amb posterioritat a l'assignació no significaran una nova assignació de dia i hora de matrícula.
 • En cas d'empats en les mitjanes d'expedient que comportin que estudiants amb la mateixa mitjana quedin en franges diferents, el criteri de desempat serà assignar en la franja anterior a qui tingui més crèdits superats del total del seu pla d'estudis.

A més, cal que tingueu en compte el següent:

 • Els estudiants assignats el 24/07/2020, si no us matriculeu en la franja assignada, podreu fer-ho cada dia a partir del que teniu assignat, de les 16.00 h a les 23.59 h, fins al 31/07/2020. Els estudiants que no us matriculeu durant el mes de juliol ho podreu fer des del 8 fins al 30 de setembre, cada dia de les 16.00 h a les 23.59 h. En aquest horari no hi ha atenció de les secretaries.
 • Els estudiants assignats el 15/09/2020, si no us matriculeu en la franja assignada, podreu fer-ho cada dia a partir del que teniu assignat, de les 16.00 h a les 23.59 h, fins al 30 de setembre. En aquest horari no hi ha atenció les secretaries.
 • Tant si us matriculeu en la franja horària assignada com si ho feu durant la resta del període de matrícula de juliol o setembre, podreu modificar la matrícula, sense haver d'abonar la taxa de modificació, d'acord amb el procediment següent:
  • Termini: el mateix dia que us heu matriculat i els 5 dies naturals immediatament posteriors a aquest.
  • Horari: de les 16.00 h a les 23.59 h.
  • Sistema: a través de l'automatrícula.
  • Transcorreguts aquests 5 dies, si voleu modificar la matrícula, heu de seguir el tràmit corresponent.​