saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits electorals: Reclamacions i recursos


Presentació de la reclamació

En el següent enllaç disposeu dels models de reclamacions o de recurs que podeu presentar-los de forma telemàtica, mitjançant el Registre electrònic de la URV (en aquest cas haureu d'omplir el model d'instància genèrica i podeu adjuntar com annex els models de reclamació o recurs i tota aquella documentació que cregueu adient per a la defensa dels vostres interessos) o bé de forma presencial, per Registre general o qualsevol dels registres auxiliars.

Teniu més informació sobre la presentació per registre en aquest enllaç.

També podeu presentar la reclamació o el recurs per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, la persona interessada ha d'enviar un correu electrònica a la secretaria general (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la reclamació o del recurs per alguns dels mitjans establerts a la Llei 39/2015 abans d'acabar el termini de presentació de reclamacions.