saltar al contingut principal
Cercar
URV

Vicerector de Personal Docent i Investigador

Josep Font Capafons

El Vicerectorat de Personal Docent i Investigador té la responsabilitat de promoure, definir i impulsar la comunicació i la col·laboració amb els departaments de la URV, d'organitzar una plantilla de PDI que doni resposta als reptes actuals i futurs de la Universitat, i de garantir una avaluació adient de les funcions que du a terme el PDI.

Currículum

Vaig néixer a Reus l'any 1963, però visc a Mont-roig del Camp des de fa 35 anys. Vaig obtenir la llicenciatura en Ciències Químiques (1986), especialitat Química Industrial, a la Universitat de Barcelona (delegació de Tarragona), on també vaig completar la tesi doctoral (1991), al Departament d'Enginyeria Química i Bioquímica. Entre 1994 i 1995 vaig fer una estada postdoctoral d'un any i mig al Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, on em vaig iniciar en l'àmbit de la tecnologia de membranes.

Em vaig incorporar a la URV a l'octubre de 1993 com a titular d'escola universitària interí, al Departament d'Enginyeria Química; dos anys després vaig passar a ser titular d'universitat interí. Des del 1998 soc titular d'universitat de l'àrea d'Enginyeria Química.

He fet docència a tot tipus d'assignatures obligatòries i optatives tant de grau com màster, principalment a l'ETSEQ. Així mateix, he impartit formació sobre estratègies de resolució de problemes als estudiants de diversos ensenyaments. A més, he dirigit i codirigit una desena de tesis doctorals.

En l'àmbit de la gestió, he estat director del Departament d'Enginyeria Química (2012-20), responsable del grau en Enginyeria Química (2011-12), coordinador del doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos (2006-11), coordinador del doctorat Graduate Studies in Chemical and Process Engineering (2006) i sotsdirector de l'ETSEQ (2001).

Soc responsable del grup de recerca Process Intensification, Simulation & Environmental Technology (PISET) i autor de més d'un centenar de publicacions en revistes internacionals indexades (h = 39). Des del 2002, he estat investigador principal en projectes del Plan nacional. El meu camp de recerca actual és la intensificació de processos mitjançant la integració de membranes en processos d'oxidació avançada i de biodegradació anaeròbia de contaminats.