saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preus matrícula Doctorat 2022-23

Classes de matrícula Tutela acadèmica Gestió d'expedient acadèmic Suport a l'aprenentatge Assegurança obl. addicional Assegurança escolar INSS
Ordinària 401,12€ 69,80€ 70,00€ 4,70€ 1,12€
Família nombrosa GENERAL 200,56€ 34,90€ 70,00€ 4,70€ 1,12€
Família nombrosa ESPECIAL 0,00€ 0,00€ 70,00€ 4,70€ 1,12€
Estudiants amb discapacitat (mínim 33%) 0,00€ 0,00€ 70,00€ 4,70€ 1,12€
Víctimes d'actes terroristes 0,00€ 0,00€ 70,00€ 4,70€ 1,12€
Víctimes de la violència masclista en l’àmbit de la parella 0,00€ 0,00€ 70,00€ 4,70€ 1,12€
* Els titulats que accedeixin amb titulació estrangera han d'abonar la taxa de trajectòria acadèmica (només en la seva primera matrícula) 218,15€

ALTRES CONCEPTES ECONÒMICS

URV solidària 6,00€
Certificacions acadèmiques 27,27€
Examen de tesi doctoral 156,87€
Títol universitari oficial de Doctor amb el Suplement Europeu al Títol i duplicat 218,15€