saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finalització d'estudis (de primer i segon cicle)

Si aquest curs acabeu els estudis, heu de:

1. Consultar el vostre expedient acadèmic i veure els crèdits que us manquen per finalitzar els estudis.

2. Revisar que tingueu quadrats els crèdits per cicle (1r i 2n cicle).

3. Verificar que amb els crèdits que matriculeu podreu acabar els estudis.

4. Consultar el nombre de crèdits màxim pendents que es consideren per al vostre ensenyament en fixar el concepte de finalització d'estudis. En general, correspon a l'increment d'un 20% sobre el total de crèdits de què consta l'ensenyament, dividit pel nombre de cursos mínimament previstos a l'itinerari curricular. Podeu consultar el vostre ensenyament.

Quan us matriculeu ho podreu fer del nombre de crèdits que vulgueu, tenint en compte, però, la Normativa de permanència, que estableix que com a mínim cada curs acadèmic:

- cal matricular-se de 30 crèdits, o
- dels crèdits pendents per finalitzar els estudis.

Aquest darrer punt provoca algun dubte d'interpretació, que intentarem aclarir amb exemples:

a) A un alumne li queden per acabar els estudis 27 crèdits, que corresponen a 15 crèdits d'assignatures troncals, 6 crèdits d'assignatures optatives i 6 crèdits d'assignatures de lliure elecció. Com que és per sota dels 30, haurà de matricular-se de tots, és a dir, de 27. Per cobrir els 6 crèdits corresponents als de lliure elecció, ho haurà de fer amb la matrícula d'alguna assignatura de l'oferta curricular o extracurricular.

- Si tingués alguna activitat susceptible de reconeixement de crèdits lliures i abans de la matrícula pogués demanar-ne el reconeixement de crèdits lliures, aquests crèdits ja se li descomptarien del total que li falta per acabar.

- El que no podrà és no matricular-s'hi amb la idea que durant el primer quadrimestre ja farà alguna activitat per després reconèixer-la, perquè d'aquesta forma incompliria la Normativa de permanència, que obliga a matricular-se de tots el crèdits que falten per acabar.

b) A un alumne li queden per acabar els estudis 36 crèdits, que corresponen a 24 crèdits d'assignatures troncals, 6 crèdits assignatures optatives i 6 crèdits de lliure elecció. Com a mínim ha de matricular de 30 crèdits; per tant, té l'opció de matricular-se dels crèdits troncals i optatius (30) i durant el curs fer activitats susceptibles de reconeixement per obtenir els altres 6 crèdits lliures.

OBSERVACIONS

Si et cal algun aclariment, adreça't a la secretaria del teu centre.

Fes-ho ja, no cal esperar al període de matrícula