saltar al contingut principal
Cercar
URV

Recollida de material fora d'ús

Col·laborem amb la recollida i la gestió de tot aquell material que, per la seva vida útil, queda obsolet o bé tot aquell que es retira com a conseqüència d’una avaria.

Segons si es tracta de material inventariat o no inventariat, el procediment a seguir és el següent:

Material no inventariat: 
Contacteu amb la Consergeria perquè us puguem indicar on s’ha de dipositar:

Material inventariat:

1) Empleneu la sol·licitud de baixa que trobareu a la intranet de la URV: Suport\Economia\Models\Model IN-1.
Recordeu que heu de fer una sol·licitud per cada naturalesa de bé que tingueu, ja que l'ha de signar el servei tècnic que correspongui. Hi poden haver quatre casos diferents:

  • Material informàtic: La sol·licitud de baixa s'ha d'enviar per correu electrònic al Tècnic d'Atenció multimèdia de campus (aamcat(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Material audiovisual: La sol·licitud de baixa s'ha d'enviar al Servei Recursos Educatius
  • Maquinària: La sol·licitud de baixa s'ha d'enviar al Servei Recursos Científics
  • Mobiliari: La sol·licitud de baixa s'ha d'enviar al tècnic de manteniment de campus (andres.arrufat(ELIMINAR)@urv.cat)


2) Un cop es tingui la sol·licitud signada pel servei tècnic, cal fer una còpia, enganxar-la al bé i posar-se en contacte amb l'OLC a través de l'adreça de correu "consergeria.campuscatalunya@urv.cat" per coordinar la seva recollida. 


3) Tramitar la sol·licitud signada a la unitat/servei que correspongui, d'acord amb el procediment que hi ha establert sobre desafectació dels béns patrimonials de la URV.