saltar al contingut principal
Cercar
URV

Premis de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables 2023

La Xarxa d'Universitat Saludable de Catalunya, la US.cat, en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya - en concret la Secretaria General de Recerca i Universitats del Departament de Recerca i Universitats i la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut- i les universitats catalanes, ha desenvolupat les bases per atorgar aquests premis amb la finalitat de promoure l'entorn i la vida saludables.

Com a consideracions generals:


· S'atorguen un total de sis premis: tres premis per als tres millors treballs finals de grau i tres premis per als tres millors treballs finals de màster. Cada premi consisteix en un diploma del Departament de Recerca i Universitats i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com en la percepció de 1.000 euros, que aporten els departaments esmentats.


· Pot participar i optar al premi l'alumnat que hagi defensat el TFG o TFM a qualsevol de les universitats catalanes durant el curs 2022-2023, sempre que el treball hagi estat qualificat amb una nota igual o superior al 9.


· Només s'accepten els treballs finals de Màster oficials de les universitats, no els màsters propis.


· La sol·licitud s'ha de presentar al registre de la URV (més informació)

Si teniu algun dubte podeu adreçar-vos a compromissocial(ELIMINAR)@urv.cat


· Recordar-vos que fins al 27 d’octubre de 2023 es poden presentar els treballs TFG/TFM.

Més informació: Convocatòria dels Premis de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables als millors treballs finals de grau i màster en l'àmbit de la promoció de la salut en relació amb els ODS - 2023

ANNEX1. BASES DE LA II CONVOCATÒRIA DELS PREMIS ALS MILLORS TREBALLS FINALS DE GRAU I MÀSTER EN L'ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT EN RELACIÓ AMB ELS ODS DE LA XARXA CATALANA D'UNIVERSITATS SALUDABLES

ANNEX 2. MODEL  DE SOL.LICITUD DE PRESENTACIÓ