saltar al contingut principal
Cercar
URV

MOBILITAT INTERNACIONAL DE CURTA DURADA (SHORT TERM MOBILITY) -- PROGRAMES ERASMUS + i AURORA


Bases de la CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE CURTA DURADA (SHORT TERM MOBILITY) 2023-2024. PROGRAMES ERASMUS + SHORT TERM I AURORA SHORT TERM

Informa't sobre el programa, llegeix les bases de la convocatòria i mira l'oferta d'activitats i cursos

 • Comprova que compleixes els requisits segons la descripció de l’activitat que veuràs a continuació.
 • Mira si el curs al qual et vols inscriure està contemplat a l'oferta de la URV.
 • Comença la sol·licitud avui i continua-la un altre dia, però recorda que l'has d'acabar dins del termini!

Oferta per als estudiants URV

INSTITUCIÓ ACTIVITAT DATES DE LA MOBILITAT RECONEIXDEMENT ACADÈMIC ESTUDIANTS ELEGIBLES PLACES TERMINI DE SOL·LICITUD INFORMACIÓ DEL CURS
VU Amsterdam VU Amsterdam Summer School 1 o 2 setmanes: Entre el 6 de juliol i el 4 d’agost de 2024 certificat d’aprofitament Els estudiants pre-seleccionats per l'Aurora office 2 Fins a l’11 d’abril per inscriure’s a la pre-selecció 

Pre-selecció: aurora(ELIMINAR)@urv.cat 

Summer School

FAQ

Copenhagen Business School An Introduction to Social Entrepreneurship (BHAAI1097U) 24 de juny al 14 de juliol de 2024 7,5 ECTS i/o certificat d'aprofitament Els estudiants pre-seleccionats per l’Aurora office 4 del 27 de febrer al 14 de març More info
Copenhagen Business School Social Entrepreneurship and Business Model Innovation (CCMVI2115U) 24 de juny al 14 de juliol de 2024 7,5 ECTS i/o certificat d'aprofitament Els estudiants pre-seleccionats per l'Aurora office 2 del 27 de febrer al 14 de març More info
Università degli Studi di Napoli Federico II

Linguaggi digitali per al studio comparat della città storica i la visualizzazione del modelli di anàlisi

8-12 d’abril de 2024 6 ECTS i/o certificat d'aprofitament Els estudiants pre-seleccionats pel Departament d’Història i Història de l’Art 12 del 28 de febrer al 5 de març  
University of Iceland Spark social 13-17 de maig 2024 6 ECTS i/o certificat d'aprofitament Els estudiants seleccionats per la University of Iceland 8 de l’1 al 15 de gener de 2024 Spark - Your knowledge benefits the world
Universidade do Porto The contribution of Military Orders in peripheral territories to boosting European globalization (12th-16th centuries) 10-14 d’octubre de 2023 3 ECTS i/o certificat d'aprofitament Els estudiants seleccionats per la Universidade do Porto 8 del 7 al 28 d’agost de 2023 Contact to Carla Augusto sri(ELIMINAR)@letras.up.pt

RESOLUCIONS

Tràmits de mobilitat

Els beneficiaris han d'emplenar obligatòriament tots els documents i realitzar tots els tràmits associats al programa de mobilitat, els models dels quals poden trobar a la pàgina web de la convocatòria i a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual). El Centre Internacional proporcionarà informació i suport per la realització dels tràmits de mobilitat, però l'estudiant és el responsable de fer-ne el seguiment. Els tràmits de mobilitat s'enumeren a continuació:

