saltar al contingut principal
Cercar
URV

Docència impartida del professor Estrada Moreno, Alejandro


Docència impartida del professor Estrada Moreno, Alejandro (curs actual)

  GRAU

  Doble titulació de grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2019)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I

 • ÀLGEBRA LINEAL

 • Doble titulació de grau en Enginyeria Elèctrica i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2014)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I

 • ÀLGEBRA LINEAL

 • Grau en Educació Primària (2009)

 • ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II

 • Grau en Enginyeria Biomèdica (2017)

 • ÀLGEBRA LINEAL

 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I

 • ÀLGEBRA LINEAL

 • Grau en Enginyeria Elèctrica (2010)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I

 • ÀLGEBRA LINEAL

 • Grau en Enginyeria Informàtica (2010)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I

 • ÀLGEBRA LINEAL

 • Grau en Enginyeria Matemàtica i Física (2021)

 • TEORIA DE GRAFS

 • Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I

 • MODELITZACIÓ DE XARXES

 • ÀLGEBRA LINEAL

 • MÀSTER

  Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)

 • TREBALL DE FI DE MÀSTER

Docència impartida del professor Estrada Moreno, Alejandro (cursos anteriors)


  GRAU

  Doble titulació de grau en Administració i en Direcció d'Empreses i en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2019)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I
 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ESTADÍSTICA
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Doble titulació de grau en Educació Infantil i en Educació Primària (2013)

 • ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
 • Doble titulació de grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2019)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I
 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Doble titulació de grau en Enginyeria Elèctrica i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2014)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I
 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Doble titulació de grau en Enginyeria Informàtica i en Biotecnologia (2014)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • Doble titulació de grau en Enginyeria Química i en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2019)

 • MATEMÀTIQUES I
 • Grau Enginyeria / Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2018)

 • MATEMÀTIQUES I
 • Grau en Educació Primària (2009)

 • ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I
 • ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II
 • Grau en Enginyeria Biomèdica (2017)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I
 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Grau en Enginyeria Elèctrica (2010)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I
 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Grau en Enginyeria Informàtica (2010)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I
 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ESTADÍSTICA
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Grau en Enginyeria Matemàtica i Física (2021)

 • TEORIA DE GRAFS
 • Grau en Enginyeria Química (2010)

 • MATEMÀTIQUES I
 • Grau en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (2017)

 • MATEMÀTIQUES I
 • Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I
 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • MODELITZACIÓ DE XARXES
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • Grau en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2018)

 • MATEMÀTIQUES I
 • Grau en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)

 • ANÀLISI MATEMÀTICA I
 • ANÀLISI MATEMÀTICA II
 • ESTADÍSTICA
 • ÀLGEBRA LINEAL
 • MÀSTER

  Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)

 • TREBALL DE FI DE MÀSTER
 • Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2009)

 • TREBALL DE FI DE MÀSTER