saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits electorals: Presentació de candidatures


Presentació de candidatures

Per presentar la vostra candidatura heu d'omplir una instància genèrica i adjuntar el corresponent imprès electoral emplenat com annex (en el cas de presentació per Registre electrònic no és necessari signar l’imprès electoral).

Preferentment s'ha de presentar de forma telemàtica mitjançant el Registre electrònic de la URV. Excepcionalment, també la podeu presentar de manera presencial, amb cita prèvia al Registre general (dilluns, dimecres o divendres) o a qualsevol dels registres auxiliars.

Teniu a la vostra disposició aquesta Guia ràpida per presentar la documentació al Registre electrònic.

També podeu presentar el formulari per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, la persona interessada ha d'enviar un correu electrònic a la Secretaria General (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la seva candidatura a través d’alguns dels mitjans establerts a la Llei 39/2015, abans d'acabar el termini de presentació de candidatures. Teniu més informació sobre com registrar documents en aquest enllaç.

IMPORTANT: El rebut és el justificant d'haver presentat la candidatura, per la qual cosa s'ha de conservar com a mínim fins a la proclamació definitiva de candidatures.