saltar al contingut principal
Cercar
URV

Energia i recursos


L'estalvi i l'eficiència en l'ús de l'energia, l'aigua i altres recursos és un dels objectius del Pla de medi ambient.

L'estratègia: el Pla d'acció 

LE1. Eficiència i estalvi energètic i d'aigua en edificis

Objectiu: reduir el consum un 20% i situar-se a 136 kWh/m² d'energia final i a 3,8 m³/estudiant d'aigua.

Per aconseguir un estalvi significatiu en l'ús de recursos, la universitat treballa en:

 • Instal·lar sistemes de control i monitorització dels consums energètics i d'aigua dels edificis
 • Desenvolupar criteris de sostenibilitat en el disseny i la construcció de nous edificis i concursos públics
 • Realitzar auditories arquitectòniques i energètiques dels edificis existents
 • Optimitzar la configuració dels ordinadors per reduir-ne el consum.
 • Concentrar usos i reduir horaris de climatització en períodes de baixa ocupació
 • Coresponsabilitzar les unitats funcionals dels seus consums energètics i d'aigua.
 • Sensibilitzar i conscienciar els usuaris amb relació a l'estalvi.

LE2. Reducció de l'impacte climàtic de la mobilitat

Objectiu: reduir un 10% la quota modal del vehicle privat en la mobilitat universitària.

Per aconseguir aquesta reducció de l'ús del vehicle privat, la universitat treballa en:

 • Implantar el Pla de mobilitat de la URV
 • Fer el Pla de mobilitat del campus de les Terres de l'Ebre i de la delegació Baix Penedès
 • Desenvolupar la figura del gestor de mobilitat
 • Promoure programes de descomptes en les tarifes de transport públic
 • Desenvolupar una política d'aparcaments sostenible
 • Instal·lar pantalles informatives dels horaris de transport públic en temps real
 • Establir una coordinació permanent amb l'ATM del Camp de Tarragona
 • Divulgar i sensibilitzar sobre els modes de transport més sostenibles

LE3. Millora de la comunicació i la participació ambiental

Objectiu: coresponsabilitzar la comunitat universitària en l'assoliment de l'objectiu central del pla, la reducció d'un 20% de les emissions de GEH per al 2020.

Per aconseguir aquest objectiu, la universitat treballa en:

 • Integrar la sostenibilitat com un element central de la imatge institucional de la URV
 • Implicar la comunitat universitària en un objectiu comú de disminució de l'impacte ambiental
 • Millorar la consciència ambiental de la comunitat universitària de la URV

LE 4. Ambientalització de l'organització

Objectiu: integrar criteris ambientals en la gestió diària de la URV i convertir-la en un referent de la gestió ambiental en l'àmbit universitari.

Per aconseguir aquest objectiu la universitat treballa en:

 • Organitzar un sistema de Recollida sostenible dels residus sòlids urbans
 • Implantar la impressió centralitzada, per les 2 cares i en blanc i negre
 • Organitzar un sistema de registre del consum de paper i tòner
 • Aplicar criteris ambientals en els plecs de condicions de les contractes de serveis
 • Aplicar criteris ambientals en els plecs de condicions de la compra de productes
 • Ambientalitzar els actes institucionals i les celebracions

LE5. Ambientalització curricular

Objectiu: incorporar la visió sostenibilista en el currículum pedagògic implicant la gestió docent en el desenvolupament del pla d'acció ambiental.

Per aconseguir aquest objectiu, la universitat treballa en:

 • Desenvolupar pràctiques docents i treballs de recerca en l'eficiència de la mateixa universitat
 • Implicar les càtedres d'empreses existents en el pla d'acció i crear-ne de noves si cal.
 • Promoure jornades i congressos ambientals.
 • Implicar els estudiants en el Pla de Medi Ambient

La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible desenvolupa els documents, informes i materials necessaris per facilitar la incorporació de l'eix ambiental en el currículum acadèmic de la Universitat.