saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - Unitat de Recerca en Cirurgia


Unitat de Recerca en Cirurgia

Paraules Clau / Keywords
Linies de Recerca / Research lines
  • CIRURGIA DE L'0BESITAT EN ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
  • CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA DE LA INSUFICIÈNCIA VENOSA CRÒNICA
  • CORRECCIÓ DE DEFECTES DE LA PARET ABDOMINAL I GAST ENERGÈTIC ASSOCIAT
  • RESPOSTA BIOLÒGICA A L'AGRESSIÓ EN DIFERENTS MATERIALS A PARET ABDOMINAL
  • cirurgia de l'obesitat mòrbida i resposta hormonal en animals d'experimentació