 1. Abans de l'inici de la mobilitat:

  • Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant del Portal de mobilitat.
  • Si has acceptat la plaça assignada has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte que també trobaràs al Portal de mobilitat, adjuntant la documentació següent:
   • Còpia del DNI/NIE vigent durant tot el curs 2022-23 (arxiu pdf). No s'accepta el passaport!
   • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom de l'estudiant on aparegui: el nom de l'estudiant, el número de compte corrent, el número IBAN i el swift code de l'oficina bancària (arxiu pdf).
   • Si fos necessari: Certificat de residència fiscal; si una persona física no és resident fiscal a Espanya ho ha d'acreditar mitjançant el certificat de residència fiscal del seu país. Si no es disposa d'aquest document en el moment d'omplir el formulari es pot entregar a posteriori per correu electrònic a economy.icenter@urv.cat.
  • Qüestionari Sobre la Mobilitat: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per realitzar-lo. (TRÀMIT OBLIGATORI)
  • Learning Agreement: Abans de marxar, has de pactar amb el/la coordinador/a de mobilitat quines assignatures cursaràs a la universitat de destí i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat. Abans de l'estada ha d'estar signat almenys per tu i pel/per la coordinador/a de mobilitat. (TRÀMIT OBLIGATORI).
  • Entra al Portal de mobilitat i veuràs l'opció de començar el teu Online Learning Agreement a la part inferior.
  • Signatura del Conveni de subvenció: Abans de marxar, has de signar aquest document que fa referència a les condicions de la participació en el programa Erasmus+. El rebràs al correu electrònic de la universitat i has d'entregar el document original a les oficines del Centre Internacional (TRÀMIT OBLIGATORI).
  • Online Linguistic Support: Prova online per determinar el nivell de la llengua en què es desenvolupa la mobilitat (TRÀMIT OBLIGATORI únicament pels beneficiaris del programa Erasmus+). Entra a EU Academy i registra't per poder fer el test inicial. Un cop l'hagis realitzat, entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per pujar el justificant del nivell obtingut.
  • Curs d'interculturalitat PREPARATS, LLETOS, JA! (TRÀMIT OBLIGTORI). Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per realitzar-lo de forma opcional i voluntària.
  • Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional s'encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l'estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han d'anar que facin algun tràmit addicional, o que s'hi registrin d'una manera específica. Recorda que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que et puguin exigir.
   • El Centre Internacional envia les teves dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi facis un registre.
   • A partir d'aquest moment és responsabilitat teva seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.
  • Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.
  • Visat i tràmits legals: Has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder fer una estada al país escollit segons la teva nacionalitat.
  • Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has d'omplir el Form de Renúncia al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d'espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.
 2. Durant la mobilitat (després de la incorporació a la institució de destí):

  • Certificat d'estada amb la data d'arribada signat per la universitat de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l'ajut (TRÀMIT OBLIGATORI).
  • Formulari de Dades de contacte durant l'estada, perquè la URV pugui localitzar-te en cas de necessitat mentre estàs de mobilitat.
  • Gestionar la signatura o aprovació del Learning agreement for studies per part de la institució d'acollida, si no s'havia tramitat anteriorment, així com l'aprovació dels canvis que es puguin produir en el contingut, si s'escau.
  • Realitzar el curs lingüístic online OLS, si s'escau. (tràmit disponible només per als beneficiaris del programa Erasmus+).
 3. En acabar la mobilitat (màxim 15 dies després de la finalització de l'estada):

  • Certificat d'estada signat i segellat per la universitat de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l'ajut. (TRÀMIT OBLIGATORI).
  • Qüestionari Sobre la Mobilitat: facilitada pel Centre Internacional. La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia (TRÀMIT OBLIGATORI).
  • EU Survey: Rebràs un correu electrònic amb una invitació per cumplimentar-lo online (TRÀMIT OBLIGATORI únicament pels beneficiaris del programa Erasmus+).
  • Assegura't que tens el Learning Agreement actualitzat i aprovat per totes les parts. (TRÀMIT OBLIGATORI).
  • La teva universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l'estada.
  • Per poder rebre l'ajut de viatge ecològic enlloc de l'ajut de viatge estàndard, cal presentar una declaració jurada i els bitllets de transport corresponents.

Finançament

Les activitats no presencials (virtuals) s'exclouen de rebre ajut de mobilitat.

L'assignació dels ajuts resta condicionada a la disponibilitat de fons per cada un dels programes.


Ajuts AURORA Short Term

Per diem (segons la durada de l'activitat)  Import per dia (a tots els països)
Dies 1-14 70.00 €
Dies 15-30 50.00 €
Es finançaran 2 dies de viatge addicionals per a cada estada que es computaran com a durada de l'activitat i per tant es finançaran segon l'import per dia adjudicat.
Ajut de viatge  275.00 €

Ajuts ERASMUS+ Short Term

Per diem (segons la durada de l'activitat)  Import per dia (a tots els països) Ajut addicional per estudiants amb menys oportunitats
Dies 1-14 79.00 € +100 €
Dies 15-30 56.00 € +150 €
Es finançaran 2 dies de viatge addicionals per a cada estada que es computaran com a durada de l'activitat i per tant es finançaran segon l'import per dia adjudicat.  
Ajut de viatge ecològic  Complement únic: 50 €    +Fins a 4 dies addicionals a l'ajut de l'estada.  

Els estudiants amb menys oportunitats reben un ajut de viatge addicional (no compatible amb el complement únic de 50€) segons les següents franges de distància:

Franja de distància Viatge estàndard Viatge ecològic
Entre 10 i 99 km 23 € -
Entre 100 i 499 km 180 € 210 €
Entre 500 i 1.999 km 275 € 320 €
Entre 2.000 i 2.999 km 360 € 410 €
Entre 3.000 i 3.999 km 530 € 610 €
Entre 4.000 i 7.999 km 820 km -
8.000 km o més 1.500 km -

La distància es calcula amb l'eina de la Comissió Europea http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm