saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits electorals: Reclamacions i recursos


Presentació de reclamacions i recursos

Per presentar la vostra reclamació o recurs heu d’omplir una instància genèrica i adjuntar el corresponent imprès electoral de Reclamació o de Recurs emplenat i tota aquella documentació que cregueu adient per a la defensa dels vostres interessos, com annexos (en el cas de presentació per Registre electrònic no és necessari signar l'imprès electoral).

Preferentment s’ha de presentar per via telemàtica, mitjançant el Registre electrònic de la URV. Excepcionalment, també la podeu presentar de forma presencial amb cita prèvia, al Registre general (dimarts i dijous) o a qualsevol dels registres auxiliars.

Teniu a la vostra disposició aquesta Guia ràpida per presentar la documentació al Registre electrònic.

També podeu presentar la reclamació o el recurs per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, la persona interessada ha d'enviar un correu electrònica a la secretaria general (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la reclamació o del recurs per alguns dels mitjans establerts a la Llei 39/2015 abans d'acabar el termini de presentació de reclamacions. Teniu més informació sobre com registrar documents en aquest enllaç.