saltar al contingut principal
Cercar
URV

MOBILITAT INTERNACIONAL PER ESTUDIS 2023-24 (Programa Erasmus+, Aurora, MOU i ISEP)


Convocatòria de Mobilitat Internacional d'Estudis 2023-24: bases que regulen els programes de mobilitat d'aquesta convocatòria

  • Llegeix atentament les bases de la convocatòria.
  • Pots demanar fins a 4 opcions en ordre de preferència a la sol·licitud i poden ser de diferents programes (Erasmus+, MOU, AURORA o ISEP)
  • Comprova que compleixes els REQUISITS segons el teu ensenyament
  • Mira a quines universitats pots anar segons els teus estudis a l'oferta de destinacions: quantes places hi ha, quants mesos pots estar-hi de mobilitat, la pàgina web de la universitat...
  • Comença la sol·licitud avui i continua-la un altre dia, però recorda que l'has d'enviar dins del termini!
Erasmus+ Studies Aurora Studies MOU Studies ISEP Exchange

El programa Erasmus+ Studies, impulsat pel SEPIE, està integrat en l'Acció Clau KA131 del programa Erasmus+.

Possibilita la realització d'estudis en institucions d'educació superior amb què la URV ha signat un conveni bilateral de mobilitat Erasmus amb el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger.

El programa AURORA Studies, promogut per l'AURORA European Universities Alliance, de la qual la URV n'és membre, preveu que entre les institucions adherides s'estableixi un flux de mobilitat per incrementar la internacionalització dels membres.

Coneix les universitats AURORA

El programa MOU Studies és el programa de mobilitat de la URV.

Possibilita la realització d'un intercanvi d'estudis amb reconeixement acadèmic en universitats fora del programa Erasmus+ Studies, amb les quals la URV ha signat un conveni bilateral de mobilitat.

El programa ISEP en la seva modalitat ISEP Exchange permet la mobilitat acadèmica amb totes les institucions d'educació superior adherides a la xarxa ISEP arreu del món.
Find a program: No oblidis adjuntar a la teva sol·licitud el llistat de 10 universitat de destinació per ordre de preferència!

Calendari

Publicació de la convocatòria 24 d'octubre de 2022
Termini de presentació de sol·licituds Del 25 d'octubre al 8 de novembre de 2022 (inclòs)
Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos 15 de novembre de 2022
Període d'al·legacions Del 16 al 29 de novembre de 2022 (inclòs)
Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos 2 de desembre de 2022
Publicació de la proposta de resolució 11 de gener de 2023
Acceptació de les places assignades Del 12 al 18 de gener de 2023 (inclòs)
Publicació de les places vacants 24 de gener de 2023
Termini de sol·licitud de les places vacants Del 25 al 31 de gener de 2023 (inclòs)
Publicació de la proposta de resolució definitiva 14 de febrer de 2023
Acceptació de les places atorgades durant la reassignació Del 15 al 21 de febrer de 2023
Publicació de la resolució definitiva 24 de febrer de 2023